Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication
Vocal score
Romance af "Festen paa Kenilworth"
Ballad from "The Celebration at Kenilworth"
Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774-1842)
Andantino quasi Allegretti
Text: Hans Christian Andersen (1805-1875)
4
6En Minstrel 8
8 Hyr - den gr<s - ser si - ne Faar, Gj<r - det er hans
Kon -gens Dat - ter stolt og fiin, Staaer i Kon - ge
Vind og Blomst, svar, hver i - s<r, Kom -mer hun dog
4
68
4
6Chor 8
8
4
68
8
Sl
8 Thro - ne, So - len Pur - pur om ham slaaer, Maa - nen er hans
bor - gen, Sil - ke, Guld og Her - me - lin Skju - le ik - ke
ik - ke? Vin - den hvi - sker: Hun er n<r! Blom - ster -ne de
Ch
8
12
Sl
8 Kro - ne. Hvad mon vel han t<n - ker paa? L<n - ge taus han
Sor - gen. Tan - ken, som en Fugl saa let, Fly - ver, bli - ver
nik - ke. Skjult en Sti fra Slot - tet gaar, Fug - len hlit bag
Ch
8
- 1 -
16
Sl
8
sad og saae hen i Af - ten stun - den.
al - drig tr<t, Syn -ger: "jeg har fun - den!" Hjer - tet veed, Kier -lig-hed er det
Krat - tet slaar: "Han har Hen - de fun - den!"
Ch
8
21
Sl
8 fag - re-ste Tr< i Lun - den.
Hjer - tet veed, Kjer - lig -hed er det
Ch
8 Hjer - tet veed, Kjer - lig -hed er det
Hjer - tet veed, Kjer - lig -hed er det
25 4
Sl
8
4
fag -re - ste Tr< i Lun - den.
4
Ch
8 fag -re - ste Tr< i Lun - den.
4
fag -re - ste Tr< i Lun - den.
2006 by Christian Mondrup (reccmo@icking-music-archive.org). Typeset with Mup, non-commercial copying welcome.
- 2 -

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin