Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

Pieśń o Narodzeniu Pańskim - Bóg się rodzi
opr. J. Kowalewski
Tempo poloneza f 2 6 œ œ œ 3 jœ b . 1& 4R J œ .J 1. Bógsię ro -- -dzi, 2. Cóżmasz, nie- - -bo 3. W nędz- nejszo -- -pie 4. Po- temi kró-f 5. Pod- nieśrę -- -kę, 2 6 j 3 j œ œ b œ 2.œ & 4 œ . R J 1. Bógsię ro -- -dzi, 2. Cóżmasz, nie- - -bo 3. W nędz- nej szo- - -pie 4. Po- temi kró-f5. Podrę -- nieśkę,- -2 6 r j 3 jj b .œ œ 3œ& 4 œ .œ
10 j œj œœ œ .œ œj œœ œ œœ b œœ ‰ & œR œ Jœ œ. œJ J .J R JJ JJ J moc tru-chle - je;Pan nie- bio - sówob - na- żo- ny;O - gieńkrze - pnie; nad zie- mia- ny? Bógpo - rzu - ciłszczę - ścieswo - je,Wszedł mię- dzylud u - ro- dzo- ny, Żłóbmu za ko- leb - kęda - no!Cóż jest!czym był le wi- dzia- ni,Cis - nąsię mię- dzypro - sto- tą!Nio - sącda - ry Bo - żeDzie - cię!Bło - go - sławOj - czy - znęMi - łą,W do- brychra - dach, j jj j j j j jj œ œœ b œ. œœ œœ œ‰ œœ & œœ œ œœ .œ . J œR J RJ moc tru-chle - je;Pan nie- bio - sówob - na- żo- ny;O - gieńkrze - pnie; nad zie- mia- ny? Bógpo - rzu - ciłszczę - ścieswo - je,Wszedł mię- dzylud u - ro- dzo- ny, Żłóbmu za ko- leb - kęda - no!Cóż jest!czym był le wi- dzia- ni,Cis - nąsię mię- dzypro - sto- tą!Nio - sącda - ry Bo - żeDzie - cię!Bło - go - sławOj - czy - znęMi - łą,W do- brychra - dach, j r j j rj jj j j b jj ‰ j œj œœ & œ œ œœ . œœ œœ .œ œ œ œ œœ œ.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin