//img.uscri.be/pth/af3a20070e3506a6210373a1e70e105d487446d0
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition Romance: Hyrden græsser sine Faar, Festen påa Kenilworth

De
2 pages
Visualisez la partition de musique Festen påa Kenilworth Romance: Hyrden græsser sine Faar, jeux de chant, de Weyse, Christoph Ernst Friedrich. Partition de style romantique.
La partition est constituée de plusieurs mouvements et est classifiée dans les genres partitions pour orchestre, partitions chœur mixte, opéras, pour voix, chœur mixte, orchestre, pour voix, hautbois, cordes (arr), pour voix et chœur avec orchestre, partitions corde ensemble, Danish langue, pour voix avec corde ensemble, partitions pour hautbois, Stage travaux, partitions pour voix, jeux de chant, partitions pour alto voix
Visualisez de la même façon une sélection de musique sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique romantique.
Rédacteur: Stig Junge
Edition: Stig Junge
Libbretiste: Hans Christian Andersen (1805−1875)after the story Kenilworth by Walter Scott
Voir plus Voir moins
Hyrden græsser sine får C. E. F. Weyse, 1774 - 1842 Andantino quasi allegretto  6  8 dolce             6        8       
5Solo         Hyr dengræs sersi nefår, gærdet erhans trone, Kon gensdat terstolt ogfin, Ståri konge borgen; “Vind ogblomst svarhver især, kommer hundog ikke?”                                   
9              so lenpur purom hamslår, månen erhans krone. Sil ke,guld ogher melin skjuler ikke sorgen. Vin denhvis ker:“Hun ernær!” Blomster nede nikke.                                     13                       Hvad monvel han tænker på?Læn getavs han stodog såhen iaf ten Tan kensom enfugl sålet flyver, bliver aldrig træt,syn ger:“Jeg har Skjult en stifra slot tetgår, Fuglen højtbag krattet slår:“Han harhen de                                            