Partition compléte, Eight Simple madrigaux on Dutch Texts

De
Publié par

Découvrez la partition de musique Eight Simple madrigaux on Dutch Texts partition compléte, de Bouma, Hugo. La partition de musique moderne écrite pour les instruments suivants: SATB, occasionnel basse
Cette partition compte 8 mouvements et une subtile association d'instruments.
Obtenez encore tout un choix de musique pour SATB, occasionnel basse sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique variée.
Date composition: 2009
Edition: Hugo Bouma
Libbretiste: various
Publié le : mercredi 22 février 2012
Lecture(s) : 22
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Nombre de pages : 12
Voir plus Voir moins
Hugo Bouma
Acht eenvoudige madrigalen
op Nederlandse teksten
Amsterdam, 2009
1. De Mus Jan Hanlo
Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp
Tjielp  etc.
5. Het land is moe Drs. P
Het land is moe De hemel grijs De wind is koud Zo koud als ijs Mijn jas is dun De kleur is vaal De weg is lang De boom is kaal
7. Barlemanje Marten Toonder
Mijn rug is krom En macht is recht De lucht is vuil Het brood is slecht Het dak is lek De vloer is rot De ruit is stuk Het kind is zot
2. God schiep als een voorbeeldig dier Alfred Kossmann
God schiep als een voorbeeldig dier De nijvre mier Zijn tweede schepping was nog beter: De miereneter
La la la la, et cetera
De muur is klam Het licht is zwak De hond is vals De stoel is wrak Het geld is krap Het brood is slecht Of had ik dat Al eens gezegd?
‘t Was grol en gloei  en slomig broei in lure, slore stirren Het was sar stomig in mijn krol, daar stonk een kwalm van schit en brol, er sloomden glome knirren.
Ik trok geen moen  en zoog geen droen, ‘k Was grollig, daar mijn kleddel de vale walm had ingewigd en norksig drielde naar de schicht, die wijlde in de peddel.
Het oog is dof Het bloed is rood Het haar is grijs Het paard is dood Het vlees is taai Het werk is zwaar Het bier is duur Het lied is klaar
Nu dralleboort  een vuurgaljoort en knaspert door de klijven. ‘t Is of er stolen glomen gaan en moenen in de krolle slaan en stoffe stekkels stijven.
Nu gaar ik kwas  en werp ik stras, nu is de moen gevangen. Ik trek een gloederige sproet, (als kwalmerige peddel doet), en droen dralt door de prangen.
3. Spleen Godfried Bomans
Ik zit mij voor mijn vensterglas onnoemelijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was dan kon ik samen spelen.
6. Voor de gelegenheid Richard Minne
De zee is idioot: Wat water, een boot; en even later: Een boot en wat water.
De zee is idioot; de boot in het water en even later het water in de boot.
8. Ozo heppie Joke van Leeuwen
Ik voel me ozo heppie, zo heppie deze dag en als je vraagt: wat heppie als ik eens vragen mag, dan zeg ik: hoe wat heppie, wat heppik aan die vraag, heppie nooit dat heppieje dat ik hep vandaag?
4. Regen regen Jan Hanlo
Regen regen Allerwegen Rechte stralen Water water Langs de muren Langs de palen Vallen vallen Langs de bomen Natte autos Gaan en komen Loodrecht op de Druppelzegen Overal is Regen regen
ra ' +$ ra ' +$
$ #
8 !$ #
tjielp tjielp tjielp
%
%
%
%
%
tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp
%
%
%
tjielp tjielp tjielp
%
tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp % % %
%
%
%
% % % tjielp tjielp tjielp % % %
+$
%
%
%
tjielp tjielp tjielp % % %
%
tjielp tjielp tjielp
%
tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp
%
(%
tjielp tjielp tjielp
%
%
18 !$ (% #
) $
*
Tjielp ' +
Tjielp ' (+ Tjielp ' +
%
$ # # ) $ "
' &
Tjielp ' +
' &
%
' &
tjielp tjielp tjielp % % %
!$ ! #"%
(%
%
%
Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp ' & % % % % (% (% (% % Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp ' % % % % & % % % %
ra ' +$
te
-
ra ' +$
ra ' +$
ce
-
+$
ra ' +$
+$
ce
+$
-
te +$
ce
-
%
%
' +$
' % &
%
' +
&
+$
- tjielp tjielp ' & % %
% % % tjielp tjielp tjielp % % %
tjielp tjielp tjielp % % %
tjielp tjielp tjielp % % %
%
Tjielp tjielp -$ ' ! & #"% % Tjielp tjielp -$ ' ! & % #"% # Tjielp tjielp -' % ) $!% & " " Tjielp tjielp -' ) $! & " % %
tjielp tjielp tjielp % % %
%
%
%
tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp $ % % # % % (% (% (% % % tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp $ % % % % % % % % % # # tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp % ) $ % % % % % % % % " tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp ) $ % % % % % % % % %
%
%
*
Tjielp ' +
*
*
Tjielp ' +
- tjielp tjielp ' & % %
- tjielp tjielp ' & % %
- tjielp tjielp ' % % &
- tjielp tjielp ' & % %
%
%
&
et
-
+$
ce
%
(%
-
&
+$ et -+$
&
et
ce
%
*
%
%
%
- tjielp tjielp ' & % % - tjielp tjielp ' & % % - tjielp tjielp ' % & %
+$ te -+$
-
-
-
%
%
%
%
-
+$
te
-
' +
+$ et
et
-
*
-
te
&
&
+$
+$
ra ' +$
et
+$
-
' +$
&
+$ te +$
ra ' +$
-
-
-
te
-
-
et
Tjielp ' +
%
+$
+$
+$
+$
+$
&
&
%
+$
+$ ce +$
ce
$+$ ce +$
-
te
-
+$
Jan Hanlo
*
*
et
-
Tjielp ' +
&
+$
% % % tjielp tjielp tjielp % % %
*
*
De Mus
%
%
%
tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp % % %
%
%
%
%
Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp ' % & % % % % % % % Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp ' & % % % % % % % %
was
een voor-beel-dig
#
dier
&
* # " % Zijn % # % % " $ Zijn twee - de , % % % % " twee - de schep - ping
voor - beel-dig
%
-%
dier
, voor-beel-dig dier ( ' ' % %
%
%
%
%
%
' de
de
Zijn
%
twee - de
ter
'
%
-
%
Alfred Kossmann
-
-
-
$
:
'
de
de
mie
mie
-
-
%
-
'
be - ter: ( % % " $ be - ter: ( ' , "
( %
de %
'
de
'
%
!## * " % % % % % % % God schiep als een voor - beel-dig % % % % % !# # & % % " $ God schiep als een voor - beel - dig dier , % % % % ' '# % ! % % " Godschiep als een voor - beel - dig dier ,
'
dier
8 ! "
$
God schiep als
)%
#
'
de
% % % % - -%
%
ter. ( '
'
-%
'
-
-
mie
-
-
-
-
-
-
e
-
%
-
-
%
nog
nog
nog
%
% % twee - de % %
-
-&
-
-
%
nog
was %
be - ter, % %
be
was
schep - ping
'
% % schep - ping % %
-
%
%
%
%
! !# "
' was %
% Zijn
was
% nog %
%
%
%
'
ter,
be -&
was &
( '#
#
ping '
nij - vre mier. ( ' '# ' nij - vre mier.
#
nij - vre mier. ( ' ' '# nij - vre mier. ( % ' +% '#
God schiep als een voorbeeldig dier ( % % % % % % % # & ' % %
%
nog
ter
-%
'
' ren
( '
%
%
'
mie '
%
%
-% %
'
%
-'#
% -%
% -%
ter. ( '
-%
" %
schep '
( 12 ! ' "
-'
-
ter.
e
-
e '
ren - e - ter. ( ' '
-
( '
% % de '
( '
%
'
'
%
ren %
ren
'
be
-
-
-
%
te
$
spe $
$
spe
kon
$ len!
$
dan
$
!
-
-
ik
$ $ hond - jes
$ was,
'
Spleen
!
Ik $
wou $
$ ik
$ dan '
$
-
$ dat #$
-'
-
$
len. $
+$
twee
dat
$
ik
wou # " $ wou $ # " $ spe ) # & # spe ) # $
*$
-
&
men
-'
-'
len! $
'
& men $
spe $
& spe &
$
) #
mij
voor '
twee
$
!' !
$
$
twee
$
ik
ik
ik $
ver -$
'
Ik '
$
kon
ik
$ kon
*$
was, $ $
! !$
Godfried Bomans
was,
dan
sa
kon
dan
'
dat
$
twee '
hond - jes $ $
hond - jes ' $
len,
kon
$
dan
dat
$ $ hond - jes
wou $
$
ver -'
$
$ ik *$
Ik '
$
ik
$ $ sa - men
+$ len, $
!
&
$ len! $
% $
% $
$
$
& spe
# " $ ) # #
!' !
(
'
$ Ik $
$
$
$ zit (
$
$ $ sa - men
$ ik
$ $ sa - men $ $
$
sa - men
&
$
$ voor $
$
$ zit $
$ mij $
$
$ het $
$ $ $ ven - ster - glas
# "
$
$
$
$
$
$
ven - ster - glas
$
$
on
$
$
Ik
-
$
$ len.
