7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois
Offertorium Tollite portas In nativitate Domini ad missam in vigilia Kerstavond / Christmas eve O « ~«« ««« « « « « «««« « « ˆj «ˆ ˆ 2ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ =& =ˆ==================== Tol   li te po     r tas, , ,, « 2« « « «« « «« «« «~« «« « «« « ˆ« ˆ ˆ ˆˆˆˆj.ˆkˆˆˆˆˆ ˆ ˙ ˆˆ ˆˆ ˆ =& =====================l prin   ci pesve stras: , ,,~O Ê«p«« 3«« ««« «««««« ««««« «««« «« ˆ ˆ «ˆˆˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆ =& ===================== et e le va     mi ni, po   r tae «« O« « «« 4««««« ««««ˆˆ ˆkˆ ˆˆ ˆˆj..ˆˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ =& =====================l ae   te  r na   les, O « ««« « 5««««««« «« « « « «« «« «« « « ˆˆˆˆkˆ ˆˆˆˆˆˆjˆˆkˆˆ .. ˆj ˆˆˆjˆˆj..ˆˆ ˆ ˆ =& ===================== et i in  tro    bitRex , ,, ,, ,, , « «««« « 6« «« ««« «« «« « «««««« «« ««« ˙ ˆ««« ˆˆˆjˆj ˆ ˆˆ ˆ ˆ˙ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˙ ˆ =& =====================ll glo  ri ae.
Ps. 23. Hijs uw poorten op, vorsten: en de poorten van de eeuwigheid worden geopend en binnentreden zal de Koning der heerlijkheid
Ps. 23. Raise your gate doors princes: and the gateways to eternity are opened and the King of glory will enter
Hakkenes' Graduale Lagal geeft deze mis niet. Het notenbeeld is gecontroleerd met het Graduale restitutum zoals te vinden op www.gregorundtaube.de/html/materialien.htm . Hakkenes Graduale Lagal does not give this mass. The notes are compared and corrected with the Graduale restitum, that may be found at www.gregorundtaube.de/html/materialien.htm .
1