Advies betreffende het verzoek om toetreding van Portugal

De
Publié par

Bulletin van de EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Supplement 5/78 Advies betreffende het verzoek om toetreding van Portugal Commissie van de Europese Gemeenschappen Supplementen 1978 1/78 Uitbreiding van de Gemeenschap — Algemene beschouwingen 2/78 Uitbreiding van dep — Overgangsperiode en institutionele consequenties 3/78 Uitbreiding van de Gemeenschap — Economische en sectoriële aspecten 4/78 Erkenning van personen, belast met de wettelijke controle van de jaarrekening van kapitaalvennootschappen — Voorstel voor een achtste richtlijn 5/78 Advies betreffende het verzoek om toetreding van Portugal Bulletin van de Europese Gemeenschappen Supplement 5/78 Advies betreffende het verzoek om toetreding van Portugal (door de Commissie op 19 mei 1978 bij de Raad ingediend) EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Commissie Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven: DA ISBN 92-825-0415-8 DEN 92-825-0416-6 EN ISBN 92-825-0417-4 FRN 92-825-0418-2 IT ISBN 92-825-0419-0 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie De in deze publikatie opgenomen artikelen en teksten kunnen geheel of gedeeltelijk vrij worden overgenomen met vermelding van hun herkomst. Printed in Belgium 1978 ISBN 92-825-0420-4 Catalogusnummer: CB-NF-78-005-NL-C Inhoud Biz.
Publié le : vendredi 17 février 2012
Lecture(s) : 4
Tags :
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
Nombre de pages : 60
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.