Cette publication est accessible gratuitement
Télécharger

Publications similaires

SOLUCIONARI de « BENVINGUTS 3 »
ITINERARI
1
Pàgina 5 -
QÜESTIONS DE COMPRENSIÓ MÚLTIPLE
(QCM)
QCM SITUACIÓ 1 - PERPINYÀ
quatre
nins i nines, dos són nous alumnes
1
-
Ja se coneixen del curs anterior dos nins i nines, quatre són nous alumnes
tres nins i nines, tres són nous alumnes
un petit castell de Perpinyà construit pels reis de Mallorca
2
-
El Castillet era
una porta de Perpinyà que feia conjunt amb les muralles
un antic hospici de Perpinyà que rebia tots els pobres.
el construiren els comtes del Rosselló.
3
-
El Palau dels reis de Mallorca és construit per Jaume II l’any 1229.
començà a construir-se l’any 12 76
QCM SITUACIÓ 2 – TOLUGES.
l’assemblea de Pau i Treva de Déu l’any 1027
1
-
L’Abat Oliva convocà l’assemblea de Pau i Treva de Déu l’any 1127
Berenguer a l’assemblea de Pau i Treva de Déu.
l’ajuntament de Toluges
2
-
A Toluges, els nins i nines visiten
l’església de Santa Maria
el passatge dels Jotglars
és del segle XIIè
3
-
L’església romànica de Toluges
se construí al segle XIè
s’amplià al segle XIX.
QCM SITUACIÓ 3 - CASTELL ROSSELLÓ.
era Ruscino
1
-
El nom antic de la vila de Castell Rosselló era Illiberis
era Cabestany
invità
els sarraïns a la vila de Ruscino
2
-
L’Emperador Carlemany destruí el castell de la vila de Ruscino
construí un castell i li digué
Ruscellio
.
no va pas morir d’una mort estranya.
3
-
Guillem de Cabestany
era un poeta enamorat de la Soremonda
matà en Ramon de Castell Rosselló.
Pàgina 6 -
FITXA DE COMPRENSIÓ ESCRITA (CE)
1-
Activitat de CE de la situació 1 (Perpinyà)
Els origens de
Perpinyà
remonten a l’època
romana.
Els segle Xè hi viuen els comtes del
Rosselló. A partir dels reis de
Mallorca
serà una vila reial. A la fi del segle XIIIè, Perpinyà és
un poblat prop la catedral Sant Joan. Alguns carrers arriben al puig de
Sant Jaume.
Abans de
morir l’any 1276, Jaume I el Conqueridor dividí el seu
reialme
entre els seus dos fills. Pere II
obtingué Catalunya, València i Aragó, i Jaume II les Balears, el
Rosselló
, la Cerdanya i el
Conflent. A partir de 1280, realitzà la vila nova reunint el castell amb la
catedral.
Un venedor
de terrenys conegut era en Joan
Bastit
que deixà el seu nom al pont d’en Bastit.
2-
Activitat de CE de la situació 2 (Toluges)
No se pot parlar de la història de
Toluges
.sense citar la
Pau i Treva
qui s'hi ha celebrat al
segle XIè. Els bisbes volien limitar les
violències
molt nombroses. Els bisbes
convocaven
els
fidels en un gran camp, fent jurar als
nobles
d’abstenir-se de destruir els bens dels
pagesos
i
dels artesans. La novetat a Toluges, era que l’Abat Oliva, parlà per primera vegada de Pau.
Després s’estendrà a d'altres dies de la
setmana.
Aquestes prohibicions no han esborrat les
guerres
però era la primera manifestació històrica a favor de la pau.
1-
Activitat de CE de la situació 3 (Castell Rosselló)
El
trobador
rossellonès Guillem de Cabestany escrivia versos en una llengua molt propera
del
llenguadocià
que influia la llengua
catalana..
Aquest poeta adquirí molta celebritat.
Guillem de Cabestany fou un cavaller apreciat. A Cabestany hi havia dama
Soremonda,
muller d'en Ramon de Castell Rosselló, que era un noble, ric, dolent i
orgullós
. En Guillem
de Cabestany amava la dama, pel seu amor feia les seves
cançons.
I la dama, que era jove,
alegre i bella, l’estimava. En Ramon furiós i gelós,
tancà
la seva muller. Un dia que Ramon
de Castell Rosselló trobà amb Guillem, que anava sense
escorta
, el matà.
Pàgina 7
-
FITXA DE FONÈTICA, VOCABULARI I ORTOGRAFIA
2- Escriure les parelles de paraules al lloc corresponent
1- El
rei
i la
reina
viuen al Palau.
2- El
noi
porta una
boina
al cap
3- Hi ha molta
feina
a la
cuina
4- Aquest riu
mai
no té
aigua.
5- Ell
rai
que té una bona
eina.
3- Vocabulari dels edificis i monuments estudiats:
1- Palau dels reis de Mallorca
2- Actual catedral de Sant Joan
3- El Castillet i el riu Bassa.
4- Inscripció de Pau i Treva.
5- Oppidum de Castell Rosselló
6-
Església Santa Maria de Toluges
Pàgina 8
- FITXA DE LLENGUA
Exercici 1 : On vius ?
0- Malinké, on vius ?
- Visc a
Toluges
, passatge
dels
Jotglars.
1- I tu Alba, on vius ?
- També a
Toluges
, plaça
de l’
Ajuntament.
2- Tran, on vius ?
- Visc a Perpinyà, carrer
de la
Moneda.
3- I tu Joan, on vius ?
- També a
Perpinyà
, plaça
dels
Peluts.
4- Isabelle, on vius ?
- Visc a Ceret, avinguda
de l’
Albera
5- I tu Jacques, on vius ? - També a
Ceret
, carrer
de la
República.
Exercici 2 : Quants anys tens ?
0- Malinké, quants anys tens ?
- Tinc
deu
anys.
1- I tu Alba, quina edat tens ?
- Jo també tinc
deu
anys.
2- Tran, quants anys tens ?
-
Tinc
.onze
anys.
3- I tu Joan,
quina
edat tens ?
- Jo
també
tinc
onze
anys.
4- Isabelle, quants anys tens ?
-
Tinc
deu anys i mig.
5- I tu Jacques,
quina
edat tens ?
- Jo
també
tinc
deu anys i mig.
Exercici 3 : T’agrada el Castillet ?
0- Malinké, t’agrada el Castillet ?
-
I tant
! M’encanta !
1- Isabelle,
ets
contenta, avui ?
- I tant !
som
juntes de nou ! (v. ser)
2- Tran,
t’agrada
el Palau reial ?
- I tant ! És un
palau
fabulós !
3- Alba,
t’agrada
la Malinké ?
- I tant ! És una
nina
simpàtica !
4- Jacques, ets content
dels
amics
?
- I tant ! Són
amics
agradables !
5- Joan,
t’agrada
el teu nou amic ?
- I tant ! És
molt
intel·ligent !
Exercici 4 : Què és una urna ?
0- Joan, què és un camp d’urnes ?
- És un cementiri prehistòric
1- Joan, saps què és un oppidum ?
- Sí,
un
campament militar
romà
2- Alba, què és una capella ?
- És
una
petita
església
situada
al
camp.
3- Malinké, coneixes contes africans ? - Sí, en
conec
molts que
són
bonics.
4- Isabelle, qui era en Bastit ?
- Era
un
contructor
de l’
edat mitjana.
5- Tran, també venereu el drac ?
- Sí,
és
molt important
al
Vietnam.
Pàgina 9 -
FITXA DE JOCS DE ROL
JOC DE ROL Nº 1 : TROBAR QUI ÉS
(Proposta)
1- Alumna 1:
Fem un joc ?
Penso un nom i feu preguntes.
2- Un alumne :
Tu respons sí o no, i trobem qui és.
3- Una alumna:
És un nou o nova alumna ?
4- Alumna 1:
Sí.
5- Una alumna:
Viu a Perpinyà ?
6- Alumna 1 :
No.
7- Una alumna:
Té 10 anys ?
8- Alumna 1 :
Sí.
9- Una alumna:
És la Malinké Tonga.
10. Alumna 1
:
Sí, has guanyat. Ara, tu penses un altre nom.
JOC DE ROL Nº 2 : UNA VISITA
AL CASTILLET (Proposta)
1- El guia :
Nins i nines visitarem el Castillet.
2- Una alumna:
Ens explica la història del castillet ?
3- El guia :
És clar, explicaré tot.
4- Un alumne :
Senyor,
jo l’he visitat una vegada !
5- El guia :
Ah ? I no vols escoltar ?
6- L’alumne :
Sí, sí, escolto.
7- El guia :
Bé, comencem pel museu dels arts populars
8- L’alumne :
Però, el Castillet també era un presó, no ?
9- El guia
:
Sí, això l’explicaré després.
Pàgina 10 -
FITXA DE COMPARACIÓ I DE REFLEXIÓ GRAMATICAL
1- JO VISC
= « J’HABITE »
1- Jo visc a Toluges,
= Moi, j’habite à Toulouges.
2- Nosaltres vivim a Perpinyà
= Nous, nous habitons à Pepignan.
3- Vosaltes viviu a Ceret
= Vous, vous habitez à Céret.
4- Tu vius a Palau del Vidre ?
= Toi, tu habites à Palau del Vidre ?
5- Ells viuen a Prada.
= Eux, ils habitent à Prades.
- Aquests 2 verbs són diferents en les dues llengües (cat. v. viure ; fra. v. habiter).
2- JO TINC 10 ANYS
= « J’AI 10 ANS »
1- Tu tens just deu anys
=
Toi, tu as dix ans.
2- Ella té casi onze ans.
= Elle, elle a presque onze ans.
3- Nosaltres tenim deu anys.
= Nous, nous avons dix ans.
4- Vosaltres teniu onze anys.
= Vous vous avez onze ans.
5- Elles tenen deu anys.
= Elles, elles ont dix ans.
- Aquests 2 verbs són diferents en les dues llengües (cat: v. tenir; fra. v. avoir).
3- QUÈ ÉS UN OPPIDUM ? = «QU’EST-CE QU’UN OPPIDUM
1- Què és un oppidum ?
= Qu’est-ce qu’un oppidum ?
2- Què és una capella ?
= Qu’est-ce qu’une chapelle ?
3- Què és un palau ?
= Qu’est-ce qu’un palais ?
4- Què són les verdures ?
= Qu’est-ce que des légumes verts ?
5- Què són els
llegums ?
= Qu’est-ce que des légumes secs ?
- Aquesta
interrogació és més senzilla en català que en francès (què és ?/qu’est-ce que c’est ?)
4- QUINA SORPRESA !
« QUELLE SURPRISE ! »
1- Quina sort de retrobar-nos !
= Quelle chance de nous retrouver !
2- Quin castell més antic !
= Quel château si ancien !
3- Quina joia d’estar junts !
= Quelle joie d’être ensemble !
4- Quin arbre més alt !
= Quel arbre si haut !
5- Quina felicitat, les vacances !
= Quel bonheur, les vacances !
- Aquesta construcció exclamativa és bastant semblant en les dues llengües.
Pàgina 11 –
FITXA D’EXPRESSIÓ ESCRITA
Proposta de
FITXA INDIVIDUAL
1- Nom de l’escola :
Escola Marc Chagall
2- Adreça de l’escola i vila:
12, carrer de les Alberes. Ceret
3- Nivell de la classe:
CM2 (6è curs vostre)
4- Edats dels alumnes:
Entre 10 i 11 anys
5- Nombre d’alumnes a la classe:
25 alumnes
6- Cognoms de l’alumne:
Arnaldies
7- Nom de l’alumne :
Jacques
8- Adreça de l’alumne:
30, carrer de la República
9- Ciutat i codi postal :
66.400 - Ceret
10- Telèfon i adreça electrònica:
04.68.87.04.05. E-mail: J. arnaldies@wawawa.fr
11- Esports practicats :
El rugbi i el basquet.
12- Equip de rugbi preferit :
És l’USAP, és clar.
13- Equip de futbol preferit:
L’Olympique de Marsella
14- Coneixes el Barça ?:
Sí, el conec bé, a casa mirem TV3
15- Activitats extraescolars preferides:
La pesca i fer bicicleta
.
16- Amb qui prefereixes comunicar-te ?(nin o nina ?)
: Amb una nina.
Pàgina 12 -
TESTS
D‘AUTOAVALUACIÓ
1
1- LLENGUA.
1- Ell,
viu
a Ceret, jo
visc
a Toluges, elles
viuen
A Pià, tu
vius
a Perpinyà, i vosaltres on
vius
?
2- L’Alba
10 anys, jo en
tinc
11, en Jacques també
11 anys, i tu quants anys
tens
?
3- La Isabelle
està
contenta, jo
estic
content, crec que tu
estàs
content, i vosaltres
esteu
contents ?
4- Per primera vegada l‘Abat Oliva parlava de la Pau i Treva.
5- Era la primera manifestació històrica a favor de la pau.
2- COMUNICACIÓ.
1- De quin país ve en Tran i quina edat té ?
- En Tran ve del Vietnam i té onze anys.
2-
On viu la Malinké ?
- La Malinké viu a Toluges, passatge dels Jotglars.
3- On és situat el palau dels reis de Mallorca ? -
És situat a Perpinyà, a 1 km de Sant Joan lo Vell.
4-
Qui instaurà la Pau i Treva de Déu ?
- L’Abat Oliva instaurà la Pau i Treva de Déu.
5- Qui era Guillem de Cabestany ?
-
Era un trobador rossellonès.
6-
Què és el Centre Escolar «MONTJUÏC» ?
- És una escola primària catalana de Girona.
3- CULTURA.
1- Jaume Ier conquerí Mallorca l’any
A- 1212 ;
B
- 1229;
C-1276
2- El palau reial fou construït per
A- Berenguer II; B- Pere 1;
C
- Jaume II
3- Abans Castell Rosselló se deia
A- Castellnou;
B
- Ruscino;
C- Illiberis
4- Un oppidum és un
A- cementiri;
B
- camp militar; C- terreny d’esport
5- La Pau i Treva se signà l’any
A- 1076;
B-1127;
C
-1027
COMLEMENTS
DE LA PÀGINA 20 del LLIBRE DE L’ALUMNE
Llegenda del cor menjat
Guillems de Cabestaing si fo uns cavalliers de l'encontrada de Rossillon, que confina amb
Cataloigna et ab Narbones. Mout fo avinens hom de la persona, e mout prezat d'armas e de
cortesia e de servir. Et avia en la soa encontrada una dompna que avia nom madona
Soremonda, moiller d'en Raimon de Castell Rossillon, que era mout gentils e rics e mals e
braus e fers et orgoillos. En Guillems de Cabestaing si amava la dompna, qu'era joves e gaia e
gentils e bella, si'l volia ben mais que a ren del mon. E fon dich so a'n Raimon de Castell
Rossillon; et el, cum hom iratz e gelos, enqueric tot lo faich e saup que vers era, e fetz gardar
la moiller. E quan venc un dia, Raimons de Castell Rossillon trobet paissan Guillem de
Cabestaing ses gran compaignia et aucis lo; e fetz li traire lo cor del cors e fetz li taillar la
testa; e'l cor fetz portar a son alberc e la testa atressi; e fetz lo raustir e far a pebrada, e fet lo
dar a manjar a la moiller. E quan la dompna l'ac manjat, Raimons de Castel Rossillon li dis:
"Sabetz vos so que vos avetz manjat?" Ella li dis: "Non, si non que mout es estada bona
vianda e saborida". Et el li dis qu'el era lo cors d'en Guillem de Cabestaing so que ella avia
manjat; et, a so qu'ella'l crezes mieils, si fetz aportar la testa denan lieis. E quan la dompna vic
so auzic, ella perdet lo vezer e l'auzir. E quan ella revenc, si dis: "Seigner, ben m'avetz dat si
bon manjar que ja mais non manjarais d'autre". E quan el auzic so, el cors ab s'espaza e volc li
dar sus en la testa; et ella cors ad un balcon e laisset se cazer jos, et enaissi moric. E la novella
cors per Rossillon e per tota Cataloigna qu'en Guillems de Cabestaing e la dompna eran
enaissi malamen mort e qu'en Raimons de Castel Rossillon avia donat lo cor d'en Guillem a
manjar a la dompna. Mout fo grans tristesa per totas las encontradas; e'l relams venc denan lo
rei d'Aragon, que era seigner d'en Raimon de Castel Rossillon e d'en Guillem d Cabestaing. E
venc s'en a Perpignan, en Rossillon, e fetz venir Raimon de Castel Rossillon denan si; e,
quand fo vengutz, si'l fetz prendre e tolc li totz sos chastelse'ls fetz desfar; e tolc li tot quant
avia, e lui en menet en preison. E pois fetz penre Guille de Cabestaing e la dompna, e fetz los
portar a Perpignan e metre en un monumen denan l'uis de la glesia; e fetz desseignar desobre'l
monumen cum ill eron estat mort; et ordenet per tot lo comptat de Rossillon que tuich li
cavailler e las dompnas lor vergesson far anoal chascun an. E Raimons de Castel Rossillon
moric en la preison del rei.