Partition I, Allegro maestoso, Symphony No.1 en E minor Angry Birds

De
Publié par

Visionnez la partition de morceau Symphony No. 1 en E minor Angry Birds I, Allegro maestoso, Symphonies, par Peng, Ed , Op. 5. La partition moderne célèbre dédiée aux instruments tels que: 2 flûtes, tubular bells, tuba, 3 bassons, timbales, percussion (indéterminé), 4 cornes en F, piano, cordes, 2 hautbois, 4 trompettes en C (2 switch to cornets en C pour Andante), basse trombone, 2 trombones, 2 clarinettes en B♭ (1 aussi basse clarinette), piccolo
Cette partition offre différents mouvements: 4 Movements, Allegretto, Andante, Allegro moltoI, Allegro maestoso et l'on retrouve ce genre de musique classifiée dans les genres partitions pour orchestre, Symphonies, pour orchestre
Retrouvez en même temps une sélection de musique pour 2 flûtes, tubular bells, tuba, 3 bassons, timbales, percussion (indéterminé), 4 cornes en F, piano, cordes, 2 hautbois, 4 trompettes en C (2 switch to cornets en C pour Andante), basse trombone, 2 trombones, 2 clarinettes en B♭ (1 aussi basse clarinette), piccolo sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique variée.
Edition: Ed Peng
Voir plus Voir moins
第一交响曲——愤怒的小鸟 第四乐章 
Allegro MaestosoC= 100 A A PiFclcuotelo>?";"44AA Oboe "4#AA Clarinet in Bb>!4!AA Bass Clarinet?!4AABassoon"4#AA FFrreenncchh  HHoorrnn>?44!AAAA TTrruummppeett  iinn  CC?>""44#AAAA Bass TrTorommbobnoen e& Tuba>?""44#AAAA   Timpani"4Aªa Percussion4AªªA< A Piano>? "4#A#aAa "4 A A ; Violin I> "4  Violin II? "4AA#Viola"4AACello"4A#A Contrabass"4 <#AA
Ed Peng a a a a a a a a a A a A a a a A a a a a a A A a A A a a a a a a a a t t t t # t t! t t ! t t t ! t t! t t ! t t #t t ! t t ! t t t! t t ! t t! t t# t t! t ! Y d c b t ! t t t # t t! t t ! t t t ! t t! t t ! t t #t t ! t t ! t t t! t t ! t t! t t# t ! t t Y d c b t t ! t t ! t t# t t! t t! t t t ft!tt!ttt!tt!tt!tt#tt!tt!ttt!Ydcb a A a A
1 - -
Picc.>?;a"a Fl a " a . Ob. " a a Bb Cl.>a!a Bs. C?!A la . Bsn. " a A Hn.> a a H?a n. A C Tpt.>? a a " a a C Tpt. " Trb a A " . A Bs. Tbn & Tb.?> " a A A Timp a " a . Perc. a a < a a ?>a""a Pno. Ydcb Vn.I>t!t!tt!tt!ttt!tt#ttt;"t!tt!tt#tt!tt!ttt#!tttt!ttt! t t t Vn.II?!ttt#ttt!ttt!tt!t!tt!Y!tt!t#ttttt#t!!tct!dtbt!ttt"Va. ! t t# t t! t t! t t t t t! t t t! f " t! #t t t t t! t t! t t! t t! t t t ! t t! t Y d c b Vc. a " A C. B.<a"A
- 2 - 
b b b b b
a a a a | | a | a a | | | | a a a a t!ttt!tt!tt!tt#tt!tt!ttYtdc t! t t! t t! t t # t t! t t! t t t t! t t Y d c t!ttt!tt!tt!tt#tt!tt!tttYdc b | b |
t t t t A Picc.>t!tt"c;a Fl.? a c "t!ttttttA Ob. " a ct!ttt tttA BBsb.  CCll..>?c!Itda!t!ttttttttt ttttAA b | Bsn. d I b "t!ttttttA | t Hn.> a ct!ttttttA Hn.? b tI dt"ttttttA | C Tpt. "> a ct!ttttttA C Tpt.? a c "t"ttttttA " b | Trb.>"tYtd|t ttttttA  b | Bs. Tbn & Tb.?|ttYd"t!ttttttA Timp.tttt"dttYttaªA ! A Perc. © a a a < no.> a c "t!"!t tt ttttA P? " a ct"ttttttA VVnn..III?>ttt!t#tttt!!tt!;!tttt!c"tttYcdc"tt!!ttttttttttttAA t t t!ttt!tt!tt!tt#tt!tt!tYdc t# t Va. t! t t! t t Y t t t! c d c t t! " t t! t t t!t"ttttttA Vc. d tI " bt!ttttttA | C. B.tt"btt<AtttdIt |
3 - -
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ! t t t t t b b t t t t t t t t t t b a b b t t t t t t t t t t a a a a a a a a a a
° Picc. a a a " a a Fl>?;a"aaaa . Ob. a a " a a a Bb Cl.>aa!aaa Bs. Cl.?!aaaaa Bsn. " a a a a tY d c Yt d c Hn.> a a a a a Hn.? a a a a a C Tpt.> a a a a a " C Tpt.? a a a a a " Trb.> a a a a a " Bs. Tbn & Tb.? a a a a a " Timp " a a a a a . ! t t t t t ! t t t t t ! t t t t t Perc.tcbId!ttbtttttttttttttttt!ttttttttttttttt b < t t t t t  " b a a t t t t t t t t t t no.?>tttbtbtttttÀÀÀcttttat PÀ "ttttttttttttta Vn.I>?aaaa;aa"Vn.II a a " a a Va. a a a a a " Vc. Yt d c a d c " a a Yt a  C. B.dctYdcatY<"aaa
4 --
19 P " a a a a Ficl.c.?>a;aaa"aa Ob. a a a a " a ó ó ó b BBsb.  CCll..>?!ItÇtttótÇtYÇÇtttttÇYÇÇttttacdÇaa!tttóÇtIt¡Çt t a a a a Bsn. t t d dÇ c e t t " Yt d c tY t tY d dÇ t t Yt Yt d dÇ t t Yt d dÇ t t dÇ d t Yt t d dÇ t d Yt dÇ d t Yt t t dÇ Yt t Hn.> a a a a a Hn.? a a a a a C Tpt.> a a a a a " C Tpt.? a a a a " a Bs. TTbrnb .& Tb.>?dcaatYacetta"tYa" YtddÇttYtddÇttYtddÇtttYddÇtttYddÇtttYddÇtttYddÇttYtddÇtt Timp a a a a " a . Perc. a a a a a < no.> a " a a a a P? " a a a a a Va";aaa Vnn..III?>aaa"aaa Va a a a a a " . Vc. t tY dÇ t t Yt d dÇ t d dÇ t t t t tY d dÇ e c t t d dÇ t Yt d dÇ t t tY tY t t tY d dÇ t t d dÇ t d Yt " Yt d c Yt C. B.tcYtcdYt<tYdcdcYtdcdtYYdccdtYYtdcYt"cdYtcd - 5 -
24 Picc.>a4a"aa2a";""¿" Fl.?42""a"aa"a"a¿ Ob.2""""a4"a¿cbóaóttattttótY Bb Cl.>ÇYtót!ótÇttIt |ó¿bctIcóÇÇt óI ctI c ótóIctItóctIócctIóttI a 2 # "" 4 Ç Ç Ç Ç Ç Ç Bs. Cl.?!¿2|ba"#"tbaatÇtY 4 Bsn.aó¿ÇtIttÇtÇótÇtYttÇt"ÇtttÇÇIItÇÇÇttó"ó"tt"ttÇItÇttÇótóYtttcó"dttItÇb24 t Ç t Hn.>¿aaa4""a"2a Hn.?aaa¿24a""a" C Tpt."""4a"a2a" C Tpt.?>¿¿aaaaaa""2"4""a Trb.>¿ct"a"tt"4aa"2"a Bs. Tbn & Tb.?"attYÇtÇtt"¿"""óÇtIttÇtÇótóItÇtócbYdttÇtÇtÇt2tÇ4IttIttÇtóttóItttÇÇótÇÇtt Ç Timp."""¿4"aaa2a"a a a a 2 Perc.a¿<a4 Pno.>?""""4¿a2"¿aa"aaaa aaa""""24 ó ó Vn.I>ótttcYta"""""4b2t;tt¿aaa Vn.II?24¿"a""aaa"a" Va.tYtóc"b"""tóóatttt42¿a"aaVc.tÇ"t"t"Itóttt"tÇtaóÇtÇI¿"2tttÇYttt4tóÇIttItÇóÇtótttbtÇdÇcItÇtÇÇtYtótÇt Ç ó Ç C. B.ÇttttIÇtÇt"ÇtÇtt"Ç"t"óóÇtótItttÇItótÇtóÇattI<¿"4t2tYÇttótcbYdÇttÇtIttÇóÇt Ç - 6 -  
ó Picc.>;29a42""""4óttttÇttttttttóóttt"ttóóÇtÇótótÇt#Ztdóetttttócó"tttÇt#ttÇtttetótttttótt Fl.?ttttt42c"óó"""t4ttttóttóctItótóótttttóóeótteótttódtttt Ob.""2a4""4ttótttóttótttóttttótttóttttótttót ó tó Bb Cl.>a42""4tttótctóettóttttóóttttttóó#tttÇtt#eóttdtó"tttÇtt#ZÇtt Bs. Cl.?a2""44óett#tttó#ett#ttóttetetóttttótettódótttttettttetót ó ó Ç Ç t Bsn.ó#t"""ó4I"t2Çttt4ÇtYtttÇtYYóttYótóYtÇt#tttÇtóttóYót HHnn..?>""2"4"""4a2a44tótÇtddÇtIIótddIóItótIóYtÇtóddtYtÇtódIdÇtótddtIYtóótdÇtYtó#tódtYtóddóIttdIdóttóC Tpt.>""""24a4cótI c ót óI ct YY c ótc ót#YIóctc ótY c ótI C Tpt.?4"2""a"4cót óI ct óI c Ytc ót óY ctY#cóItc ó Ytc ótI a4ÇttÇtYtYtÇt#ótóttótÇtYttóótÇtÇtóYtóYt Bs. TTbrnb .& Tb.>?Yó"2I4óóIó4ó2""ó""""" #ÇtótIttt4ótÇtóttÇÇtYtttÇYtótÇóYYttttt#ttÇt Timp.t2"c4"""4ttttIIttttIIIIttIIóóótót  t ó ó t t ó ó t Perc.24ªc<t4ttttttttt"""""24 Pno.>?""42""aa44tótetettttttttetótótttetóótetetttttttódótttetót ó ó Ç VVnn..III?>ócttót;"""""""24"24tttttótóttct44tIcóóttettóttdZttóttteódtZótttótteóttótItócttótttóeóttttsstÇÇatatcacccÇatótóoottttóttóttttótttttÇt#"tttóóttttttóóttttt#tttótÇt"t Va.tttóttt4c2ó""""4tttttttttttttttttttttt tótóóóóóó tÇttYtt#ttÇYtttt Vc.Iótt#tÇtó""""424tÇIóÇtóttItÇóóóYttótÇY ó ó ó ó ó ó óteóttettttetttteóttt t t C. B.""<""4t2ttItÇt#ó4ttetttttttettttótetd ó
- 7 -
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.