Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

English Suite I BWV806 Allemande (Orig. A major) J.S. Bach Ï # ÏÏ Ïn Ï.Ï ÏÏÏÏÏÏ. Ï Ï ÏÏúÏÏÏÏ c Treble IR ÅÏÏ & J J M # Ï Ï ÏÏÏ cÅ äÏÏÏÏ Ïú ÅÅ S Treble II&ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏ Ï j MÏ nÏ # ÅäÏÏúÏÏ.ÏÏÏÏÏ Ï bÏÏ Ï B cÏ Ï Tenor Ï ? #ÏÏú Ïw Ï.Ï. ú. cÏÅ Å BassJ 4 # M Ï ÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï.ÏÏÏ jÅ & ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏ. Ïú Ï. ½ # j úÏ. ÅÅ . ÏÏ ÏÏ &Ï Ï.Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ #ÏJ ÏÏ Ï . #j jÏ ÏÏ Ï Ï Å #Ï Å. ÏÏ Å BÅ ÅJÏ ÏÏ Ï.Ï Ï Ï Ï Ï Ï ? #ÏÏ ÏÏ ÏnÏ Ïú ÏÏ Ï #Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï.Ï Ï ½ ú Ï 7 # ÏÏÏÏÏ.ÏÏ ÏÏÏ ÏÏ M Ï Ï.Ï ÏÏÏ ÏÏ Ï.Ï ÅÏ ÏÏ#Ï & Ï Ï úÏ #ÏÅÏÏÏÏÏÅÏÏ ÏÏ..ÏúÅÏ.Ï &Ï J J ú Ï.# #Ï. Ï.Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÅÏ ÏÏ Ï Bä J ÏÏ Ï ÏÏj Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ úÏ ÏÏ. ÏÏ# ? #Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï.J 10 # M Ï #ú. nÏ. ÏÎ ÅÅ ÎÅ ÏÏÏÏ & ÏÏ #ÏÏÏÏÏ Ï ÏÏ ú Ï #ÏÏ #½ Å ÏÏ#Ï &Ï ÏÏÏÏÏ ÏÏ Ï. ú ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏÏÏ#ÏÏ Ï.Ï #ÏÏ ú Ï #ú. BäÏ Î ÎÅ Ï Ï ÏÏ.Ï Ï.ÏÏ ÏÏ ú Ï ÏÏÏÏ ÏÏ Ï ? #ÏÏÏÏ ÏjÏ Ïj #Ï Ï#ÏÏ Ï. ú. Ï ÏÏ. Ï#Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï 14 µ # j j Ï.Ïk &Ïú.ÏÏÏÏÏ Ï ÏÏÏ #Ï.Ï ÏÏ. #ÏÏ.. # Å &k Ï #Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ #Ïú ÏÏ ÏÏ. bÏÏ.. # BÏ Ï Ï#Ï ÏÏ ÏÏ Ïk . #ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ïn ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ.. ? # ú ÅÏ. k w Ï.Ï ú.Ï Ï J Ï Arranged by Hitoshi WATANABE, 2010- 1 -
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin