Raad van de Europese Unie & het milieubeleid

De
D VAN DE EUROPESE, ■ UNIE ■■· , , ■ . het milieuoeieid INHOUD Woord vooraf 4 De grote actieterreinen 6 LUCHTKWALITEIT 8 WATERKWALITEIT 12 AFVALBEHEER6 RISICOBEHEERSING 20 NATUURBESCHERMING 24 De financiering van het milieubeleid 28 De internationale dimensie van de milieubescherming 28 De werkmethoden van de Raad 30 Praktische informatie 32 Deze brochure is opgesteld door het secretariaat-generaal van de Raad en dient als informatie. De inhoud van de brochure bindt noch de Raad van de Europese Unie, noch de regeringen van de lidstaten, noch de overige instellingen van de Gemeenschap. Het milieubeleid is nog relatief jong in vergelijking met het beleid van de Europese Unie (EU) op andere terreinen. De eerste Europese recbtsbesluiten op het gebied van de milieubescherming dateren namelijk van het begin van dejaren zeventig. Toch heeft de Raad, de voornaamste besluitvormingsinstantie van de EU, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen van elke lidstaat, sedertdien al ongeveer 300 rechtsbesluiten (rechtstreeks toepasselijke verordeningen en in nationale wetgeving om te zetten richtlijnen) op dit gebied aangenomen. Daarbij komen nog talrijke resoluties, conclusies en onder­handelingsmandaten, waarin de Raad zijn politieke wil tot uitdrukking brengt, zijn prioriteiten aangeeft en richtsnoeren verschaft voor onderhandelingen met andere partners.
Publié le : samedi 28 janvier 2012
Lecture(s) : 16
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
Nombre de pages : 27
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Convention ACP-CEE de Lomé

de COUNCIL-OF-THE-EUROPEAN-UNION

Conventions ACP-CE de Lomé

de COUNCIL-OF-THE-EUROPEAN-UNION

suivant