Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

F
E
E
F
B
F
F
F
E
E
E
F
E
A
E
E
E
A
T
F
W
A
F
E
W
A
E
B
F
W
F
W
F
W
G
W
E
W
T
F
F
U
A
F
T
E
F
F
E
E
E
T
E
E
A
T
E
E
E
T
F
V
U
F
F
E
F
T
F
F
F
E
F
T
E
F
E
E
E
F
T
F
F
F
E
E
E
F
A
F
T
E
T
F
U
F
F
F
F
F
F
V
E
E
E
E
W
F
G
U
A
F
F
F
E
F
F
E
E
F
E
E
F
F
T
F
E
F
E
E
E
F
F
F
E
E
E
F
V
U
G
F
G
F
F
E
V
F
T
E
T
E
G
F
F
F
G
E
E
F
E
E
T
F
T
E
F
F
F
E
F
F
G
E
G
G
A
G
A
E
W
F
W
F
F
F
F
E
F
G
F
G
F
E
E
G
E
E
U
F
E
F
F
F
E
G
F
E
F
G
W
G
F
E
W
E
W
F
G
F
U
F
A
G
A
G
E
E
T
T
T
E
T
E
V
F
U
U
T
F
T
F
F
T
E
E
E
T
E
E
G
T
F
E
V
F
F
F
F
F
E
E
F
T
E
E
U
T
U
E
F
F
F
E
E
T
U
E
E
T
F
E
E
F
T
U
F
E
T
T
E
E
F
T
T
E
F
F
E
E
E
F
T
F
E
F
T
E
G
F
T
E
E
F
T
F
G
F
T
E
E
F
E
E
T
F
T
F
T
F
T
E
T
F
V
E
F
F
E
F
G
F
G
E
F
F
G
U
F
E
G
F
F
F
T
E
E
F
T
F
V
E
B
F
W
E
W
E
E
F
E
F
E
E
E
F
E
E
E
E
E
F
E
F
F
E
E
F
E
E
T
E
F
F
F
F
V
E
E
F
F
E
F
E
U
F
E
U
F
F
F
E
F
F
1 Psalm CIII. Min Siel nu loffue herren Mogens Pedersøn
Pratum Spitituale, 1620, no. 9Orig. a fourth lower
3 Cantus
2
Min Siel nu loff - ue her - ren/ huad i mig er hans hel - lig naffn/ Din
Sin god - hed hand oss giff - uer/ ti skalt du al - tid tac - ke ham/
Altus 3
2Treble
8 Min Siel nu loff - ue her - ren/ huad i mig er hans hel -lig naffn/ Din
Sin god - hed hand oss giff - uer/ ti skalt du al - tid tac -ke ham/
3 Quintus
2
8
Min Siel nu loff - ue her - ren/ huad i mig er hans hel -lig naffn/ Din
Sin god - hed hand oss giff - uer/ ti skalt du al - tid tac -ke ham/
3 Tenor
2
8
Min Siel nu loff - ue her - ren/ huad i mig er hans hel -lig naffn/ Din
Sin god - hed hand oss giff - uer/ ti skalt du al - tid tac -ke ham/
3 Bassus
2
Min Siel nu loff - ue her - ren/ huad i mig er hans hel -lig naffn/ Din
Sin god - hed hand oss giff - uer/ ti skalt du al - tid tac -ke ham/
10
C
synd har hand vd - slet - tit/ Oc lægt di - ne sto - re saar/
A
8 synd har hand vd - slet - tit/ Oc lægt di - ne sto - re saar/
Q
8 synd har hand vd - slet - tit/ Oc lægt di - ne sto - re saar/
T
8 synd har hand vd - slet - tit/ Oc lægt di - ne sto - re saar/
B
synd har hand vd - slet - tit/ Oc lægt di - ne sto - re saar/
19
C
dit ar - me liff hu - sua - lit/ ta-ger dig vd - i for suar/ Med
A
8 dit ar - me liff hu - sua - lit/ ta-ger dig vd - i for suar/ Med
Q
8 dit ar - me liff hu - sua - lit/ ta-ger dig vd - i for suar/ Med
T
8 dit ar - me liff hu - sua - lit/ ta-ger dig vd - i for suar/ Med
B
dit ar - me liff hu - sua - lit/ ta-ger dig vd - i for suar/ MedF
E
F
B
T
/
F
3
E
T
F
E
E
3
W
T
E
E
F
3
F
T
E
A
E
E
F
A
F
3
A
A
E
T
U
A
F
B
E
W
E
W
E
W
V
W
F
W
G
E
E
3
T
T
F
E
G
F
U
F
F
F
A
E
W
E
F
F
G
E
E
F
F
F
F
F
E
U
F
F
U
E
T
E
F
F
E
F
F
F
E
F
F
E
F
E
F
E
F
F
F
F
F
F
T
F
F
E
E
F
E
E
E
F
E
F
E
F
E
U
F
G
G
G
G
E
G
F
A
G
A
T
W
F
G
E
V
F
E
G
G
G
E
E
F
E
F
F
T
F
E
G
F
T
T
E
E
F
F
F
T
T
E
E
F
E
F
F
V
G
F
G
F
F
T
T
F
G
F
G
E
G
F
U
F
G
F
E
F
F
F
T
E
F
F
E
F
F
F
F
T
E
F
F
F
U
E
T
F
G
E
F
F
F
T
E
E
F
F
T
U
G
E
F
T
U
F
F
F
E
G
F
F
E
F
G
F
G
G
E
F
F
G
E
E
E
E
G
G
G
E
F
G
E
E
F
G
E
U
G
F
G
E
E
W
F
W
E
E
G
2

29
C
vel - dig trøst be - sker - mer/ som en Ørn sin un - ger giør/ Her -
A
8 vel - dig trøst be - sker - mer/ som en Ørn sin un - ger giør/ Her -
Q
8 vel - dig trøst be - sker - mer/ som en Ørn sin un - ger giør/ Her -
T
8
vel - dig trøst be - sker - mer/ som en Ørn sin un - ger giør/ Her -
B
vel - dig trøst be - sker - mer/ som en Ørn sin un - ger giør/ Her -
37
C
rens hans Christ-ne vel trø - ster/ som tren - gis i ver - den her.
A
8 rens hans Christ-ne vel trø - ster/ som tren - gis i ver - den her.
Q
8 rens hans Christ-ne vel trø - ster/ som tren - gis i ver - den her.
T
8 rens hans Christ-ne vel trø - ster/ som tren - gis i ver - - den her.
B
rens hans Christ-ne vel trø - ster/ som tren - gis i ver - den her.
2. Sin loff har hand os giffuit / 3. Som sig en fader forbarmer / 4. Herrens miskund allene /
Sit hellig ord og sammelund / Offuver sin vnge børn og smaa / Bliffuer nu oc euindelig /
Sin godhed oss indliffuit / Saa giør oc Herren oss arme / Alt hos sin brud den rene /
Hans naade see wi allen stund / Naar wi hannem ret frycte saa / som hannem frycter hiertelig /
Sin vrede lader hand fare / Hand ved vor skabning er ringe / Oc holder hans bud oc villie /
lønner icke som vi haffue tient / Slett støff oc muld foruist / Hand boer i Himmelen vist /
Sin miskund ingen vill spare / Ret som gres udi enge / Hans engle hannem tiene /
Til de ydmyg har hand sig vend / Oc en urt som blomstrit har mist / Oc prise med høyer røst /
Hans godhed er offuer alle / Naar værit hart paafalder / Den store Herre til ære /
som gierne frycte hannem / Da findis det icke meer / oc siunge hans hellig ord /
Vor synd lader hand bortfalde / Saa gaar det med vor alder / Min Siel hans loff skal lære /
Oc aldrig vil tencke den. vort endelig er oss nær. Nu offuer den gandske Jord.
2000 by Christian Mondrup (reccmo@daimi.au.dk). Typeset with Mup, non-commercial copying welcome.

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin