Partition SSAB, Zaczarowana królewna, Kowalewski, Jakub

De
Publié par

Jouez la partition de Zaczarowana królewna SSAB, Secular chœurs, fruit du travail de Kowalewski, Jakub. Cette partition de musique moderne écrite pour les instruments tels que: SATB ou SSAB chœur
Cette partition compte plusieurs mouvements et l'on retrouve ce genre de musique répertoriée dans les genres
  • Secular chœurs
  • chœurs
  • pour chœur mixte
  • pour non accompagné chœur
  • partitions chœur mixte
  • Polish langue

Retrouvez encore tout une collection de musique pour SATB ou SSAB chœur sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique variée.
Rédacteur: Jakub Kowalewski
Edition: Jakub Kowalewski
Libbretiste: A. Asnyk
Publié le : jeudi 16 février 2012
Lecture(s) : 16
Licence : En savoir +
Paternité
Nombre de pages : 4
Voir plus Voir moins
Zaczarowana królewna tekst:Adam Asnyk ski muzyka:Jakub Kowalew Sempliceh»§º p F ˙ ˙˙ b ˙œ b ˙œ œ b C˙ œœ œ˙ œ. ‰˙ b Sopran 1& b Za - cza-ro - wa- na kró- le- wnaw mir- to- wymla - sku p F b b œ b C˙ œœ ˙‰ ˙˙ ˙œ b ˙œ œ˙ œ Sopran 2. ˙& b Za - cza-ro - wa- na kró- le- wnaw mir- to- wymla - sku p F b b b Cb Alt& b˙ œœ ˙œ œ˙ ˙œ .œ œ ˙ ˙˙ ˙ Za - cza-ro - wa- na kró- le- wnaw mir- to- wymla - sku p F ˙ œœ ˙œ œ˙ ˙œ . ˙ ˙˙ ˙˙ ? b b CBarytonb b b Za - cza-ro - wa- na kró- le- wnaw mir- to- wymla - sku ª ª 7P p b œ˙ œ˙ b œ ˙ ˙˙ œ. œ˙ ˙œ .‰ ˙ b ‰ b S1& b drze - mie;u nógjej lu- tniaśpie - wnazsu -P p b b b ˙ ˙˙ œ. ‰œ ‰ b œ˙ œ˙ œ˙ ˙œ .˙ S2& b drze - mie;u nógjej lu- tniaśpie - wnazsu -P p b b b ‰b A˙ œ. œ& b˙ ˙œ ˙œ œ ˙œ ˙˙ .˙ drze - mie;u nógjej lu- tniaśpie - wnazsu -P p ˙ œ. ˙˙ ˙˙ ˙ ? ˙œ ˙˙ œœ b b ‰Œ b Bb b drze - mie;u jejnóg jejlu - tnia,lu - tniaśpie - wnazsu -ª ª 13p b b ˙˙ ˙ œ b œŒ b S1w w& bœ ˙˙ ˙ nę - łasię nazie - mię.mp P b b b ŒŒ b œ S2œ ˙œ ˙& b˙ ˙œ œœ ˙ ˙ w nę - łasię nazie - mię.m- chemu - śmie p b b b Œ b A& b œ ˙ œ ˙œ ˙ ˙ ˙w w ˙ nę - łasię nazie - mię.mP œ ? ˙˙ œœ œœ œ b ˙ ˙˙ ˙œ œ b ˙ ˙ Bb b b nę - łasię nazie - mię.Nie - do - koń- czo- napio - sne- czka
Zaczarowana królewna
19P f 3 ˙ b ˙˙ b ˙ b ∑∑ ∑Œ ˙ S1& bb ˙. i oczymś roz- ko- sznie P b b ˙ ˙ b ˙∑ ∑ ∑Œ b œ S2& bœ ˙ . lśni natwa - rzy;i P f F b b b ∑Œ Œ b œ & bœ œ˙ A˙ œ ˙˙ œ ˙ ˙. drżą je- szczejej u- ste - czkai oczymś ? b b ∑∑ ∑∑ ∑b Bb b
ª ª p 25 U b b ˙ ˙œ b ∑∑ ∑∑ ˙œ b S1& b ma - rzy.Ma - rzyo p f U 3 b b b ∑b ˙ S2œ œ˙ ˙˙ ˙˙ ˙& b ˙ o czymśroz - ko- szniema - rzy.Ma - rzyo p U 3 b b b ∑∑ ∑ b & b Aœ œ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ roz - ko- szniema - rzy.Ma - rzyo 3p P f ˙U U˙ œœ ˙ ˙ ? ˙. ˙˙ ˙˙ . b ˙ b ŒŒ b Bb b i oczymś roz- ko- szniema - rzy.Ma - rzyo
ª
31 b ˙ b ˙ b œœ ˙ b S1& b je - dnymz ry- ce- rzy, b b b b S2œ n˙ ˙& b˙ œ je - dnymz ry- ce- rzy, b b b b Aœ œb ˙˙ ˙& b je - dnymz ry- ce- rzy, ˙ œœ ˙˙ ? b b Bb b b je - dnymz ry- ce- rzy,
P œ ˙ ˙˙ œ ˙ ˙ œ .‰ ˙ że i- dącprzez od- mę- ty, P ‰ ˙˙ . ˙n ˙˙ ˙˙ œ że i- dącprzez od- mę- ty, P œ .n ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ że i- dącprzez od- mę- ty, P œ .˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ że i- dącprzez od- mę- ty,
— 2 —
ª
Zaczarowana królewna
f 37F b œ˙ ˙ b ˙œ œœ œ ˙ œœ œ b ŒŒ Œœ œÓ b nœ œ S1& b 3> do stópjej tu przy- bie-ży iprze - rwiesen za- klę- ty. f F3 b b b œŒ ŒŒ Ó b œœ S2˙ œœ œœ& b ˙ œ˙ ˙œ œœ œ > do stópjej tu przy- bie-ży iprze - rwiesen za- klę- ty. f F b 3 b b ŒŒ ŒÓ b & b Aœ œ œœ œ œ œ ˙œ ˙ œœ œœ ˙ ˙> do stópjej tu przy- bie-ży iprze - rwiesen za- klę- ty. f F > b œœ œ œœ ˙ œœ œ ˙ œœ œœ ? ˙˙ b b ŒŒ ŒÓ b Bb b 3 do stópjej tu przy- bie-ży iprze - rwiesen za- klę- ty. ª ª p - -- -43 ˙ ˙œ. ˙˙ b --b b ∑∑ ∑Ó ˙‰ ˙ b S1& b Lecz ry- cerz,Lecz ry- cerz, p b b . b ∑Ó .Ó œœ ‰ . S2& b. ˙b .˙ œ œ . . . œ ˙w . co wa-lczyćten mę- stwoprze -p p b b b Ó‰ ŒŒ b & b A.˙ ˙w œ - -œ œœ ˙ . ˙ œ. .˙ .. œœ - .. Lecz ry- cerz,ten mę- stwoswo - jeprze - ce -niał. p . œ .. ? œ˙ .œ .. b .∑ Ó.œ ˙œ b ∑∑ Ó b Bb b miał dlaniej, prze- ce-niał. prze-ª ª f p 3 3 3, 50 > > > ˙ œ. ˙˙ ˙˙ ˙ b b ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙ bœ.b S1& b Za - błą - kałsię wot -chła - ni...i zwąt- pił... f p, 3 3 3 b b b ˙˙ ‰ b ˙˙ ˙ ˙˙ ˙ S2˙˙b˙&.œ˙˙˙ > > > ce - niał.Za - błą - kałsię wot -chła -- - -ni... izwąt - pił... f p 3 33, b b b ‰b A& b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ. ˙˙ ˙˙ ˙œ. ˙˙ ˙ > > > Za - błą - kałsię wot -chła -- - -ni... izwąt - pił... p f , 3 3 ˙ ˙˙ œ. ? ˙ ˙ ˙ b bœ ˙. ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ b Bb b > > > 3 ce-niał. Za- błą - kałsię wot -chła - ni...i zwąt- pił... — 3 —
Zaczarowana królewna
3 56f 3 , >> > ˙ ˙ ˙˙ b ˙ b ˙ ˙ ˙˙ ˙ b b˙ ˙˙ œ. ‰ S1& b i ska- mie- niał.Za - błą - kałsię wot -- chła- ni... , f3 3 b b b ‰˙ ˙ b ˙˙ S2˙˙ ˙ ˙& b ˙ ˙˙ œ. ˙ ˙ > > > i ska- mie- niał.Za - błą - kałsię wot -- chła- - -f ,3 3 b b b ‰ b A& b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙˙ œ. ˙ ˙ ˙ > > > i ska- mie- niał.Za - błą - kałsię wot -- chła- - -, f3 3 ˙ ˙ ? ˙˙ b b ‰˙ ˙ b ˙˙ ˙œ .˙ Bb ˙˙ ˙ b > > > i ska- mie- niał.Za - błą - kałsię wot -- chła- ni... ª ª p π, 62, , 3 b b ˙ ˙ ˙ ˙ S1. Œ˙ ˙b b b˙ œ. ‰˙ ˙ & ˙˙ ˙ 3 i zwąt- pił...i ska- mie- niał.i zwąt- pił... p ,π , 3, b 3 b b ‰Œ b S2˙ ˙˙ ˙& b œ .˙ ˙˙ . ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ni... izwąt - pił...i ska- mie- niał.i zwąt- pił... p π , , 3 3, b b b ‰Œ b A& b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ. ˙˙ ˙. ˙˙ ˙ ni... izwąt - pił...i ska- mie- niał.i zwąt- pił... p π , ,, 3 3 ? b˙ œ. ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙ b ‰Œ b b b˙ ˙˙ . B i zwąt- pił...i ska- mie- niał.i zwąt- pił... ª ª 68 b b b ŒŒ ŒŒ ∑∑ ∑ ∑ b & b S1œ ˙œ œ˙ . i ska- mie- niał. , , b 3 b b ŒŒ ŒŒ Ó b S2& b ˙ ˙ ˙ œ œ˙ ˙ œ ˙˙ .˙ ˙˙ i ska- mie- niał.i zwąt-pił...i ska- mie- niał. ∏ , , b 3 b b ŒŒ ŒŒ Ó b A& b œ œœ ˙˙ .˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ i ska- mie- niał.i zwąt-pił...i ska- mie- niał. 3, , ? œœ ˙˙ b ˙˙ ˙ b ŒŒ ŒŒ Ó B˙ .˙ ˙˙œ ˙b b b i ska- mie- niał.i zwąt-pił...i ska- mie- niał.
— 4 —
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi