Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

T
A
G
W
G
I
G
G
I
G
G
T
I
G
H
I
A
G
I
T
G
I
G
G
I
I
G
I
A
G
A
I
G
G
G
G
T
I
G
A
!
W
G
A
G
G
G
G
T
I
G
G
T
T
G
G
G
G
U
G
G
W
N
H
T
G
G
G
G
I
T
G
G
G
V
T
G
G
T
G
!
G
/
G
T
T
T
G
N
G
I
I
G
G
I
T
G
I
G
G
G
N
G
T
G
A
G
W
I
T
T
G
G
T
G
G
W
I
G
G
T
I
W
G
W
I
G
G
G
G
G
T
I
N
T
G
N
H
I
G
G
G
G
I
G
G
G
T
G
G
G
G
En Minstrel
A Minstrel
Romance af "Festen paa Kenilworth"
Ballad from "The Celebration at Kenilworth"
Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774-1842)
Text: Hans Christian Andersen (1805-1875)
Andantino quasi Allegretti Arr: Christian Mondrup
4
6
8
Hyr - den græs - ser si - ne Faar,
Kon - gens Dat - ter stolt og fiin,
Vind og Blomst, svar, hver i - sær,
7
Gjær - det er hans Thro - ne, So - len Pur - pur
Staaer i Kon - ge bor - gen, Sil - ke, Guld og
Kom - mer hun dog ik - ke? Vin - den hvi - sker:
10
om ham slaaer, Maa - nen er hans Kro - ne.
Her - me - lin Skju - le ik - ke Sor - gen.
Hun er nær! Blom - ster - ne de nik - ke.
13
Hvad mon vel han tæn - ker paa? Læn - ge taus han
Tan - ken, som en Fugl saa let, Fly - ver, bli - ver
Skjult en Sti fra Slot - tet gaar, Fug - len höit bag
16
sad og saae hen i Af - ten stun - den.
al - drig træt, Syn - ger: "jeg har fun - den!"
Krat - tet slaar: "Han har Hen - de fun - den!"
19
Hjer - tet veed, Kier - lig - hed er det fag - re -ste Træ i
22
8
Lun - den.
2008 by Christian Mondrup (reccmo@daimi.au.dk). Typeset with Mup, non-commercial copying welcome.

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin