Generel Ordning med Anerkendelse af Eksamensbeviser for Højere Uddannelser

De
Publié par

Bulletin OR DE EUROPÆISK FÆLLESSKABER Supplement 8/85 Generel ordning med anerkendelse af eksamensbeviser for højere uddannelser Kommissionen for De europæiske Fællesskaber Supplementerne 1 985 1/85 Erklæring om EF-Kommissionens retningslinjer 2/85 Forbrugerens ret til erstatning og afhjælpning ved skader 3/85 Grænseoverskridende fusion af aktieselskaber — Forslag til tiende direktiv 4/85 Kommissionens arbejdsprogram for 1 985 5/85 Fremskridt henimod en fælles transportpolitik — Transport ad sovejen 6/85 Avanceret produktionsudstyr i Fællesskabet 7/85 Borgernes Europa 8/85 Generel ordning med anerkendelse af eksamensbeviser for hojere uddannelser Bulletin for De europæiske Fællesskaber Supplement 8/85 Generel ordning med anerkendelse af eksamensbeviser for højere uddannelser Forslag til Rådets direktiv fremsendt af Kommissionen den 9. juli 1985 Supplement udarbejdet pa grundlag af dokument KOM(85) 355 endelig udg.
Publié le : samedi 10 mars 2012
Lecture(s) : 15
Source : EU Bookshop, http://bookshop.europa.eu/
Nombre de pages : 20
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.