Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

# 12 & 8 Treble I
English Suite I BWV806 Prelude (Orig. A major)
·
Ï ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏú. ÏÏ Ï
J.S. Bach
#Ï 12Ï Ï · î.ä ÏÏ Ï Treble II& 8Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏ Ï. Ï # 12ÏÏ Ï BÏ î.Îî. Ï Tenor8Ï . Ï Ï ÏÏ ÏÏÏ ? #12Ï ÏÏÏî.· Bass8Ï Ï 3 Ï M Ï ´jjÏnÏÏÏÏÏÏÏ # ÏÏÏÏ ÏÏ.Ï ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏÏ & ÏÏ ÏJ J Ï. J J #´ ä Îä Î &ú. wj .. Ï. Ï Ï Ï Ï. ÏÏ Ï ú.Ï Ï Ï Ï #j ä Î. ÎÏ. Ïä Bä j. îä Î.· Ï Ï. ÏÏn ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï .. Ïj ? #ÏÏ.ÏÏÏÏÏÎÎ..äÏ.îî Ï ÏÏ. Ï Ï J ÏÏ Ï´ Ͻ 7 . Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏÏ j # ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ.Ï ÏÏÏ j Ï#Ï #Ï J & ÏÏ ÏÏ Ïú. # . ú.Ï. äÎ î ÎÎ. ÏÏ .. . &ÏÏ Ï ú.. Ï #Ï ÏÏ Ï ÏÏ # ä ää Îä äj ÎÎ Ï Ï#ÏÏ jj Ï Ï. BÏ Jä äj î.Ï Ïä .j j ÏÏ Ï Ï ÏÏ #Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ? #ä.ÎÏÏ.ÏäÏ# . Ïú ú.Ï î Ï. #ÏÏ Ï Ï Ï.Ï ÏÏ Ï
11 # Ï Ï . .. ÏÏ &î···îÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ïú ÏÏ Ï. #½ j ÏÏÏÏÏÏ · Ï. ÏÏ.ÏÏ &Ï# ÏÏÏ ÏÏ Ï ÏnÏÏÏÏÏÏÏ#ú.ÏÏÏÏÏÏú Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ. Ï #j j Bî. î.Ï. Ï.Ï. .j . ÏÏ ú. ÏÏ. ÏÏ ÏÏÏÏÏú Ï.ÏÏ Ï.ÏÏ Ï.ÏÏ#ÏÏ Ï Ï#Ï Ï ´ jÏ. ? #Ï Ïj j.j Ï Ï ÏÏÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ Ï.#Ï. Ï.#Ï. ÏÏ Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ. ÏÏÏ#Ï.nÏÏÏ Ï ú.Ï. Ï Arranged by Hitoshi WATANABE, 20101
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin