Conférence Internationale sur “Comment mieux réglementer la pré
2 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Conférence Internationale sur “Comment mieux réglementer la pré

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Nederlandse

Description

“HOE DE PREVENTIE, HET HERGEBRUIK, HET COMPOSTEREN EN RECYCLEREN VAN AFVAL BETER REGLEMENTEREN IN EUROPA?"INTERNATIONALE CONFERENTIEBRUSSEL 19-20 JUNI 2006 Thematische strategie voor de preventie en de recyclage van afval, voorstel voor een nieuwe afvalrichtlijn,proces van « Better Regulation » in de afvalsector …WELK EUROPEES AFVALBELEID EN WELKE EUROPESE AFVALWETGEVING IN DE TOEKOMST ?- M oeten hergebruik en recyclage prioritair zijn op de verbranding van afval ?- M oeten alle producenten verplicht worden te betalen voor de terugname van hun producten ?- Welke wettelijke maatregelen, heffingen en/of economische stimuli om de recyclagesector te ondersteunen ? - M oet het beleid inzake afvalbeheer gebaseerd worden op LCA’s ?- …Kom met ons op 19 en 20 juni a.s. over deze en andere onderwerpen debatteren tijdens een internationale conferentie over het thema : “H oe de preventie, het hergebruik, het composteren en recycleren van afval beter reglementeren in Europa?"Bij deze gelegenheid zullen de Europese Commissaris voor Leefmilieu en de Ministers van Leefmilieu van Spanje en België, net als een aantal Europese instellingen zoals de Raad, vertegenwoordigd door het Oostenrijkse voorzitterschap, het Europees Parlement, het Comité van Regio’s en tal van experts en private en publieke actoren die actief zijn rond de cyclus « producten-afval-hulpmiddelen » hun standpunt kenbaar maken over de ontwikkelingen in het Europese afvalbeleid. Een week voor een ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 49
Langue Nederlandse

Exrait

“HOE DE PREVENTIE, HET HERGEBRUIK, HET COMPOSTEREN EN RECYCLEREN
VAN AFVAL BETER REGLEMENTEREN IN EUROPA?"
INTERNATIONALE CONFERENTIE
BRUSSEL 19-20 JUNI 2006
Thematische strategie voor de preventie en de recyclage van afval,
voorstel voor een nieuwe afvalrichtlijn,
proces van « Better Regulation » in de afvalsector …
WELK EUROPEES AFVALBELEID EN WELKE EUROPESE AFVALWETGEVING IN DE
TOEKOMST ?
-
Moeten
hergebruik en recyclage prioritair zijn
op de verbranding van afval ?
-
Moeten
alle producenten verplicht worden te betalen
voor de terugname van hun
producten ?
-
Welke
wettelijke
maatregelen,
heffingen
en/of
economische
stimuli
om
de
recyclagesector te ondersteunen
?
-
Moet het
beleid inzake afvalbeheer gebaseerd worden op LCA’s
?
-
Kom met ons op 19 en 20 juni a.s. over deze en andere onderwerpen debatteren tijdens een
internationale conferentie over het thema :
“Hoe de preventie, het hergebruik, het composteren en
recycleren van afval beter reglementeren in Europa?"
Bij deze gelegenheid zullen de
Europese Commissaris voor Leefmilieu
en de
Ministers van
Leefmilieu van Spanje en België,
net als een aantal Europese instellingen zoals de
Raad,
vertegenwoordigd door het
Oostenrijkse voorzitterschap, het Europees Parlement, het Comité
van Regio’s
en tal van experts en private en publieke actoren die actief zijn rond de cyclus
« producten-afval-hulpmiddelen » hun standpunt kenbaar maken over de ontwikkelingen in het
Europese afvalbeleid.
Een week voor een vergadering van de Raad van Ministers van Leefmilieu van de EU kan dit
evenement een sleutelmoment vormen bij het uitstippelen van het toekomstige Europese afvalbeleid.
Voor het gedetailleerde programma, bijkomende informatie en alle praktische details kan u terecht op de website
van de conferentie :
http://www.betterregwaste.org
PROGRAMMA
19 juni
19.00 – 20.00 : Welkomstreceptie
Inleiding op de Conferentie
- E. Huytebroeck, Minister van Leefmilieu van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
- D. Cortvriend, Sita Treatment , Chairman of FEGE-
FEBEM
20 juni
8.30-9.00 Opening
- E. Huytebroeck, Minister van Leefmilieu van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
- C. Narbona, Spaans Minister van Leefmilieu
- B. Lutgen, Minister van Leefmilieu van het Waals Gewest
- S. Dimas, Europees Commissaris voor Leefmilieu
9.00-10.00 : Naar een betere reglementering of naar
een deregulering van het afvalbeheer?
Voorzitterschap:
C. Martinez Orgado, ISR
- L. Zahrer, Oostenrijks voorzitterschap van de Raad
- J. Blokland, Europees Parlement
- Grove Veljstrup, Comité van de Regio’s
Vragen
Koffiepauze
10.30-11.30 : Sessie 1 : Naar een betere
reglementering van de preventie
Voorzitter-rapporteur : C. Delatter, CEMR
Inleidend rapport : C. Saintmard, ACR+
Sprekers - L. Mª Oyarbide, Diputación Foral de Gipuzkoa
- P. Van Meerbeek, BRAL
- W. Facciotto, CONAI
Debat
11.30-12.30 : Sessie 2 : Naar een betere
reglementering van het hergebruik
Voorzitter-rapporteur : H. Bröhl-Kerner, RREUSE
Inleidend rapport : L. Krämer, consultant
Sprekers :- J. Wante, OVAM
- Ph. Marcuz, SHANKS
- J. Pradini, Traperos de Emmaus
Debat
LUNCH
14.00 – 15.00 :Sessie 3 : Naar een betere
reglementering van het beheer van organisch afval
Voorzitter-rapporteur : M. Shinn, EEB
Inleidend rapport : E. Favoino, Scuola Agraria del Parco di
Monza
Sprekers:- F. Amlinger, Technical Office for Agriculture
- F. Leite, Porto
- S. Reynolds, FEAD
- D. Termolle, Inter Environnement Bruxelles
Debat
15.00- 16.00 Sessie 4 : Naar een betere reglementering
van de recyclage
Voorzitter-rapporteur : R. Georgeson, WRAP
Inleidend rapport : G. Van Kelecom, IBGE-BIM
Sprekers - P. Deffontaine, Communauté urbaine de Lille
- D. Silverstone, London Remade
- C. Hartmann, Recycling Coalition
- A. de Pazzis, Suez Environnement (Sita
Europe)
- Friends of the Earth, UK
Debat
Koffiepauze
16.30-17.30 : Slotsessie
Voorzitterschap:
J.-P. Hannequart, IBGE-BIM
-
C. Martinez Orgado, ISR
-
C. Delatter, CEMR
-
M. Bruehl-Kerner, RREUSE
-
M. Shinn, EEB
-
R. Georgeson, WRAP
INSCHRIJVINGKOSTEN
Leden van de partnerorganisaties :
80€
Andere :
150€
Studenten en ngo’s :
25€
BIJKOMENDE INFORMATIE
Deze conferencie is georganiseerd doot :
-
l’Association des Villes et Régions pour le Recyclage
et la gestion durable des Ressources (ACR+)
-
l’Institut Bruxellois de gestion de l’Environnement
(IBGE-BIM)
-
l’Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR)
en partners met :
CEMR, EEB, RREUSE et WRAP.
Plaats van de conferentie op 20 juni:
19 juni :
20 juni : Centre culturel Wolubilis - 1200 Bruxelles
Talen :
Engels, Frans, Nederlands, Spaans. (Met
simultaanvertaling)
Website van de conferentie
:
http://www.betterregwaste.org
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents