7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois
Introitus Dominus dixit In nativitate Domini ad missam in nocte Kerstmis, nachtmis / Christmas, midnight mass GT 41 H 18 , ,, ,, ,, ,, O « ««« «««««« « «« ««« « ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ =& ===================== ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ Do   mi  nusdi  xit a dme 2 « « «« «««« «««« «« « ˆ ˆ =&==ˆ========ˆ=ˆ====ˆ======l ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ _ˆ_ˆˆ_ Fi  li  usme  uses tu, 3,, , ,, , « ««« ««« ««« «« «««« ««« «« «« « ««ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆ. ˆˆ =&=============ˆ=====ˆ===l ˆ ˆˆ ˆˆ _ˆ_ˆˆ_ e   goho   di ege nu i te. 4O «« « « «« «« « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ =&=================ˆ====l ˆ Qua re fre mu e runt ge n tes: O 5 « «««« ««««« « « «ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ««««« ˆ ˆˆ =&===ˆ============ˆ===ˆ===ll ˆ ˆˆ ˆ e t po pu lime di ta ti sunti a?a  nin 
Repetitur Dominus dixit
Ps. 2. De Heer sprak tot mij: mijn zoon ben jij, en ik ben het die jou vandaag heeft voortgebracht. Waarom knarsetanden volksstammen, en hebben volkeren zich toegelegd op zinloze dingen?
1
Ps.2 The Lord spoke to me: my son are you, and it is me who today begot you. Why did tribes grind their teeth and did peoples exert to idle things?