Euronorm

De
Publié par

September 1980 DC: 669.14.018.821 EURONORM Weerbestendig constructiestaai Kwaliteitseisen 155-80 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED 6.2 Aanbieding ter keuring 6.3 Keuringseenheden 2 DEFINITIES 6.4 Onderzoek chemische samenstelling 3 AFMETINGEN, MASSA, TOLERANTIES 6.5k mechanische eigenschappen 4 INDELING IN SOORTEN 6.6 Beproeving 5 EISEN 6.7 Herkeuring 5.1 Bereidingswijze 6.8 Oppervlaktefouten en inwendige fouten 5.2 Leveringstoestand 6.9 Keuringsdocumenten 5.3 Chemische samenstelling 5.4 Mechanische eigenschappen 7 KENMERKEN 5.5 Technologischen 5.6 Oppervlakgesteldheid 8 AANDUIDINGEN VOOR DE BESTELLING 5.7 Gesteldheid van de kanten 9 KLACHTEN 6 KEURING 6.1 Overeen te komen keuring bij aflevering AANHANGSEL — Trekproef bij routinecontrole 1 TOEPASSINGSGEBIED 1.1 fiedelen, die een verhoogde weerstand tegen atmosferische corrosie moeten bezitten. De toepassingsgebieden van deze Deze EURONORM geldt voor profiel, staf, plaat, warm- staalsoorten zijn b.v. hoogbouw van staalconstructies, gewalst band < 600 mm breed en warmgewalst band ã bouw van bruggen, hijswerktuigen en opslagtanks, carros­600 mm breed met een dikte van ten minste 3 mm, alsme­ serie- en wagonbouw, schoorstenen en bovengrondse lei­de voor strip. Het betreft hier weerbestendig constructie- dingen. staal (gelegeerd kwaliteitsstaal volgens EURONORM 20), De staalsoorten zijn niet bestemd voor een warmtebehan­overeenkomstig de in tabel 1 en 3 aangegeven soorten in deling (zie EURONORM 52).
Publié le : mercredi 7 mars 2012
Lecture(s) : 60
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
Nombre de pages : 16
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.