Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

English Suite V BWV810 Prelude (Orig. E minor) J.S. Bach Ï Ï Ï Ï. 6 Ï.Ï ÏÏ .Ï ÏÏÏÏ ÏÏ b ä · ·Ï nÏ ÏÏ nÏ bÏÏ Treble& 8 Ï Ï Ï Ï. ÏÏ ÏÏ Ï. Ï ÏÏ ÏÏ . ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏÏÏ ÏÏ 6 ÏÏ ÏÏ ÏÏÏn ÏÏÏÏÏÏÏ Ï B ä# ÏÏ TenorÏÏÏ #Ï#ÏÏb 8 ? 6 · ·· ·· Bassb 8 6Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï. ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ #ÏÏ ÏÏ Ï#Ï ÏÏ nÏ b ÏÏ Ïn ÏÏ nÏ ÏÏ Ï ÏÏ & ÏÏ . Ï Ï ÏÏ Ï Ïj Ï ÏÏ .Ï ää ää ä· B b#Ï ÏÏ Ï. Ï JÏ . ÏÏ nÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ? ·ä #Ï. ÏÏ ÏÏ Ï Ïb Ï
10 Ï Ï j Ïn Ï ÏÏ bÏÏ Ïn Ï Ïä ää jä ä b nÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï & ÏÏ #ÏÏ #Ï Ï Ï# Ï Ï. Ï nÏ . ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï · ·ä nÏ. ÏÏ BbÏ#Ï Ï Ï Ï ? ÏnÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ b nÏ Ïn Ï Ïn Ï Ï ÏÏ ÏÏ #Ï ÏÏ #Ï Ï 14 Ï Ï bÏ Ï Ï b Åä Ån Ïä Ån ÏÏä ÅÏÏ äÅn ÏÏ Ï.Ï Ï ÏÏ Ï. Ï ÏÏ Ï & #Ï Ï Ïn Ïn Ï Ï .Ï ÏÏ Ï #ÏÏ nÏ ÏÏ Ï .Ï Ï.#Ï. ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï.Ï ÏÏ B bÏ. ÏÏ Ï ÏÏ Ï n ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï #Ï ÏÏ Ï ? #Ï b ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ A Ï 18. ÏÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï. Ï ÏÏ ÏÏ #ÏÏ b Ï ÏÏ Ï Ï. ÏÏ Ï. Ï & ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏÏ . ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï.Ï ÏÏÏÏ #Ï #Ïä ää ää ä B bn ÏJ · J ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏ ? ÏÏÏÏ #ÏnÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï b ÏÏ ÏÏÏÏ
Ï 23 Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ b Ïj äÅ äÅ#ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï #ÏÏ. Ïä äÏ ä ää Ï. Ï & ÏÏ Ï J Ï ÏÏ Ï. ÏÏ ÏÏ Ï. Ï Ï ÏÏ ÏÏ . Ï.Ï Ï ÏÏ Ï B b· ·ä #Ï Ï ? Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï b ÏÏ Ï Ï ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏ Ï ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï #Ïn ÏÏÏÏÏ 1 Arranged by Hitoshi WATANABE, 2010
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin