7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois
MISSA BREVISSIMA Jakub Kowalewski Oba chóry, wyraźnie oddzielone, powinny być podobnej wielkości. Drugi chór winien być bardziej utwór nagrodzony III nagrodą 1. KyrieKompozytorskim „Musica Sacra" 2006 oddalony od słuchacza. na II Międzynarodowym Konkursie h»¶º Moderato tranquillo p p w œœ 3 w ˙ ˙ ∑∑ ∑ œ œ Soprani I˙ w& 2. ˙ Ky - ri- ee -le - i-son.Ky -p 3 ∑ Ó∑ ∑ Alti I& 2 w œœ w ˙ ˙ œ œ w .˙ Coro I Ky -- -ri - ee - le- i- son. p 3 ˙ ˙. œ ∑ ∑∑ ∑ ∑∑ ˙ Tenori IV 2 Ky -- -ri - e p ˙ ? 3#œ œ ˙ ∑ ∑∑ ∑˙ w Bassi Iœ œ2 w Ky -- -ri -e e- le- i-son. h»¶º Moderato tranquillo p w œœ 3 w ˙ ∑ ∑˙ ∑ œ œ Soprani II.˙ w& 2 Ky -- -ri -e e- le - i-son. p 3 ∑ ∑∑ Ó Alti IIœw œ& 2 w ˙ ˙ œ œ w . Coro II- son.Ky -ri - e- -- ie - le 3 ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑Tenori IIV 2
p ? 3 ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑ Bassi IIœ œ2 w Ky -- -ri -F 8 ˙ ˙. œ˙ ˙˙ ˙ w w œ œÓ ∑ S I& ˙ ˙ ˙ ˙ .œ ri - ee - le- i- son.Ky -- -ri - ee - le -p ∑ Ó∑ ∑ A I˙ ˙˙˙ .œ ˙& ˙ œ œ w w Ky -- -ri - ee - le- i- son. I w œ œ. ˙ ˙ ÓÓ ˙ ˙ T IwV ˙ #œ œw œœ w w e - le- i- son.Ky -- -ri - ee - le- i- son. ˙ w. b œœ ˙ ? w. ˙ w ∑ ∑w œœ B I Ky -- -ri -e e- le- i- son.
p w w ∑ ∑œ œÓ ∑ ˙ S II& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙. œ Ky -- -ri - ee - le- i- son. F ˙ ˙. œ˙ ˙˙ ∑ ∑∑ b˙ Ó œ œ A IIw& w ˙ Ky -- -ri - ee - le- i-son. II p ∑ ÓV ˙ T II˙ ˙. œ˙ #˙˙ œœ ww ˙˙ .œ ˙ Ky -- -ri - ee - le- i- son.Ky -- -ri - e w œœ bw ˙ ˙ w˙ ? œœ #œ œ. w. ˙ ˙ Ó B IIw e e- le- i- son.Ky -- -ri - ee - le- i- son.