% % $ $ $ noe -me - lijk
$ was, #&
$
9 " # " $
$
$ Ik
wou # " $ wou # " $ $ ve ) & # # ve ) $ #
$
& sa
&
$
$
" # "
5 " # $ "
$ ik
$ twee
& kon $
+& ik $
$
$ ik '
$ dan '
ik $
twee $
$
$
$
$
dat '
dat $
voor
mij
$
het
$
voor
mij '
$
zit $
te $
$ & ver - ve -% % $ $ $ $
$
$ len.
dan
$
dan
hond - jes
was,
$
hond - jes
was,
!
!
& spe
$
$ len!
-
*$ -$
$ len, $
-
$
len,
*$ $ sa - men $ '
sa - men
on - noe -me - lijk ' $ '
-'
len. $
$
-
noe -me - lijk
$ $ $ ven - ster - glas $ $ $
on - noe -me - lijk % % $ $ $ $
$ $ on -
te
$ te
$
ik
$
$ & ver - ve
het '
ik
*$
kon
+$ kon *$
het
ven - ster - glas $ ' $
zit
Ik ! ! $ Ik !' !
re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
!
( & & & & ) re - gen re - gen ( ( & & & & re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
( &
( & &
%
! $ #"
&
" ! $ #"
%
re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
al - ler - we - gen Rech - te stra - len ( ( ( ( $ # & & & & $& & $& & al - ler - we - gen Rech - te stra - len ( ( & & & & $ & & & & # ) ) $ re - gen re - gen re - gen re - gen * & & & & $& & & & $ ) ) #) ) re - gen re - gen re - gen re - gen
( &
'&
%
%
%
re - gen re - gen ( ( & & & &
&
( &
&
!
re - gen re - gen ( ( & & & &
drup - pel - ze - gen ( ( & & & &
'&
&
( &
&
( &
&
&
( ( ( & & & & !&&&& ) Re - gen re - gen al - ler - we - gen ( ( ( ( !& & & & & & $& & Re - gen re - gen al - ler - we - gen & & & & & & & & ! ) ) ) ) re - gen re - gen re - gen re - gen & & & & & & & & ! ) ) ) ) re - gen re - gen re - gen re - gen
re - gen re - gen ( ( & & & &
Jan Hanlo
Regen regen
re - gen + & & ) re - gen + & & ) re - gen
re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
re - gen re - gen ( ( & & & &
( ( ( ( ( & & & $& '& '& & & & & & & ) wa - ter wa - ter langs de mu - ren langs de pa - len ( ( ( ( ( ( '& & & & & & & & & & $& & wa - ter wa - ter langs de mu - ren langs de pa - len ( ( & & & & & & & & & & & & ) ) ) ) re - gen re - gen re - gen re - gen re - gen re - gen & & & & & & & & $& & & & ) ) ) ) ) ) re - gen re - gen re - gen re - gen re - gen re - gen
re - gen re - gen
drup - pel - ze - gen & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) )
& & & & ) ) o - ver - al is ( ( & & & & o - ver - al is & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
o - ver - al is & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
( ( & & & & nat - te au - to's ( ( & & & & nat - te au - to's & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
( &
( ( ( ( & & & & & & $& & gaan en ko - men lood - recht op de ( ( ( ( & & & & $& & & & gaan en ko - men lood - recht op de ( ( & & & & & & & & ) ) re - gen re - gen re - gen re - gen & & & & $& & & & ) ) ) ) re - gen re - gen re - gen re - gen
( &
& & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
( &
'& !
( & &
+ ( &
'&
re - gen + ( & &
( & &
( &
! $ % #" $ *!& && & $") ) # re - gen re - gen
8 ( " $ '& #
20 " & & & & $ # ) ) re - gen re - gen ( ( $ # & & & & re - gen re - gen & & & & $ # ) ) $ re - gen re - gen * & & & & $ ) ) # re - gen re - gen
( & & & '& ) o - ver - al is ( ( '& & & &
( & &
'&
& & & & ) ) re - gen re - gen ( ( & '& & &
val - len val - len ( ( & & & $& val - len val - len & & & & ) ) re - gen re - gen & & & & ) ) re - gen re - gen
( &
( $& &
!
14 "( ( $ & # & & & langs de bo - men ( ( $ # & & $& & langs de bo - men & & & & $ # ) ) $ re - gen re - gen * & & & & $ ) ) # re - gen re - gen
( & &
( &
'&
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi