Bèlgica: millor sense govern
1 page
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Bèlgica: millor sense govern

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
1 page
Catalan

Description

15 Març 2011 – Idees. La situació de Bèlgica és ben para- doxal: acaba de batre el rècord mundial d'un país sense govern –ha superat l'Iraq i tot: les eleccions ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 40
Langue Catalan

Exrait

Idees
L
a situació de Bèlgica és ben para-
doxal: acaba de batre el rècord
mundial d’un país sense govern –ha
superat l’Iraq i tot: les eleccions belgues
van ser el 6 de juny passat. L’NVA, el pri-
mer partit flamenc, des del primer dia es
manté ferm a no voler formar govern si no
s’atorga el concert econòmic a Flandes. I
els altres partits flamencs encara no han
gosat fer un pacte amb els partits valons:
les enquestes reforcen la plantada de
l’NVA, que guanyaria vots si hi hagués
noves eleccions. Al Parlament Europeu
es treu molt de ferro a la potencial des-
estabilització institucional, econòmica i
social que implica per a l’
statu quo
la
inexistència d’un govern. Fins i tot es
parla dels “beneficis econòmics i pressu-
postaris de l’actual inestabilitat política
belga”. Guy Verhofstad, primer ministre
belga entre el 1999 i el 2007 i actual
president del grup liberal demòcrata al
Parlament Europeu, reconeix que des que
no hi ha govern a Bèlgica el govern interí
es limita a gestionar el pressupost prorro-
gat sense noves inversions i sense noves
despeses... I que això redueix el dèficit
públic belga fins a acostar-lo al límit del
3% del PIB que estableix el tractat de
Maastricht. De fet, avui la situació del
dèficit públic és millor a Bèlgica que no a
Holanda, Alemanya o França, un fet que
no passava des de feia dècades. Que
no hi hagi un nou govern tampoc no ha
impedit pas que l’economia belga, espe-
cialment la flamenca, s’hagi beneficiat de
l’empenta de la locomotora europea de
l’any passat. L’economia s’ha encomanat
de la fortalesa industrial i exportadora
que han liderat Suècia i Alemanya al
centre i al nord d’Europa, que el quart
trimestre del 2010 van enregistrar crei-
xements trimestrals del 7,2% i del 4,5%,
respectivament. Què passarà durant
les setmanes vinents? Verhofstad creu
que encara és possible un pacte entre
demòcrata-cristians, socialistes i liberals
flamencs amb tots els valons contra el
sobiranisme de l’NVA, mentre que des de
l’NVA diuen que hi haurà noves eleccions
si aquestes famílies polítiques no acon-
segueixen aviat un pacte estètic sobre
la reforma del model d’estat. Fins ara
l’oferta del centralisme belga a Flandes
és “més transferències sense cap ces-
sió en la recaptació d’impostos”, però
costarà molt de tornar a fer empassar
als flamencs que aquesta sigui la solució
eficient i definitiva. Quin paral·lelisme
més gran amb Catalunya, oi?
Ramon
Tremosa
Economista (Universitat de Barcelona)
Bèlgica: millor sense govern
1397ET016-FET.indd 1
1397ET016-FET.indd 1
15/03/2011 17:55:49
15/03/2011 17:55:49