De sociale zekerheid van migrerende werknemers en hun gezinsleden

De
Publié par

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN De sociale zekerheid van migrerende werknemers Gepensioneerden Handleiding nr. 4 Handleiding nr. 4 Handleiding voor pensioen- of rentetrekkers die vroeger in loondienst werkzaam waren en aanvragers van een pensioen of rente die in een Lid-Staat van de EEG wonen of verblijven De verordeningen 1408/71 en 574/72, die in toepassing van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap door de Raad werden aangenomen, waarborgen u : a) de betaling van het pensioen van sociale zekerheid dat u heeft verworven door uw werkzaamheden in loondienst in één of meer Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen; b) prestaties wegens ziekte of moederschap (met name medische verzorging door een huisarts of een specialist, geneesmiddelen, tandheelkundige verzorging, ziekenhuisopneming, enz.) voor u en uw gezinsleden; c) uitkeringen voor ten laste komende kinderen, zoals pensioenverhogingen of kinderbijslag. Wanneer u zich in onverschillig welk land van de negen Lid-Staten bevindt, of u daar verzekerd bent geweest of niet, wanneer u zich daar gevestigd hebt of u daar tijdelijk verblijft. Deze handleiding heeft tot doel u meer in het bijzonder op de hoogte te stellen van uw rechten op het gebied van verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering, en van de formaliteiten die u moet vervullen om deze prestaties te verkrijgen. 1.
Publié le : mercredi 7 mars 2012
Lecture(s) : 231
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
Nombre de pages : 6
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

TESS-programma

de EUROPEAN-COMMISSION-DIRECTORATE-GENERAL-FOR-EMPLOYMENT_SOCIAL-AFFAIRS-AND-INCLUS