Partition complète, 6 anglais , Bach, Johann Sebastian par Johann Sebastian Bach

De
Publié par

Consultez la partition de 6 anglais partition complète, pour clavier, de Bach, Johann Sebastian , BWV 806–811 ; BC L13–L18. Cette partition de musique baroque écrite pour les instruments suivants:
  • Clavier

Cette partition aborde une variété de mouvements: 6 suitesSuite No. 1 en A major, BWV 806Suite No. 2 en A minor, BWV 807Suite No. 3 en G minor, BWV 808Suite No. 4 en F major, BWV 809Suite No. 5 en E minor, BWV 810Suite No. 6 en D minor, BWV 811 et l'on retrouve ce genre de musique classée dans les genres pour violoncelle, piano (arr), pour 3 violes de gambe (arr), pour orchestre (arr), pour 2 musiciens, pour 3 musiciens, pour orgue (arr), partitions pour piano, partitions pour orgue, pour clavier, partitions pour viole de gambe, partitions pour violoncelle, pour 1 musicien, partitions pour violon, pour violon, piano (arr), partitions pour orchestre
Retrouvez encore tout un choix de musique pour Clavier sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique baroque.
Edition: Hitoshi Watanabe
Publié le : jeudi 23 février 2012
Lecture(s) : 38
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Nombre de pages : 6
Voir plus Voir moins
English Suite V BWV810 Prelude (Orig. E minor) J.S. Bach Ï Ï Ï Ï. 6 Ï.Ï ÏÏ .Ï ÏÏÏÏ ÏÏ b ä · ·Ï nÏ ÏÏ nÏ bÏÏ Treble& 8 Ï Ï Ï Ï. ÏÏ ÏÏ Ï. Ï ÏÏ ÏÏ . ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏÏÏ ÏÏ 6 ÏÏ ÏÏ ÏÏÏn ÏÏÏÏÏÏÏ Ï B ä# ÏÏ TenorÏÏÏ #Ï#ÏÏb 8 ? 6 · ·· ·· Bassb 8 6Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï. ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ #ÏÏ ÏÏ Ï#Ï ÏÏ nÏ b ÏÏ Ïn ÏÏ nÏ ÏÏ Ï ÏÏ & ÏÏ . Ï Ï ÏÏ Ï Ïj Ï ÏÏ .Ï ää ää ä· B b#Ï ÏÏ Ï. Ï JÏ . ÏÏ nÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ? ·ä #Ï. ÏÏ ÏÏ Ï Ïb Ï
10 Ï Ï j Ïn Ï ÏÏ bÏÏ Ïn Ï Ïä ää jä ä b nÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï & ÏÏ #ÏÏ #Ï Ï Ï# Ï Ï. Ï nÏ . ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï · ·ä nÏ. ÏÏ BbÏ#Ï Ï Ï Ï ? ÏnÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ b nÏ Ïn Ï Ïn Ï Ï ÏÏ ÏÏ #Ï ÏÏ #Ï Ï 14 Ï Ï bÏ Ï Ï b Åä Ån Ïä Ån ÏÏä ÅÏÏ äÅn ÏÏ Ï.Ï Ï ÏÏ Ï. Ï ÏÏ Ï & #Ï Ï Ïn Ïn Ï Ï .Ï ÏÏ Ï #ÏÏ nÏ ÏÏ Ï .Ï Ï.#Ï. ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï.Ï ÏÏ B bÏ. ÏÏ Ï ÏÏ Ï n ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï #Ï ÏÏ Ï ? #Ï b ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ A Ï 18. ÏÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï. Ï ÏÏ ÏÏ #ÏÏ b Ï ÏÏ Ï Ï. ÏÏ Ï. Ï & ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏÏ . ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï.Ï ÏÏÏÏ #Ï #Ïä ää ää ä B bn ÏJ · J ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏ ? ÏÏÏÏ #ÏnÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï b ÏÏ ÏÏÏÏ
Ï 23 Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ b Ïj äÅ äÅ#ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï #ÏÏ. Ïä äÏ ä ää Ï. Ï & ÏÏ Ï J Ï ÏÏ Ï. ÏÏ ÏÏ Ï. Ï Ï ÏÏ ÏÏ . Ï.Ï Ï ÏÏ Ï B b· ·ä #Ï Ï ? Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï b ÏÏ Ï Ï ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏ Ï ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï #Ïn ÏÏÏÏÏ 1 Arranged by Hitoshi WATANABE, 2010
Ï Ï 28 Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï#Ï Ï. ÏÏ ÏÏ b Åä Åä ÅÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï.Ï Ï & ÏÏ Ï Ï Ï Ï .Ï Ï Ï. ÏÏ Ï Ï Ï Ï. Ï bÏ Ï B bä Îä ÅÏ ÏÏ ÏÏ. Ï Ï ÏÏ ? ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï#Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ïb ÏÏ ÏÏ Ï b ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï 32 b Ï . ÏÏ & Ï ÏÏ Ï.Ï Ï#Ï Ï ÏÏ Ï Ï.Ï ÏÏ Ï .Ï Ï n #ÏÏ Ï Ïn Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï.Ï Ï ÏÏ nÏ bÏÏn Ï Ïn Ïn Ï B b#Ï # #Ï. ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï n Ï Ï Ï ? ÏÏ Ï Ï b nÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï.Ï. Ï.Ï.
36Ï Ï Ïµ j Ï ÏÏ Ï. Ï ä äÎ ä· Îä Å#Ï ÏÏ ÏÏ b Ï & #Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï B #Ï#Ï ÏÏ Ïä ää Å b Ïn ÏR Ï . ÏÏ ½Ï. ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï. ÏÏ Ï ? Ï Ï.Ï ÏÏ #ÏÏ ÏÏ Ï b ÏÏ Ï
B Ï ÏÏ Ï 40 j jÏ Ï Ï ÏÏ bÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ #ÏÏÏÏÏÏÏääänääänÏÏÏ b Ï Ï &Ï#ÏÏÏÏÏ Ï j Ï ää ää ää ÏÏ ÏÏ jä ä Îä B bÏ ÏÏ bÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï JÏ#Ï ÏÏÏ ÏÏÏÏ Ï#Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ? ä ä j Îä ·· ·ä ä äÏÏ b J Ï 45 Ï Ï j Ï ÏÏ Ï b ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï b Ï ÏÏ ÏÏ ää Îä ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï· ÏÏ ÏÏÏÏÏ & ÏÏ Ï Ï j ÏÏ Ïb ÏÏ B ·ä ä äÏä ä ää ää ää ä bÏÏ Ï J JÏÏ Ï J Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ bÏ ÏÏ ?Ï ÏÏ ÏÏ bÏÏÏ ÏÏÏ Ï ä ää ÏÏÏä ä äÏ ÏÏ Ïb Ïä ä ä ÏÏ Ï b J J J
50 Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ b ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏn ÏÏÏÏ ÏÏÏ. ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏnÏ Ï . & ÏÏ Ï Ï Ï j jj .Ï Ï Ï ä ä ää ä äÏää äÏ ä B bbÏ.ÏÏ · Ï ÏÏ Ï Ï Ï j ÏÏ j .Ï ? ÏÏ Ï ä ä ää ä äÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï b nÏ Ïn ÏbÏÏ Ï ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï
2
55 Ï Ï jÏ Ï Ïb ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ b nÏ ÏÏ ÏÏ ÅÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏbÏ ÏÏ Ï & ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏ Å Ï B bÏ j ·äÅÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ïb ÏÏ ÏbÏ nÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏnÏÏ ÏÏ Ï Ï ? .Ï Ï Ï ÏÏ ää Îä ·· · b nÏ Ï J C Ï ÏÏ 60 Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ b ÏÏÏ & ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ BbbÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï ÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ? · · ·· · b
65 Ï . ÏÏ Ï. Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï.Ï ÏbÏ . b ÏÏ ÏÏ.Ï Ï. & ÏÏ ÏÏÏÏ. Ï . Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏÏÏÏ.ÏÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ .Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï äÎ ä B bÏ Ï Ï Ï. ÏÏÏÏ Ï .Ï Ï Ï ÏÏ Ï .Ï Ï ? ÏÏ ÏÏ ÏÏ .Ï Ï · äÏ ÏÏ Ï Ï Ï b ÏÏ Ï
70t t t . ÏÏ . ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ Ï b ÏÏ nÏ ÏÏ nÏ nÏ Ï .Ï ÏÏ Ï & ÏÏ #Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ n ÏÏn Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï #Ï #ÏÏ Ï Ï Ï B bÏ. ÏÏ Å#Ï Ïä Åä J Ï. Ï . .ÏÏn Ï Ï ÏÏ . nÏ ÏÏ Ï ÏÏ ? ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ b ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï #Ï nÏ ÏÏ #Ï #Ïn Ï 74Ï ÏÏ Ïn ÏÏ ÏÏ .ÏÏ Ï#Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ b nÏ äÅ äÅ äÅ nÏ Ï Ï Ï & #Ï Ï Ï Ï #Ï. nÏ ÏÏ. ÏÏ. ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ïn Ï.Ï Ï Ï J ää · B b Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï n Ïn Ï Ï Ï Ï ? ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï b
Ï 78 Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï. Ï Ï ÏÏ ÏÏ. ÏÏ Ïj b nÏ Ïä ää n & #ÏÏÏ . ÏÏ n ÏÏ ÏÏ ÏÏn Ïn ÏÏ Ï. ÏÏ Ï #Ï #Ï#Ï ÏÏ Ï ä ää B bnÏ Ï J n ÏÏ nÏ Ï Ï Ï ÏÏ #ÏÏ Ï ? ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ b nÏ nÏ ÏÏ Ïn Ïn Ï
3
82 Ï ÏÏ Ïj Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ b ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ïä ä Îä · & #ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï j #Ï Ï ä ä äj ä ä ää ä ä#Ïä Ïä äÏ B bÏÏÏ J nÏ#ÏÏJ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ?ÏÏ ÏÏ ÏÏ bÏä ·Ï #Ï Ïä ä Î Ï ÏÏ ÏÏ b ÏÏ nÏ Ï J
86 b ·· ·· & Ï ÏÏ Ï n ÏÏ Ï b ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï #Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï B bÏ Ï#Ï Ï j j ? ä ää ää äÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï#Ï ÏÏ Ï b nÏÏnÏ Ïn ÏÏ Ï ÏÏn ÏÏ ÏÏ Ï D 90 . bÏ Ï ä ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï & b· ·Ï. ÏÏ Ï#Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï#Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ b B ÏÏ ÏÏ ÏÏ äÎ ääÏä Îä b J Ï Ï ÏÏ Ï#Ï Ï ? ÏÏ ÏÏ bÏÏ bÏÏ bÏÏ ÏnÏ Ï Ï #Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ b ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï #ÏÏ ÏÏ ÏÏ
94 Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ää b ÏÏÏ ÏÏÏ Ï#j · · &ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ #Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï j ÏÏ Ï b ÅÏ ÏÏ · ·Î äÅ ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÅ #ÏJ ÏÏ B bÏ Å ÏJ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ.n ÏÏÏ Ï Ï.Ï ÏÏ ÏÏ Ï ? Ï.Ï Ï#Ï ÏÏ Ï #ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï #Ï ÏÏ ÅÏÏÏÏÏÏ#ÏÏ b ÏJ ÏÏn Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï 99 Ï ÏÏ .Ï. Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï. Ï. b ÏÏ ÏÏ Å Ïn Ï #ÏÏ Ï & #ÏÏ Ï Ï. ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï.Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï B ää Îä · b J Ï Ï Ï. ÏÏ ÏÏ. ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ # Ï.Ï Ï ? ÏÏ Ï ÅÏ #ÏÏ jÏ ÏÏ Å Ï b ÏÏ n Ï J Ï 103t t Ï t ÏÏ. ÏÏ . ÏÏ Ï Ïn Ï.Ï #Ïn ÏÏ Ï b ÏÅ Ï Ï. J ÏÏ Ï #Ï ÏÏ ÏÅn ÏÏ ÏÏÏ & ÏR R Ï Ï. ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ïn Ï ÏÏ ÏÏ #Ï #Ï#Ï nÏ Ï. ÏÅ Ïä Åä B b J . Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï. ÏÏ ? Ï.Ï #ÏÏ Ïn Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï n ÏÏ Ï bÏ.ÏÏÏÏ Ï
4
Ï 107 Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï b ÏÏ Ï#Ï Ï n ÏÏ & #ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï n ÏÏ Ï Ï ÏÏÏÏ#Ï Ï nÏ nÏ B bÎ ää Å#Ï Ïn ÏÏ #Ïn Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ #Ï Ï Ï. Ï Ï ? ÏÏ ÏÅ ä· · Ï · b J
111 Ï Ï Ï Ï Ï Ï b ÏÅ ä· ·· Ï & Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï B Åä äÅ ÏÏ b #ÏÏ n ÏÏ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ Ï#Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ? ÏÏ ä ÅÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ #Ï #ÏÏ #Ï b nÏ ÏÏ Ï E 115 j b ·· ää Îä · & #Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï.Ï ÏÏ Ï #Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï. Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ #ÏÏ Ï B bÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï #Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ïä Ï ÏÏÏÏÏÏnÏÏÏ#ÏnÏÏ ? ÏÏ Ï Ï #Ï Ïb
119 Ï. Ï Ï Ï . ÏÏ Ï. Ï b ÏÏ ÏÏ Ï Ï bÏÏ ÏÏ n Ïn ÏÏ Ï & äÏ ÏÏ .Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï. . Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï B bÏ Ïn ÏÏ ÏÏ Ï #Ï#Ï Ï ÏÏ Ï Ï ? · ·· · b
Ï ÏÏ 123 Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï#Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï b nÏ &nÏÏÏÏ#ÏÏÏnÏÏÏÏnÏÏbÏÏÏÏÏ j B b#Ï Ï.Ï Ïä ää ää ·· Ï. Ï JÏ . ÏÏ nÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ? Ï.Ï Ï#Ï ÏnÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ b äÏ #ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï
127 j Ï ÏÏ nÏ Ïä ä b nÏ Ïä jä äÅ äÅ nÏ ä Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ & #ÏÏ #ÏÏ #ÏÏ #Ï Ï Ï Ï. Ï nÏ . ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ Ï.Ï Ï Ï.Ï Ï Ï B b· ÏÏ nÏ. # Ï Ï Ï ? ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï n ÏÏ ÏÏ b Ïn Ï Ïn Ï Ï ÏÏ Ï #Ï #Ï ÏÏ ÏÏ Ï
5
131 Ï Ï bÏ Ï ÏÏÏ ÏÏ ÏÏ b ÏÏ Å Ïn Ïä ÅÏ äÅn ÏÏ Ï.Ï ÏÏ Ï.Ï ÏÏ. & Ïn Ïn Ï Ï .Ï ÏÏ Ï #ÏÏ nÏ ÏÏ Ï . ÏÏ. #Ï.Ï Ï. ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ B bÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï n ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï #Ï ÏÏ ÏÏ Ï ? #ÏÏ Ï ÏÏ b ÏÏ ÏÏ ÏÏ F 135Ï. Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï. ÏÏ Ï Ï Ï#Ï Ï b Ï Ï ÏÏ .Ï & ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï. ÏÏ Ï Ïä ää ää ä B bn Ï#Ï J· J Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ?ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ#ÏnÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï b Ï
139 Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï#Ï Ï.Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ïj äÅ#ÏÏÏ b Ïä ää ää Åä Ï. Ï & ÏÏ Ï J Ï ÏÏ Ï. ÏÏ ÏÏ Ï. Ï Ï ÏÏ ÏÏ . Ï.Ï Ï ÏÏ ä ÏB b· ·Ï ? Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï b ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï #Ïn ÏÏÏÏÏÏ ÏÏ Ï 144ÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï #Ï Ï. ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï.Ï Ï Ï Ï Ï b Åä Åä ÅÏ Ï & Ï Ï Ï Ï .Ï # Ï. ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï bÏ ä Îä ÅÏ ÏÏ ÏÏ. B b Ï Ï ÏÏ ? ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï b #ÏÏ ÏÏ b ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï 148 b Ï . ÏÏ & ÏÏ ÏÏ. ÏÏ ÏÏ. ÏÏ#Ï Ï ÏÏ Ï Ï .Ï Ï #Ï Ï n ÏÏ nÏ Ï Ï Ï ÏÏ .Ï Ï Ï#Ï ÏnÏ B b#Ï ÏÏ bÏ nÏ nÏ #Ï. ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ #Ï Ï ÏÏ Ï Ï n Ï Ï Ï ? ÏÏ Ï Ï#Ïn Ï Ï. Ï.Ï. b ÏÏ ÏÏ ÏÏ. Ï
152Ï Ï Ïµ j Ï ÏÏ Ï.. Ï ú ä äÎ ä· Îä ÅÏ #ÏÏ ÏÏ b Ï & #Ï Ï Ï Ï # Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ#Ï ÏÏ Ïä ää Åú. B bÏn Ï#ÏR Ï . ÏÏ ½Ï. ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï. ÏÏ Ï ? ÏÏ Ï#Ï Ï Ï #ÏÏ. ÏÏ Ï b ÏÏ Ï ú.
6
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.