HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Weekoverzicht 23 - 27 januari 1995 Nr. 2/95

De
CUIRT BIIREITMIUNAIS TRIBUNAL DE JUSTICIA NA DELAS KC'OMIIPIIOBAL EORPACII COMUNIDADES EUROPEAS CORTE DI GIUSTIZIA DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DELLE DOMSTOL COMUNITÀ EUROPEE GERICHTSHOF HOF VAN JUSTITIE DER s%™/ VAN DE EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ΔΙΚΑΣΤΡΙΟ LUXEMBOURG TRIBUNAL DE JUSTIÇA TON DAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ COMUNIDADES EUROPEIAS COURT OF JUSTICE EUROOPAN YHTEISÖJEN OF THE TUOMIOISTUIN EUROPEAN COMMUNITIES EUROPEISKA COUR DE JUSTICE GEMENSKAPERNAS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DOMSTOL HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Weekoverzicht 23 - 27 januari 1995 Nr. 2/95 INHOUD blz. blz. I. ARRESTEN Bij het Hof van Justitie aanhangige zaken Zaak C-359/93 3 Zaak T-114/92 8 Commissie van de Europese Bureau européen des médias de l'industrie Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden musicale (BEMIM)/Commissie van de Ondernemingsrecht Europese Gemeenschappen Mededinging Zaak T-5/93 15 Bij het Gerecht van eerste aanleg aanhangige zaken R. Tremblay e.a./Syndicat des exploitants de lieux de loisirs (SELL) Zaak T-74/92 Mededinging Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH/Commissie van de Europese Gevoegde zaken T-90/91 en T-62/92 20 Gemeenschappen H. de Compte/Europees Parlement Mededinging Ambtenarenrecht Zaak T-527/93 21 Zaak C-4/94 22 O/Commissie van de Europese BLP Groupe Pic/Commissioners of Customs & Gemeenschappen Excise Ambtenarenrecht Zaak T-60/94M.
Publié le : samedi 10 mars 2012
Lecture(s) : 10
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
Nombre de pages : 26
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.