VERKSAMHETEN VID EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL OCH FÖRSTAINSTANSRÄTT. Veckan den 16-20 februari 1998 nr 06/98

De
VERKSAMHETEN VID EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL OCH FÖRSTAINSTANSRÄTT Veckan den 16-20 februari 1998 nr 06/98 INNEHÅLL sida sida I. DOMAR Domstolen Mål C-318/96 10 Mål C-249/96 1 SPAR Österreichische Warenhandels AG mot Lisa Jacqueline Grant mot South West Trains Finanzlandesdirektion für Salzburg Ltd Skatterätt Socialpolitik Mål C-4/96 4 Mål C-309/953 Northern Ireland Fish Producers' Organisation Europeiska gemenskapernas kommission mot Ltd (NIFPO) och Northern Ireland a unionens råd Fishermen's Federation mot Department of Statligt stöd Agriculture for Northern Ireland Jordbruk Mål C-8/97 14 Mål C-212/96 8 Europeiska gemenskapernas kommission mot Paul Chevassus-March mot Conseil régional de Republiken Grekland la Réunion Bolagsrätt Fri rörlighet för varor Förstainstansrätten II. FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE Mål T-105/96 16 Pharos SA mot Europeiska gemenskapernas Mål C-191/95 30 kommission Europeiska gemenskapernas kommission mot Miljö och konsumentskydd Förbundsrepubliken Tyskland Mål T-91/968 Nicole Hankart mot Europeiska unionens råd Mål C-348/96Tjänsteföreskrifterna Donatella Caifa Mål T-183/96 19 Mål C-360/96 30 E mot Ekonomiska och sociala kommittén BFI Holding BV mot Gemeente Arnhem och Tjänsteföreskrifterna Gemeente Rheden Mål T-107/96Mål C-411/961 Pantochim SA mot Europeiska Margaret Boyle m.fl. mot Equal Opportunities gemenskapernas kommission Commission Statligt stöd Förenade målen T-369/94 och T-85/95 ...
Publié le : jeudi 8 mars 2012
Lecture(s) : 16
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
Nombre de pages : 44
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.