Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

A có z t Dziecin opr. J. Kowalewski F # 3 œ œ œ˙ œŒ œœ Soprano 1œ œœ œ & 4œ œœ œ ˙ 1.A cóŜz tąDzie - ci- nąbę - dzie - myczy - ni- li,pa - stu-szko- wie 2.Po-do - bnoDzie - cią- tko,Ŝe gło- dne,pła - cze,dla - te - gotak 3.Al - boDzie - cię- ciuw du - dkiza - gra- jmyi napi - szcza -F # 3 Œ Soprano 2œ œ & 4œ œœ œ ˙œ œ œœ œœ œ œœ œ F # 3 Œ & 4 Alto œ œ œœ œœ œ œ ˙œ œ œ œœ œœ œ 1.A cóŜz tąDzie - ci- nąbę - dzie - myczy - ni- li,pa - stu-szko- wie 2.Po-do - bnoDzie - cią- tko,Ŝe gło- dne,pła - cze,dla - te - gotak 3.Al - boDzie - cię- ciuw du - dkiza - gra- jmyi napi - szcza -F œ œ œ ˙œ œ œ˙ ? #3 œœ œ œ œœ œ œ Œ 4 Baritone
6 # œ ˙ & S 1 mi - li, z na- mi łe - czkach # & œ ˙ S 2
# & A œ ˙ mi - li, z na- mi łe - czkach œ ˙ ? # Bar.
f œ œ Œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ ˙ Ŝe sięnam kwi- li?Za - śpie - waj- myMu we- so- ło nie - ra - doska - cze,więc jaMu damku - ku - łe- czkę roz - we - se- la- jmy:li li lili, mo- jedu - dki, f Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ f Œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ Ŝe sięnam kwi- li?Za - śpie - waj- myMu we- so- ło nie - ra - doska - cze,więc jaMu damku - ku - łe- czkę roz - we - se- la- jmy:li li lili, mo- jedu - dki, f œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ˙ Œ
F P 11 # œ œ œœ œœ S 1œ œ˙ ˙ & œœ œœ œ œœ ˙ ˙ i o- bró - ćmysię zNim wko - ło,hoc, hoc,hoc, hoc, hoc.hoc, hoc,hoc, hoc, hoc. i ma- se- łkao - se - łe- czkę,pa, pa,pa, pa, pa.pa, pa,pa, pa, pa. skacz, ro- ba - czkumój ma- lu- tki,li lili lili. lili lili li. F P # œ & œœ œœ œ S 2 œ œ˙ ˙ œ œœ œ˙ œ œœ ˙ F P # & A œ œ œœ œœ ˙˙ œ˙ œ œœ œœ œœ ˙ i o- bró - ćmysię zNim wko - ło,hoc, hoc,hoc, hoc, hoc.hoc, hoc,hoc, hoc, hoc. i ma- se- łkao - se - łe- czkę,pa, pa,pa, pa, pa.pa, pa,pa, pa, pa. skacz, ro- ba - czkumój ma- lu- tki,li lili lili. lili lili li. F P œ œ œ œœ œœ œ ˙˙ ? #œ œ œœ œ œ ˙˙ Bar.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin