Partition , partie 3: viole de basse, 6 anglais , Bach, Johann Sebastian

De
Publié par

Pratiquez les partitions de la musique 6 anglais , partie 3: viole de basse, pour clavier, par Bach, Johann Sebastian , BWV 806–811 ; BC L13–L18. Cette partition baroque dédiée aux instruments comme:
  • Clavier

Cette partition enchaine différents mouvements: 6 suitesSuite No. 1 en A major, BWV 806Suite No. 2 en A minor, BWV 807Suite No. 3 en G minor, BWV 808Suite No. 4 en F major, BWV 809Suite No. 5 en E minor, BWV 810Suite No. 6 en D minor, BWV 811 et l'on retrouve ce genre de musique classée dans les genres partitions pour piano, pour 1 musicien, partitions pour orchestre, pour clavier, pour 3 violes de gambe (arr), pour orgue (arr), pour 3 musiciens, partitions pour orgue, pour 2 musiciens, pour orchestre (arr), pour violon, piano (arr), partitions pour violoncelle, pour violoncelle, piano (arr), partitions pour viole de gambe, partitions pour violon
Obtenez de la même façon tout un choix de musique pour Clavier sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique baroque.
Edition: Hitoshi Watanabe
Publié le : jeudi 23 février 2012
Lecture(s) : 24
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Nombre de pages : 7
Voir plus Voir moins
J.S. Bach
English Suite V BWV810
Prelude (Orig. E minor)
. Ï ÏÏ ÏÏ Ï 6 ÏÏ Ï b ·· än Ï.Ï Ï Treble#&ÏÏ8 Ï Ï. ÏÏ ÏÏ Ï 6 ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Tenorb 8ÏÏ Ïn ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï. ÏÏ Ï Ï B äÏ #ÏÏ Ï ÏÏ #Ï#Ï ÏÏ Ï ? 6 Bass· ·b 8· ·
Arranged by Hitoshi WATANABE, 2010
English Suite V BWV810 Prelude (Orig. E minor) J.S. Bach 1 Ï Ï ÏÏÏÏ ÏÏ 6Ïn ÏbÏÏ .#Ï nÏ ÏÏ. Ï Ï bÏÏ Ïä Ï.· · & 8Ï TrÏ Ï. ÏÏ ÏÏ Ï.Ï Ï 6ÏÏÏ .Ï ÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏ Ï ÏÏÏÏ ÏÏ B b8ä ÏÏ n#Ï ÏÏÏÏ ÏÏ TnÏ ÏÏÏ Ï #Ï#ÏÏÏÏÏ ? 6 · ·· ·· Bsb 8
6Ï Ï ÏÏ Ï bÏ. ÏÏ Ï#Ïn Ï ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï &ÏÏÏÏ#ÏnÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï. Ïj ÏÏ Ï ÏÏ#Ï Ï.Ï Ïä B bä ä·Ï Ïä ä Ï. J ÏÏ Ï Ï Ï. ÏÏ ÏÏÏÏ nÏ Ï ? ÏÏ · äÏ #Ï. ÏÏ ÏÏ ÏÏ#Ï Ï ÏÏ Ï b Ï
10 j Ï ÏÏ Ïä ä Ï ÏÏ nÏ bÏ ÏÏ #Ï ÏÏ bÏÏ #ÏÏ &ÏÏ Ï Ï#Ï Ï ÏÏ Ïn ÏÏ nÏ Ï Ï. ÏÏ Ï Ï Bä Ï· · b Ï ? Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï bÏnÏÏÏÏÏÏÏnÏÏÏÏÏnÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï
13 Ï Ï bÏ .Ï Ï ä jä äÅ äÅ nÏ äÅ nÏÏ ä ÅÏÏä Ån ÏÏ &ÏÏ #ÏÏ Ï Ï. Ï nÏ Ï n Ïn Ï Ï BÏÏÏ Ï.#Ï. ÏÏ ÏÏÏ n Ï ÏÏÏÏÏ.Ï Ï .Ï Ï. bÏ ÏÏ Ïn Ï. Ï Ï n Ï ? ÏÏ ÏÏ ÏÏ#Ï ÏÏ b nÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï#Ï#Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ
17 bÏ ÏÏ Ï ÏÏ .Ï bÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï.Ï Ï &Ï Ï.Ï Ï Ï #Ï. ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï.Ï Ï Ï Ï Ï.Ï Ï Ï Ï Ï B bÏ#Ï n ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï ? ÏÏ#Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ b
2
A Ï Ï 20ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ. Ï Ï Ï Ï.Ï ÏÏ b&Ï Ï ÏÏÏ Ï ä ää ä· B bä J#Ï ä J Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ? ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ b #ÏnÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï 23 Ï ÏÏ bÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ &Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ. ÏÏä ä J Ï Ï Ï. ÏÏ Ï B bä Ï· · ?Ï Ï ÏÏ b ÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26Ï Ï Ï Ï ÏÏ #Ï j ÏÏ Ï &ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ#ÅäÏÅääÏ.Ï bä äÅ äÅ äÅ ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ. #Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï.ÏÏ Ï.Ï Ï. ÏÏ Ï.Ï ä Îä B bÏ#Ï ? ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ b #Ï Ï ÏÏ Ï Ï#Ïn Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ 30 Ï Ï Ï bÏ. ÏÏ. ÏÏ Ï ÏÏ. ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ. ÏÏ &Ï ÏÏÏÏ Ï n Ï Ï Ï Ï Ï. ÏÏ Ï ÏÏ bÏÏ ÏÏ ÏÏ ÅÏÏ.Ï#ÏÏÏÏ.#ÏÏnÏ B bÏ #Ï. Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏÏÏÏÏbÏÏÏÏ#ÏnÏÏÏ ?ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï b
34 j b·Î ää ä &#Ï. ÏÏ Ï ÏÏ.Ï Ï#Ï Ï Ïn Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï B bÏ #ÏÏ#Ï ÏÏ nb Ïn Ïn ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ n Ï Ï. ÏÏ Ï ? ÏÏ ÏÏÏ Ï. ÏÏ b ÏÏ. Ï.Ï. Ï.Ï Ï
B 38Ï Ï Ï Ï Ïµ ÏÏ Ïb ÏÏ Ï ÏÏ Ï.Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï #ÏÏ ÏÏÏÏ Ïä ä ä bÏÏÏÏ#ÏÏÏÏÅÎäÏÏ &Ï# ÏÏ J Ï ÏÏÏ# Ï Ï Ï ÏÏ j Ï Ïä ää ÅÏ ää ää ä äÏ Ï B bÏ ÏR Ï JÏ Ï#Ï ÏÏÏ#ÏÏ Ï ÏÏÏ ½ Ï.ÏÏÏÏ ? Ï#Ï.ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï ää Îä ·· b j Ï Ï 3
43 jjÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ bÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï bÏÏÏÏÏÏäÎä·äÏ &ään äÏn ÏÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Bä ä ää ·ä Îj äÏ ÏÏä ää ää ä bbÏÏ ÏJ JÏÏ Ï ÏÏÏÏÏÏ Ï ÏJ Ï ÏÏ Ï ?ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ bÏ ä ä äÏä ääÏäääÏ ÏÏ ÏÏ bÏÏ Ï b ·Ï ÏÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ J J J 49 Ï ÏÏ Ï Ï Ï bÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ n &Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏ Ï Ï ÏÏÏ.ÏÏÏÏ.Ï Ï Ï Ï Ï j jjÏ.ÏÏj B bä ä ää ä ää ä äÏÏ äää ä bÏ.ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ? jj b ää äÏ Ïä ä ä b ÏÏ ÏÏ nÏ ÏÏ Ï äääÏÏb ÏnÏÏÏ JÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏ Ï Ï C 54 Ï Ï ÏÏÏ ÏÏ jbÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï bÏÏ ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏ Ï &Ïn ÏÏbÏÏÏ ÏÅÏÏÏÏÏ Ïn ÏÏÏÏ Ï ÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏÏ b Å Ï B bj ÏÏÏ Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ · ·äÅ ÏÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï bÏÏÏ bÏn ÏÏÏÏÏÏÏnÏÏÏ Ï . ÏÏÏÏ Ï ? ÏÏ Ï. ÏÏ b ÏÏ ÏÏ ääÎä ·· ·· · n Ï Ï ÏJ 62Ï Ï ÏÏÏÏ . ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏ. ÏÏÏ bÏ. bÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ Ï.Ï ÏÏ ÏÏÏÏ. Ï Ï ÏÏ &Ï ÏÏ Ï Ï Ï. ÏÏÏ ÏÏÏ. Ï ÏÏÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï BÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏä Îä bÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ? Ï.Ï ÏÏÏÏÏ. ÏÏÏÏÏ .Ï ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ b····äÏÏÏ t 69t t ÏÏ. ÏÏ ÏÏ Ï .Ï ÏÏ ÏÏ Ï bÏ .Ï nÏ nÏ &ÏÏÏ. Ï.ÏÏ ÏÏÏ#ÏÏn ÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏ Ï Ï n ÏÏn ÏÏ Ï. ÏÏÏ Ï#Ï #ÏÏ#ÏÏ ÏÏ Ï B bÏÏÏ ÏÏÏ äÏ ÏÏ Ï Ï. ÏÅ #ÏÅ ä J Ï. Ï n Ï Ï. ÏÏÏ Ï.Ï. Ï ? Ïn ÏÏÏ ÏÏ . ÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï b ÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï ÏÏ. ÏÏÏ ÏÏ Ï Ï 74Ï Ï nÏÏ#ÏÏÏ.ÏÏÏÏ #Ï Ï#ÏÏ #Ïn ÏÏ ÏÏ ÏÏ. bÏ nÏ ÏÏÏÏ ÏÏÏ ÏÅ Ïn Ï &ÅÏäÏÏ#ÏÏnÏääÅ Ï ÏÏ ÏÏ n ÏÏ .Ï ÏÏ. ÏÏ nÏ. ÏÏ Ï Ï Ï nÏ Ï #Ï. ÏÏÏ.Ï ÏB bä ·J ä ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏ n Ïn Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏÏ ÏÏÏÏ ?ÏÏÏÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ b ÏÏn ÏÏ Ï
4
79 Ï Ï Ï ÏÏ Ï.Ï ÏÏ ÏÏ Ï nÏ Ïj ÏÏ ÏÏÏÏÏ bä äÏ äÏ ÏÏn ÏÏÏ &ÏÏÏ#ÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï ÏÏ n Ï Ï. Ïn Ï Ï#Ï Ï#Ï ÏÏ Ï j B bjääää ä ää ä ä nÏ JÏÏ #Ï Ï ÏnÏ Ï n ÏÏ nÏ Ï Ï #ÏÏ Ï ? ÏÏ Ï Ï ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï b ÏÏÏÏ Ïn ÏÏÏ nÏÏääÎ ä· Ï ÏnÏÏ J 84 j b· ··ä ä Îä · &Ï Ï ÏÏ Ï n ÏÏ Ï Ï#ÏÏÏ ÏbÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ #Ï ä ää ÏÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏÏÏ Ï B b#ä ä äÏ ÏÏ J J bj Ï ÏÏ Ïj Ï ÏÏ äää ÏÏ ÏÏ ? ÏÏ Ïb ÏÏ ÏnÏä ääÏÏ ÏÏ nÏÏ Ï# ÏÏ ÏnÏÏ bÏÏÏÏnÏÏÏÏÏÏÏ Ï D 89 Ï. ÏbÏ Ï Ï b· · ·ä Ï &Ï Ï Ï ÏÏ Ï# Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ #Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ïä Îä Ï B b ÏbÏ ? ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏbÏ Ï b #ÏÏ Ï Ïn ÏÏÏÏ Ï#ÏÏ ÏÏÏ #ÏÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï 93 Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ bä ä·Ï ÏÏ jÏ. ÏÏ Ï &Ï ÏÏ ÏÏ#Ï ÏÏ Ï #ÏÏÏ ÏÏ Ï Ï j b bÏÅ ÏÅÏ ÏÏ#Ï Îä··ÎäÏÏÏÏÏÏ B bäÏÏ Jä Å J Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ.ÏÏÏÏÏÏ#ÏÏÏÏÏÏÏ ? bÏÏnÏ Ï.Ï ÏÏ Ï#Ï ÏÏÏ #ÏÅ ÏÏÏÏ #ÏÏnÏ b ÏÏ ÏÏ ÏJ ÏÏ#ÏÏ 98Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ.Ï.Ï Ï #Ï ÏÏÏ ÏÏ.ÏÏ. bÏÏn Ï· Å &#Ï#Ï Ï Ï. ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏÏ. ÏÏÏÏÏÏÏ Ï ÏÏ Å ÏÏ ÏÏ#Ï Ï J Ïä ä Îä · B bJ Ï Ï ÏÏÏ.ÏÏÏ.ÏÏÏÏÏ #Ï jÏ ÏÏ. Ï Ï.nÏÏÏÏÏÏÏÏ ? ÏÏÏÏÏÏÏÅÏÅÏnÏ# b ÏÏ Ï J Ï 103t t tÏÏ.ÏÏÏ Ï Ïn Ï.#Ï nÏ ÏÏÏÏÏÏ. ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏÏ.ÏÏ ÏÅn ÏÏ Å#Ï ÏÏÏÏ b &R ÏJ #Ï R Ï Ï Ï. ÏÏ Ï ÏÏÏÏ#Ï Ïn Ï#Ï #ÏÏn ÏÏ Ï. ÏÅ Ïä Åä Îä äÅ B bÏ J Ï Ï Ï. ÏÏ Ï. Ï#ÏÏÏ Ï.ÏÏÏ ÏÏ. ? ÏÏ ÏÏJ Åä nÏÏÏÏÏÏÏnÏÏÏÏÏÏÏÏÏ b ÏÏ Ï Ï.Ï ÏÏ Ï
5
108 n ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï bÏ ÏÏn #Ï·Å äÏ Ï &Ï ÏÏÏÏ#ÏÏ Ï n ÏÏÏ ÏÏÏÏ Ï Bn ÏÏ#ÏÏ ÏÏÏÏÏ#ÏÏnÏÏn ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï bÏ ÏnÏ nÏ #Ï ÏÏÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ Å#Ï #ÏÏ ÏÏÏä äÅ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ? ÏÏÏ Ï · ·· äÅ b Ï#Ïn#Ï Ï ÏÏ
113 b·· · · & Ï ÏÏ Ï#Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï B bÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ #ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï #Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ?ÏÏÏÏÏÏÏ bÏÏ#ÏÏÏnÏ#Ï Ï ÏÏ Ï E 117 Ï. ÏÏÏ Ï Ï bjÏÎ.ÏÏÏÏÏ.Ï·ä &bäÏäÏäÏÏÏnÏnÏÏ#ÏÏ Ï #Ï Ï Ï.Ï ÏÏ ÏÏ. ÏÏ ÏÏ.ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï bÏÏÏÏÏÏÏÏnÏÏÏÏÏ BÏ ÏÏ #Ï Ï Ï #Ï#ÏÏ ÏÏ Ï ?ÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏ b #ÏÏ #ÏnÏ ä· ·· Ï
122Ï Ï. ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï bÏÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ#Ïn Ï Ï &ÏÏÏn Ï n ÏÏ Ï Ï Ï Ï. ÏÏ ÏÏÏj B bÏ ÏÏ. ÏÏ #Ïä äÏ ä·ä ä Ï. Ï JÏ Ï ÏÏÏÏ ÏÏn Ï ? Ï.Ï ÏÏÏ Ï.Ï ÏÏ ÏÏÏ #ÏÏÏ Ï Ï b·äÏ#Ï
126 Ï Ï nÏ ÏÏ Ïb Ïj Ï bÏ ÏÏ Ïn ÏÏ ÏÏ ÏÏ &Ï Ï#Ï Ï#Ï Ï Ï# Ïn ÏäÏ ä Ï ÏÏ Ï. ÏÏ B bÏÏÏ··ä Ï ? ÏÏ Ïn ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï bÏÏÏÏÏÏÏÏÏ nÏÏnÏÏ
129 Ï Ï ÏÏ Ï bä jä äÅ äÅ nÏ äÅ Ïä Ån ÏÏ. &Ïn ÏÏÏ #ÏÏä ÅÏ Ï Ï. Ï nÏ Ï n Ï Ï #Ï n ÏÏ Ï. ÏÏÏ.n ÏÏÏ. ÏÏ B bÏÏÏÏÏÏÏÏ. Ï ÏÏÏÏ. n Ï. Ï Ï ? ÏÏ ÏÏ ÏÏ#Ï Ïn ÏÏ b Ï n Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ #Ï#Ï ÏÏ Ï
6
F 133Ï. Ï Ï ÏÏ Ï bÏ ÏÏ Ï b.Ï ÏÏ Ï.Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï. &Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ #Ï. ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï B bÏ Ï Ïn Ï#Ï ääÏ ÏÏ. Ï #Ï Ï.Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ? Ï#ÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï b
137Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï. ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ #Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï & bÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï B b· · ·ä ää ä J J ?ÏÏÏÏÏ ÏÏ#ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ bnÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ 141 Ï #Ï Ï.Ï jÏ &ÏÏ. Ïä äÅ Ïä Å#ÏÏÏÏÏÏ ÏÏ bÅ äÅ ää ää ä Ï J Ï Ï ÏÏ ÏÏ . Ï.Ï Ï ÏÏ. ÏÏ Ï. Ï. ÏÏ ÏÏ Ï B bÏ. Ïä ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ? Ï ÏÏ Ï b Ï Ï ÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï#Ïn ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ 145Ï Ï bÏ Ï. ÏÏ ÏÏ ÏÏ . &ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ#ÏÏÏÏÏÏÅÏ.ÏÏÏÏÏÏ Ï Ï Ïb ÏÏ ÏÏ B bÏ ÏÏ. ÏÏ#Ï ÏÏ Ï.Ï Ï.ä ÅÏ Ïä Î Ï ? ÏÏÏÏÏÏ ÏÏbÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ bÏÏ#ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ#Ï ÏÏÏÏÏnÏÏÏ Ï Ï 149 j bÎ ää ä # &Ï.Ï Ï Ï. ÏÏ Ï Ï Ï# .Ï Ï Ï ÏÏ n ÏÏ ÏÏn Ï#Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï B b#Ï ÏÏÏ nÏ ÏÏn ÏbÏ ÏÏ Ï#Ï Ï ÏÏ Ï#Ïn ÏÏn Ï #Ï. ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ n Ï ?Ï#ÏÏ.ÏÏÏÏÏ Ï b Ï ÏÏ ÏÏ. Ï.Ï. Ï.Ï
153Ï Ï Ïµ Ï Ï bÏ ÏÏ. Ï ú.Ï #ÏÏ Ï· Îä Å &Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ú B b#Ï ÏÏ Ïä ÅRÏ Ï ÏÏ Ï Ï #ÏÏ ää . ½ Ï Ï . ÏÏ Ï Ï.ÏÏÏÏÏ#ÏÏ.ÏÏÏÏÏÏ ? ÏÏ b #Ï Ï Ï ú.
7
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.