Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

Hyrden græsser sine får C. E. F. Weyse, 1774 - 1842 Andantino quasi allegretto  6  8 dolce             6        8       
5Solo         Hyr dengræs sersi nefår, gærdet erhans trone, Kon gensdat terstolt ogfin, Ståri konge borgen; “Vind ogblomst svarhver især, kommer hundog ikke?”                                   
9              so lenpur purom hamslår, månen erhans krone. Sil ke,guld ogher melin skjuler ikke sorgen. Vin denhvis ker:“Hun ernær!” Blomster nede nikke.                                     13                       Hvad monvel han tænker på?Læn getavs han stodog såhen iaf ten Tan kensom enfugl sålet flyver, bliver aldrig træt,syn ger:“Jeg har Skjult en stifra slot tetgår, Fuglen højtbag krattet slår:“Han harhen de                                            
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin