LA RENOVADA SECTORIAL DE GENT GRAN
2 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

LA RENOVADA SECTORIAL DE GENT GRAN

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Catalan

Description

El passat 18 de setembre varem celebrar la Convenció Nacional. Sectorial constituent , mandat que ens venia marcat després del nostre darrer Congrés.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 50
Langue Catalan

Exrait

Dinar sorpresa a EN CARLES RIUS El dia 18 de setembre al migdia els membres de la nostra Sectorial vàrem tenir una trobada molt emotiva. Es tractava de retre un homenatge a Carles Rius que ha portat les rendes de la Sectorial aquest últims anys amb tan encert. Va ser un dinar sorpresa, la qual cosa va afegir encara més emotivitat a lacte que va presentar el nou Secretari dÀmbit de Gent Gran en Francesc Bragulat iva comptar amb lassistència del nostre Secretari General Artur Mas i del Secretari General Adjunt Felip Puig. LArtur Mas va pronunciar unes paraules agraint la tasca feta per Carles Rius durant aquests anys i va ser contestat per un Carles Rius molt emocionat que va agrair la presència de tots els companys i companyes que van assistir al dinar. Lacte va concloure amb el lliurament dun obsequi per part de la Sectorial a en Carles Rius acompanyat amb un ram de flors a la seva esposa.
LA COMISSIÓ ORGANITZADORA Anna M. Maristany, Concepció Molinas, Victòria Torra
LA SECTORIAL DE GENT GRAN VIATJA A ESTOCOLM El Secretari de lÀmbit Sectorial de Gent Gran, Francesc Bragulat participa al Congrés de lELDR Party amb la delegació de CDC.
Els dies 30 i 31 doctubre ha tingut lloc a Estocolm el Congrés anual del Partit Liberal Europeu (ELDR) amb la participació duna delegació de Convergència, encapçalada pel nostre Secretari General Artur Mas. En la reunió de treball al Parlament suec, hem pogut conèixer de primera mà els plantejaments sobre la societat del benestar i els serveis socials del diputat dorigen xilè Mauricio Rojas, autor del llibre Reinventando la societat del bienestar. També hem mantingut una reunió amb polítics cubans a lexili, residents a Estocolm. Artur Mas en el seu discurs davant els polítics liberals darreu dEuropa, ha parlat del projecte de la Blue Card impulsada per la Unió Europea. Els delegats de Convergència han participat activament en els diferents processos del Congrés, aprovant les bases programàtiques de lELDR Party per a les properes eleccions europees, contingudes en el Manifesto 2009.
Novembre 2008  núm. 164 Sectorial de Gent Gran Còrsega, 333  08037 BARCELONA tel. 93 236 31 00 ext. 3206 fax 93 236 31 21 correu electrònic: e.amell@convergencia.cat
Coordinador: Eduard Amell Correcció: Lourdes Nonell Maquetació: Dep. Informació
AMB ENERGIES RENOVADES, REEMPRENEM LA FEINA
El passat 18 de setembre varem celebrar la Convenció Nacional Sectorial constituent , mandat que ens venia marcat després del nostre darrer Congrés. Aquesta Convenció Nacional amb una gran participació va donar el tret definitiu a un nova etapa de treball des de làmbit sectorial amb la elecció dels 21 Presidents i Presidentes de les diferents sectorials. Vull aprofitar loportunitat que em dona aquest butlletí per agrair a en Carles Rius tot el treball esmerçat a la Sectorial de la Gent Gran en la seva etapa com a President, crec que il.lusió i empenta constant són qualitats que han definit clarament la seva trajectòria. Ara amb energies renovades, reemprenem la feina amb la voluntat de dinamitzar la relació amb els sectors socials, econòmics i culturals del nostre país i a on la Sectorial de Gent Gran té un paper i m p o r t a n t í s s i m ad e sd e ls e ub a g a t g ei ex p e r i è n c i a . La nova Presidenta, Assumpció Roset, em consta que recull el llegat den Carles Rius amb la voluntat de copsar el batec i les necessitats de tot aquest col.lectiu tant important de la nostra societat.
Saber aportar propostes i suggeriments per uns ciutadans i ciutadanes que per les seves circumstàncies requereixen especial atenció és un dels principals objectius. Objectius, als qualsdes de la Secretaria Executiva , donarem tot el nostre ajut , per aconseguir formar una xarxa de relació i treball ferma i sòlida que garanteixi aportar respostes i suport a les necessitats i oportunitats daquest àmbit de la nostra societat. El treball lhem iniciat en coordinació amb en Francesc Bragulat, Secretari dÀmbit i el qual sap que ens té a la seva disposició per aconseguir un projecte constructiu , dinàmic i sobretot útil per la nostra gent i pel País. Us animo a participar activament de totes les activitats i treball que jahan iniciat des de la vostra Sectorial. L av o s t r ac o l . l a b o r a c i óé si m p o r t a n t, so m - h id o n c s ! ! !
Montserrat Candini Secretària Executiva de lÀmbit Sectorial
LA RENOVADA SECTORIAL DE GENT GRAN Les persones, i també les organitzacions, tendeixen a repetir lesparticipativa; o sigui, horitzontal i en xarxa. conductes que en ocasions anteriors han donat bons resultats o, adaptada a les necessitats de cada territori on es desenvolupi almenys, ens permeten conèixer amb certesa què obtindrem. En lactivitat. No podem pretendre utilitzar un únic sistema de la conformació d'aquestes pautes de comportament estem influïts treball per a tothom o dictar a distància què cal fer. per les característiques de la nostra personalitat. Per tant, en certa tenir capacitat delaborar pensament a partir de lexperiència mesura seguim el dictat d'una tendència innata i involuntària. Amb i crear discurs propi sobre els diferents aspectes que es debaten el pas del temps, però, les conductes s'arrelen a força de practicar-en la societat actual. Per aquesta tasca creiem que seria de les. gran ajuda la participació de professionals del nostre col·lectiu Per això convé revisar-les i, si cal, reformar-les. En aquesta tasca que han deixat -o no totalment- el món laboral i que continuen no podem ignorar les profundes transformacions socials i actius, tot aprofitant la seva experiència i riquesa intel·lectual. tecnològiques de les darreres dècades per repensar la possibilitat interactuar amb la societat a fi que es pugui comptar amb les de treballar duna forma diferent en el camp dels adults grans. aportacions que fem i nosaltres recollir el que ens aporta A lacte que va donar el tret de sortida de lorganització sectorial aquesta, mitjançant un diàleg obert i constant amb altres després del darrer Congrés, -la Convenció Sectorial Nacional- es col·lectius de gent gran i organitzacions intergeneracionals com van presentar les línies dactuació de la Sectorial pel nou període. c o l · l e g i sp r o f e s s i o n a l s ,u n i v e r s i t a t s ,s i n d i c a t s ,e t c . Es van definir dos eixos: 1) les bases programàtiques -fil conductor establir contactes amb organitzacions afins daltres indrets de la nostra activitat- i 2) els recursos humans, és a dir els membres d e l sP a ï s o sC a t a l a n s ,l ar e s t ad el  e s t a ti d E u r o p a . del secretariat i les seves funcions, junt amb els companys i companyes que se sentin atrets a ajudar-nos a fer avançar elConvidem a tots els membres de la Sectorial de Gent Gran a projecte. participaren aquest projecte. Per dur a terme allò que us proposàvem, estem treballant per: Francesc Bragulat fer una organització més transparent i més democràtica en el seu funcionament, basada en una organització oberta iSecretari de lÀmbit Sectorial de Gent Gran
SECTORIAL DE GENT GRAN Objectius i organització
¿Què podem fer la gent gran, la gent amb experiència de Convergència Democràtica de Catalunya? La gent gran constitueix un grup de població cada vegada més nombrós respecte del conjunt de la població. Un creixement daquest tipus en el canviant món actual, genera unes necessitats i unes expectatives que la societat ha dassumir. Som un col·lectiu en fase de canvi al qual no li són aplicables únicament els criteris assistencials. Sense menystenir aquests, cal incorporar la gent gran des dun punt de vista actiu dacord amb levolució de la societat i amb plantejamens de mig i, fins i tot, llarg termini. Tenim força representativitat -més dun 20%- a la nostra societat, amb capaçitat dactuar, de participar i de liderar projectes. Lentorn no ens ha de recordar els límits sinó que cadascun de nosaltres els ha de posar. Volem ser linstrument daportació didees, i de propostes del nostre sector a Convergència. Hem de localitzar els espais de la gent gran i arribar-hi per ser útils, trobar noves i engrescadores formes daproximació i ser referents de present i de futur. Per això cal conèixer, no únicament els nostres punts forts -sha fet fins ara una bona feina-, sinó sobretot els punts febles, que ens han de permetre corregir els errors i apropar-nos millor a la gent. Ens hem de preparar també per tal de ser útils en la presentació de propostes parlamentàries i en lelaboració dels programes electorals. Per la qual cosa cal actualitzar permanenment la formació i el contacte amb persones amb experiència i perfil professional, militants o no, que enriqueixin la vida social i política daquesta sectorial. Hem de guanyar iniciativa política coordinant i dinamitzant les activitats de la Sectorial de Gent Gran, comptant amb els nostres representants en el territori, per obrir vies de comunicació amb federacions, agrupacions, responsables parlamentaris i municipals, universitats, fundacions, sindicats, o altres. Amb diàleg viu i actiu, treballant la distància curta. Així mateix no hem doblidar aspectos assistencials o legals interaccionant amb les entitats, casals, residències, associacions, de gent gran. Poder ser un referent per a la consulta sobre questions dinterès, llei de la dependència, pensions de viudetat, etc. Per tot això, lactivitat de la Sectorial es tradueix en un Pla dAcció en virtud de les bases programàtiques que sexposen des de lÀmbit Sectorial i de la pròpia organització de la Sectorial. Treballant en xarxa i al mateix temps descentralitzant les actuacions per tal que tothom se senti representat dacord amb les necessitats i oportunitats de cada àrea geogràfica. Organització de la Sectorial a) Secretariat. Òrgan de direcció de la Sectorialper: format Francesc Bragulat, Secretari de lÀmbit; M. Assumpció Roset, Presidenta de la Sectorial i les persones que integren lequip presentat conjuntament amb la candidatura a la presidència de la Sectorial que va ser votada a la Convenció Nacional Sectorial Constituent. També en formen part els representants de la Gent Gran de les diferents federacions territorials elegits amb posterioritat en els seus territoris. Membres del Secretariat:Àngel Alsina, Eduard Amell, Manel Borrell, Lluís Bultó, Guillem Cabot, M. Eugènia Camps, Àngel Carles, Rosa Carrera, JacintForcada, Anna M. Maristany, Heleni Marquès, Anna M. Massó, Rosa Moneny, Esther Padró, Enric Senserich, Victòria Torra.
Les seves funcions són: Eduard Amell,coordinació tècnica Jacint Forcada,tressoreria Concepció Molinas,ostenta la representació de la presidència de la sectorial en la Federació de Barcelona i és membre del Comitè Executiu de lesmentada federació. Manel Borrell,ostenta la representació de la presidència de la sectorial en la Federació de les Comarques de Barcelona i és membre del Comitè Executiu de lesmentada federació . Rosa Carrera,el mateix a la Federació de Lleida. Àngel Carles(amb la col·laboració de Lluis Bultó), a la Federació de les Terres de lEbre. Enric Senserich, a la Federació de les Comarques Centrals. Rosa Moneny,a la Federació de Girona. (Estan pendents de designar els representants de les Federacions de les comarques de Tarragona i Alt Pirineu.) Comissions de Treball En el Secretariat, shan creat diverses comissions de treball que seran asumides pels membresper arribar a aquells sectors de la societat en els quals ens sentim implicats.Això no vol dir que sen puguin crear de noves o sen prioritzin unes més que daltres, dacord amb les necessitats detectades en els diversos territoris. Inicialment són les següents : Àngel Alsina  Activitats de Lleure Guillem Cabot -Relacions amb entitats M. Eugènia Camps - Estudis i formació Heleni Marquès - Relacions exteriors Anna M. Maristany - Acció social Anna M. Massó - Acció municipal* Victòria Torra - Acció cultural. * és membre de la Comissió Municipal de Benestar Social de lAjuntament de Barcelona, a través del Grup Municipal de CiU. Esther Padró,és el nostre enllaç amb la JNC b) Comissió Permanent,és un órgan de gestió format per membres que treballen de forma estable en les tasques de gestió diària. Actualment la formen: Francesc Bragulat, M. Assumpció Roset, Eduard Amell, Jacint Forcada, Heleni Marquès, Victòria Torra. c) Assemblea,és lorgan que aplega tots els membres afiliats a la Sectorial de Gent Gran i que es convocarà amb una periodicitat mínima de tres vegades lany. Per portar a terme el nostrePla dAcció hemde comptar no únicament amb els recursos humans del secretariat sinó també amb el conjunt de la militància a la qual hem de respondre dacord amb les seves expectatives, i motivar-los per tal que se sentin identificats amb el projecte de Convergència Democràtica de Catalunya.
M. Assumpció Roset i Elias Presidenta de la Sectorial de Gent Gran
Una desprotecció més de la GENT GRAN
És conegut, i assumit per tothom, que la gent gran de Catalunya suposa un important sector de la societat i que aquest nombre augmenta a cada any que passa. Si traslladem això a percentatges, segons el propi Idescat, la població major de 60 anys suposa el 21,47% de la societat catalana. Si això hi unim que l esperança de vida al nostre país no ha fet més que augmentar fins a posar-se en un dels primers llocs dels món, establint-se en 83,4 anys per les dones i 76,3 anys pels homes, podem preveure un panorama en què cada cop més la nostra gent gran cada vegada seràmés nombrosa i cada cop més gran. Com ja he dit tot això no és una notícia per a ningú, però el què sí que no es té en compte quan es parla de dades és que s està parlant de gent, de persones amb una problemàtica concreta i en moltes ocasions dramàtica de la qual no es pot trobar sortida actualment.
Parlem de persones que han viscut tota la seva vida de forma independent, i quan arriben a la recta final de la seva vida, veuen com els anys els passen factura, i alguns d ells es troben amb discapacitats físiques o psíquiques, o amb problemes econòmics greus, o tot alhora.Moltes vegades es troben sols, la qual cosa els impossibilita de seguir duent una vida independent de forma objectivament digne. Aquest quadre encara pot empitjorar si tenim en compte que molta d aquesta gent gran no té família o si la té n oh it ép r à c t i c a m e n tc o n t a c t e ,p e rd i v e r s o sm o t i u s .
Què fem quan tenim un veí a l escala que viu sol i ens adonem que pot trobar-se en una situació d inseguretat o d insalubritat? El sistema és que puguis avisara la Guàrdia Urbana, als Mossos d Esquadra, els Bombers o l Assistència Social. Sembla una xarxa suficientment resistent com protegir la caiguda social de qualsevol. Bé doncs només ho sembla, perquè tots aquests agents queden desactivats quan la persona gran no vol obrir la porta i permetre
l entrada de cap d ells. És igual que pugui ser una persona amb signes evidents de deixadesa o de senilitat: és major d edat, és a casa seva, i per tant, és lliure fins que no es declari legalment la incapacitat, la qual només es donarà previ procés judicial, que en aquest supòsit concret seria especialment llarg, i amb el quadre descrit el què menys es té és temps.
A aquesta alçada de la història sembla increïble que puguem estar convivint amb persones que resten a la seva llar sobrevivint en condicions infrahumanes. Hem posat mesures per protegir amb la major celeritat possible als quadres familiars violents i també als nens. No podríem fer el mateix amb un altre sector dèbil de la societat com són la gent gran?
És important protegir la llibertat i els drets de cadascú, però què passa quan el propi individu no és realment conscient de la realitat que l envolta? Per altra banda, si no sentendria que algú es pogués quedar mirant, sense fer res, una persona que decidís lliurement autolessionar-se enmigde la via pública,perquè restem passius mentre veiem que la nostra gent gran acaba la seva vida en l absoluta marginalitat?
No tinc la resposta al problema. Existeixen diverses possibilitats per una acció daquests tipus ja sigui lactuació urgent dels serveis socials, ja sigui la intervenció cautelar del jutge, etc. Aquest tema no està resolt. Caldria la voluntat política per tal destudiar, escollir i planificar a d e q u a d a m e n t ,a q u e s t aq ü e s t i ó .
Anna M. Maristany Comissió dAcció Social