Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

Zespół III musi być najbardziej oddalony od  słuchaczy i, jeśli to moŜliwe  niewidoczny (przy wykonaniach w świątyni moŜe znajdować się np. na bocznym chórze). Wartość tempa jest orientacyjna; moŜe wahać się odq  »   ¢ doq  »  § , dyrygent  winien dopasować ją do akustyki wnętrza.
q»§º  &4q»§º  &4 q»§º B4 q»§º ?4 q»§º B4 q»§º ?4 q»§º ?4 q»§º  &4q »§º  &4q»§º B4w p

U U U U U U w P U U U U Ó ˙ #˙ ˙
   
U U ∑ w ˙ b˙ F U U U w #˙ b˙ Ó ˙ p ˙b˙˙˙œ˙.˙UÓ U U U U
 bœœœ&  w ˙ œ n˙ œ #œ œ ˙ œ #˙ w p   #˙ œ ˙. ˙ ˙ œ& ˙ w ˙ œ œ œ œ bœ w ˙ b˙ ˙ ˙ œ ˙. œ w  œ bœ œ œB ˙ #˙ œ ˙ P w œ  œ œ bœ œ œ ˙. ˙ #˙? ˙ b˙ ˙ ˙ ˙ œ p  ˙ ˙ œ #˙ b˙B w b˙ . P  ˙ b˙? w bœ œ œ œ P w b˙ ˙ ? P w w bw  & pF  w bw & P F B bw F
  & Œ œ œ bœ œ #œ Œ ˙. #˙   bw œ œ #œ œ b˙. œ #œ Œ& Ó B Œ œ #œ œ Œ Ó #œ œ œ b˙ ˙œbœÓ#Œœœœw#œ?œ œ ŒÓ˙b˙œ˙#JÓf˙˙Bœ˙œbœœ#œœ  #œ œ #œ œ œ œ œ ≥ ? œ b˙ œ œ ˙ œ b œ bw ˙ Ó Ó ‰ #œJ Œ f b≥ bwfœb˙œbÓ˙wbbbœ˙.wŒ?ÓJœ#˙˙  wœ.#f˙˙˙bw&w˙wb˙fbw  œ.f#bwww&˙˙f˙bb˙˙ww  w bw #œ ˙ . ˙ ˙ w w b˙B bw ˙ f f
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin