Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

De
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling Criteria-documenten Leidraad Gezondheid en veiligheid Verslag EUR 13776 NL Commissie van de Europese Gemeenschappen rondheid en veiligheid Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling Criteriadocumenten Leidraad voor de inhoud en opmaak Directoraat­generaal werkgelegenheid, industriële betrekkingen en soc 3lü ¿JKüi Directoraat gezondheid en veiligheid PARI EUROP. Biblioih. 1992 EUR 13776 Ni N.C. Cl. to ι ι Uitgegeven door de COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Directoraat-generaal telecommunicatie, informatie-industrieën en innovatie L-2920 Luxemburg NOTA BENE Noch de Commissie van de Europese Gemeenschappen, noch personen die namens haar optreden, zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel van de hiernavolgende informatie wordt gemaakt. Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1992 ISBN 92-826-3510-4 © EGKS-EEG-Euratom, Brussel · Luxemburg, 1992 Printed in Belgium GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING - CRITERIADOCUMENTEN - LEIDRAAD Inhoud Blz Voorwoord V I — Inleiding 1 II — Formaat en opmaak 3 III — Informatie en gegevens 5 1. Bronnen2. Citering van literatuur in criteriadocumentenIV - Inhoud 7 1. Identificatie van het agens2. Chemische en fysische eigenschappen3. Voorkomen4. Produktie- en gebruiksgegevens5.
Publié le : jeudi 8 mars 2012
Lecture(s) : 121
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
Nombre de pages : 32
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Valeurs limites d'exposition professionnelle

de DIRECTORATE-GENERAL-FOR-THE-INFORMATION-SOCIETY-AND-MEDIA-EUROPEAN-COMMISSION-DI2

Valores-limite de exposição profissional

de DIRECTORATE-GENERAL-FOR-THE-INFORMATION-SOCIETY-AND-MEDIA-EUROPEAN-COMMISSION-DI2

Documenti sui criteri relativi ai valori limite di esposizione nell'attività lavorativa

de DIRECTORATE-GENERAL-FOR-THE-INFORMATION-SOCIETY-AND-MEDIA-EUROPEAN-COMMISSION-DI2

suivant