Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

05

55
Mali:R5656rn@aol,corn
Kohei KONDO
Eˆê
Tota1 1 2Œ
Kohei KONDO
25
:

1Šy
ncerto for Violin and PercuSsions
05
8ŒŽ
Tota1 1 2Œ
12ŒŽ
55
:“Æ
5th Mov.1Œ
4Šy


25
Op.110
40
3–¼
4th Mov.2Œ
C„v
40
:2009”N
3rd Mov.1Œ
1“ú
15
2009”N
2nd Mov.2Œ
25“ú
110

40
5Šy
5Šy

lst Mov.3Œ
40
ambourine,Cyrnbtts,Suspended Cyrnbal
3Šy
aFaCuS,Castanets,Sieigh Beils,Wood block,
15
:‹ß
2Šy
Guiro,1œ^
Solo Violin,and 3percussion players
KONDO Kohei
ƒ“ ‚Ì ‚̃” ƒ@ ƒC ƒI ƒŠ ‚Æ ‘Å Šy Ší ˆ× ‹¦ ‘t o
ì•i
‘S Í
ì‹È “¡ •½_
`‹È ŠÔì Šú
•Ò¬ ‘tƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠƒ“ ‘Å ŠíŠy
ƒM‰ñAƒ} ƒJƒXAƒJƒXƒ^ ƒgA—éAƒE ƒhƒvƒ ƒNƒ‰ ƒlƒb ƒb ƒbA
ƒo ƒo ƒx ƒoƒ^ƒ“ ƒŠƒ“AƒVƒ“ ƒ‹AƒTƒX ƒ“ƒfƒbƒhƒVƒ“ ƒ‹
‘æ Í
‘æ Í
‘æ Í
‘æ Í
‘æ Í
‰º
˜A—æ
‹ß“¡_•½@
1Šy
‚b
110
2009”N
lst Movement
ä
Concerto for Violin and Percussions OpE
110
@
1-1
@
1“ú
@
@
@
KONDO Kohei
‚“

‚ƒ
‚“
‚’
‚”
‚l
25“ú
@
8ŒŽ
@
12ŒŽ
@
@
2009 KONDO kohei
‚Ì ì•iƒ“‚Æ‘ÅŠyŠí‚Ìˆ× ‹¦‘t‹Èƒ”ƒ@ƒCƒIƒŠ
Í‘æ
`
•½‹ß“¡_
”¿@@@@@x@@@@@DB‚’‚f’†
\
\
‚O
Œ
u
‚Â
ˆê/ / /
ƒm
1-5

ƒO
ƒO ƒmŒ

@
Gro
_]
711
ƒm

ˆê
]


1-7
e18
ƒ\


LJu
| l r

R
Šc
5 ~
R
_ _T
b ~
__]
| lr
^ ^ ^ ^
Œ‚Åv ‚Å‚ÅŽdƒmƒmƒmƒ“ ƒ\
Ê„K A ]
‘–Ú“ú–Ú –¤vƒmƒm
ƒ^
„K
ƒm
ƒÅƒO ƒOè
N
 
ā
ƒ\
ā
‚’
‚èƒmLLLJ 777ƒ“
7–¤
7ƒb
)
77ƒ
77[7Œ^
_ _ _ _ _ _ _ _ _
~
_ _
7ƒË
IƒR
7777ƒË
~
7777ƒË
|c
:~~`=ƒC
J
~
Lv
7777ƒË

`=`\

»

ƒm
Lv
7
40

t
LI J LI JM
~|Œ

'u
1-8
Gro
ƒt
A
(3Œ
†‚ð†‚ð
v
\‘½TTT
\
ā
Œ
ƒ
‘ ƒ^
ā

 ƒ‡ v
ƒmƒO ƒO
MvN ”C Œ uƒ^ƒmƒc v ƒ“‚ 
Ê A A ôŒ
ˆÕb bƒMƒ\

ā
ˆê O
@ ‚T ‚`@
@@ @ @@
@@ @@ @ā
@ @ @ @
@ @—H ‚S‚ ƒc ‚S
‚i ƒˆ
ā
o „Y2-1
2nd Movement
110
=g
2Šy
2009 KONDO kohei
KONDO Kohei
Concerto for Violin and Percussions OpE
1lo
ƒ” ƒCƒI ƒ“ƒ@ ƒŠ ‚Æ‘ÅŠyŠí‚Ìˆ×‚Ì ì•i‹¦‘t‹È
‘æ Í
‹ß“¡_•½
v

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin