VERKSAMHETEN VID EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL OCH FÖRSTAINSTANSRÄTT. Veckan den 10-14 februari 2003 nr 06/03

De
VERKSAMHETEN VID EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL OCH FÖRSTAINSTANSRÄTT Veckan den 10-14 februari 2003 nr 06/03 INNEHÅLL sida sida I. DOMAR Domstolen Förenade målen C-187/01 och C-385/01 1 Hüseyin Gözütok mot Klaus Brugge Rättsliga och inrikes frågor Mål C-85/02 4 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike Transport Mål C-409/00 5 Konungariket Spanien mot Europeiska gemenskapernas kommission Statligt stöd Mål C-228/00 8 Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland Miljö och konsumentskydd Mål C-458/00 9 Europeiskagemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg Miljöochkonsumentskydd MålC-75/0111Europeiskagemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg Miljöochkonsumentskydd MålC-131/0112Europeiskagemenskapernas kommission mot Republiken Italien Frihetatttillhandahålla tjänster Förstainstansrätten Mål T-30/02 13 WolfgangLeonhardt mot Europaparlamentet Tjänsteföreskrifterna MålT-333/0114KarlL.Meyermot Europeiska gemenskapernas kommission Associeringav utomeuropeiska länder och territorier II.BESLUT Domstolen Mål C-23/02 15 Officenational de l'emploi och MohamedAlami Yttreförbindelser HLFÖRSLAG TILL AVGÖRANDE MålC-285/0116IsabelBurbaud och Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Mål C-6/01 16 AssociaçãoNacional de Operadores de Maquinas Recreativas ( Anomar) m.fl.
Publié le : jeudi 8 mars 2012
Lecture(s) : 14
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
Nombre de pages : 26
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.