7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois
Jacek Rza¿dkowski
Canticum spei
pro coro misto
tekst według:Ps 42 (41), 2b;Ps 43 (42), 3-4:
... desiderat anima mea ad te, Deus! ...
... Emitte lucem tuat, et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui laetitia mea est. Exsultim laudabo te cum sono citharae, Deus meus, Deus! ...
... dusza moja pragnie Ciebie, Boże! ...
... Ześlij światłość swoją i wierność swoją: niech one mnie wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę i do Twych przybytków! I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. Radośnie będę Cię chwalił przy wtórze harfy, Boże, mój Boże! ...
ZGIERZ 2007