//img.uscri.be/pth/c096eabea963fcafdbbaca915ddd7dabc112c123
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition complète, Pratum spirituale, det er Messer, Salmer, Motteter, som brugelig ere udi Danmark og Norge, komponerede med 5 Stemmer par Mogens Pedersøn

De
2 pages
Découvrez la partition de Pratum spirituale, det er Messer, Salmer, Motteter, som brugelig ere udi Danmark og Norge, komponerede med 5 Stemmer partition complète, Masses, de Pedersøn, Mogens. Cette partition renaissance dédiée aux instruments suivants: voix
La partition est constituée de plusieurs mouvements et l'on retrouve ce genre de musique classée dans les genres pour 5 voix, pour voix non accompagnées, partitions pour voix, langue allemande, Motets, psaumes, langue latine, Danish langue, Masses, religieux travaux
Consultez encore tout un choix de musique pour voix sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique de la renaissance.
Rédacteur: Christian Mondrup
Edition: Christian Mondrup
Voir plus Voir moins

F
E
E
F
B
F
F
F
E
E
E
F
E
A
E
E
E
A
T
F
W
A
F
E
W
A
E
B
F
W
F
W
F
W
G
W
E
W
T
F
F
U
A
F
T
E
F
F
E
E
E
T
E
E
A
T
E
E
E
T
F
V
U
F
F
E
F
T
F
F
F
E
F
T
E
F
E
E
E
F
T
F
F
F
E
E
E
F
A
F
T
E
T
F
U
F
F
F
F
F
F
V
E
E
E
E
W
F
G
U
A
F
F
F
E
F
F
E
E
F
E
E
F
F
T
F
E
F
E
E
E
F
F
F
E
E
E
F
V
U
G
F
G
F
F
E
V
F
T
E
T
E
G
F
F
F
G
E
E
F
E
E
T
F
T
E
F
F
F
E
F
F
G
E
G
G
A
G
A
E
W
F
W
F
F
F
F
E
F
G
F
G
F
E
E
G
E
E
U
F
E
F
F
F
E
G
F
E
F
G
W
G
F
E
W
E
W
F
G
F
U
F
A
G
A
G
E
E
T
T
T
E
T
E
V
F
U
U
T
F
T
F
F
T
E
E
E
T
E
E
G
T
F
E
V
F
F
F
F
F
E
E
F
T
E
E
U
T
U
E
F
F
F
E
E
T
U
E
E
T
F
E
E
F
T
U
F
E
T
T
E
E
F
T
T
E
F
F
E
E
E
F
T
F
E
F
T
E
G
F
T
E
E
F
T
F
G
F
T
E
E
F
E
E
T
F
T
F
T
F
T
E
T
F
V
E
F
F
E
F
G
F
G
E
F
F
G
U
F
E
G
F
F
F
T
E
E
F
T
F
V
E
B
F
W
E
W
E
E
F
E
F
E
E
E
F
E
E
E
E
E
F
E
F
F
E
E
F
E
E
T
E
F
F
F
F
V
E
E
F
F
E
F
E
U
F
E
U
F
F
F
E
F
F
1 Psalm CIII. Min Siel nu loffue herren Mogens Pedersøn
Pratum Spitituale, 1620, no. 9Orig. a fourth lower
3 Cantus
2
Min Siel nu loff - ue her - ren/ huad i mig er hans hel - lig naffn/ Din
Sin god - hed hand oss giff - uer/ ti skalt du al - tid tac - ke ham/
Altus 3
2Treble
8 Min Siel nu loff - ue her - ren/ huad i mig er hans hel -lig naffn/ Din
Sin god - hed hand oss giff - uer/ ti skalt du al - tid tac -ke ham/
3 Quintus
2
8
Min Siel nu loff - ue her - ren/ huad i mig er hans hel -lig naffn/ Din
Sin god - hed hand oss giff - uer/ ti skalt du al - tid tac -ke ham/
3 Tenor
2
8
Min Siel nu loff - ue her - ren/ huad i mig er hans hel -lig naffn/ Din
Sin god - hed hand oss giff - uer/ ti skalt du al - tid tac -ke ham/
3 Bassus
2
Min Siel nu loff - ue her - ren/ huad i mig er hans hel -lig naffn/ Din
Sin god - hed hand oss giff - uer/ ti skalt du al - tid tac -ke ham/
10
C
synd har hand vd - slet - tit/ Oc lægt di - ne sto - re saar/
A
8 synd har hand vd - slet - tit/ Oc lægt di - ne sto - re saar/
Q
8 synd har hand vd - slet - tit/ Oc lægt di - ne sto - re saar/
T
8 synd har hand vd - slet - tit/ Oc lægt di - ne sto - re saar/
B
synd har hand vd - slet - tit/ Oc lægt di - ne sto - re saar/
19
C
dit ar - me liff hu - sua - lit/ ta-ger dig vd - i for suar/ Med
A
8 dit ar - me liff hu - sua - lit/ ta-ger dig vd - i for suar/ Med
Q
8 dit ar - me liff hu - sua - lit/ ta-ger dig vd - i for suar/ Med
T
8 dit ar - me liff hu - sua - lit/ ta-ger dig vd - i for suar/ Med
B
dit ar - me liff hu - sua - lit/ ta-ger dig vd - i for suar/ MedF
E
F
B
T
/
F
3
E
T
F
E
E
3
W
T
E
E
F
3
F
T
E
A
E
E
F
A
F
3
A
A
E
T
U
A
F
B
E
W
E
W
E
W
V
W
F
W
G
E
E
3
T
T
F
E
G
F
U
F
F
F
A
E
W
E
F
F
G
E
E
F
F
F
F
F
E
U
F
F
U
E
T
E
F
F
E
F
F
F
E
F
F
E
F
E
F
E
F
F
F
F
F
F
T
F
F
E
E
F
E
E
E
F
E
F
E
F
E
U
F
G
G
G
G
E
G
F
A
G
A
T
W
F
G
E
V
F
E
G
G
G
E
E
F
E
F
F
T
F
E
G
F
T
T
E
E
F
F
F
T
T
E
E
F
E
F
F
V
G
F
G
F
F
T
T
F
G
F
G
E
G
F
U
F
G
F
E
F
F
F
T
E
F
F
E
F
F
F
F
T
E
F
F
F
U
E
T
F
G
E
F
F
F
T
E
E
F
F
T
U
G
E
F
T
U
F
F
F
E
G
F
F
E
F
G
F
G
G
E
F
F
G
E
E
E
E
G
G
G
E
F
G
E
E
F
G
E
U
G
F
G
E
E
W
F
W
E
E
G
2

29
C
vel - dig trøst be - sker - mer/ som en Ørn sin un - ger giør/ Her -
A
8 vel - dig trøst be - sker - mer/ som en Ørn sin un - ger giør/ Her -
Q
8 vel - dig trøst be - sker - mer/ som en Ørn sin un - ger giør/ Her -
T
8
vel - dig trøst be - sker - mer/ som en Ørn sin un - ger giør/ Her -
B
vel - dig trøst be - sker - mer/ som en Ørn sin un - ger giør/ Her -
37
C
rens hans Christ-ne vel trø - ster/ som tren - gis i ver - den her.
A
8 rens hans Christ-ne vel trø - ster/ som tren - gis i ver - den her.
Q
8 rens hans Christ-ne vel trø - ster/ som tren - gis i ver - den her.
T
8 rens hans Christ-ne vel trø - ster/ som tren - gis i ver - - den her.
B
rens hans Christ-ne vel trø - ster/ som tren - gis i ver - den her.
2. Sin loff har hand os giffuit / 3. Som sig en fader forbarmer / 4. Herrens miskund allene /
Sit hellig ord og sammelund / Offuver sin vnge børn og smaa / Bliffuer nu oc euindelig /
Sin godhed oss indliffuit / Saa giør oc Herren oss arme / Alt hos sin brud den rene /
Hans naade see wi allen stund / Naar wi hannem ret frycte saa / som hannem frycter hiertelig /
Sin vrede lader hand fare / Hand ved vor skabning er ringe / Oc holder hans bud oc villie /
lønner icke som vi haffue tient / Slett støff oc muld foruist / Hand boer i Himmelen vist /
Sin miskund ingen vill spare / Ret som gres udi enge / Hans engle hannem tiene /
Til de ydmyg har hand sig vend / Oc en urt som blomstrit har mist / Oc prise med høyer røst /
Hans godhed er offuer alle / Naar værit hart paafalder / Den store Herre til ære /
som gierne frycte hannem / Da findis det icke meer / oc siunge hans hellig ord /
Vor synd lader hand bortfalde / Saa gaar det med vor alder / Min Siel hans loff skal lære /
Oc aldrig vil tencke den. vort endelig er oss nær. Nu offuer den gandske Jord.
2000 by Christian Mondrup (reccmo@daimi.au.dk). Typeset with Mup, non-commercial copying welcome.