Lomén AKT-EY-yleissopimukset
396 pages
Finnish

Lomén AKT-EY-yleissopimukset

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

AKT—EY-MINISTERINEUVOSTO Bryssel TEKSTIKOKOELMA XXI LOMEN AKT— EY-YLEISSOPIMUKSET 1. tammikuuta 1996-31. joulukuuta 1996 AKT—EY-m¡nister¡neuvosto Bryssel TEKSTIKOKOELMA XXI LOMEN AKT—EY-YLEISSOPIMUKSET 1. tammikuuta 1996-31. joulukuuta 1996 Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palveli­men kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1998 ISBN 92-824-1539-2 © Euroopan yhteisöt, 1998 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMÄTTOMALLE PAPERILLE m Sisällysluettelo I. AKT—EY-säädökset I. Ministerineuvoston säädökset Sivu AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 1/96, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1996, eri­tyisistä toimenpiteistä TKK:n toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi vuonna 1996 3 n päätös n:o 2/96 tehty 28 päivänä kesäkuuta 1996 Slabex-siirroista vuonna 1996 7 28 kesäkuuta 1996 pidettävän AKT—EY-neuvoston päätelmiksi Somaliasta 10 AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 3/96, tehty 20 päivänä joulukuuta 1996 eri­tyisistä rahoitusjärjestelyistä teollisuuden kehittämiskeskuksen (TKK) jatkuvan toimin­nan varmistamiseksi vuonna 1997 12 II.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 32
Langue Finnish
Poids de l'ouvrage 5 Mo

AKT—EY-MINISTERINEUVOSTO
Bryssel
TEKSTIKOKOELMA
XXI
LOMEN AKT— EY-YLEISSOPIMUKSET
1. tammikuuta 1996-31. joulukuuta 1996 AKT—EY-m¡nister¡neuvosto
Bryssel
TEKSTIKOKOELMA
XXI
LOMEN AKT—EY-YLEISSOPIMUKSET
1. tammikuuta 1996-31. joulukuuta 1996 Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palveli­
men kautta (http://europa.eu.int).
Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa.
Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1998
ISBN 92-824-1539-2
© Euroopan yhteisöt, 1998
Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Printed in Belgium
PAINETTU KLOORIVALKAISEMÄTTOMALLE PAPERILLE m
Sisällysluettelo
I. AKT—EY-säädökset
I. Ministerineuvoston säädökset Sivu
AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 1/96, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1996, eri­
tyisistä toimenpiteistä TKK:n toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi vuonna 1996 3 n päätös n:o 2/96 tehty 28 päivänä kesäkuuta 1996
Slabex-siirroista vuonna 1996 7
28 kesäkuuta 1996 pidettävän AKT—EY-neuvoston päätelmiksi Somaliasta 10
AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 3/96, tehty 20 päivänä joulukuuta 1996 eri­
tyisistä rahoitusjärjestelyistä teollisuuden kehittämiskeskuksen (TKK) jatkuvan toimin­
nan varmistamiseksi vuonna 1997 12
II. Suurlähettiläskomitean säädökset
AKT—EY-suurlähettiläskomitean päätös N:o 1/96, annettu 17 päivänä lokakuuta 1996,
maatalouden ja maaseudun yhteistyön teknisen keskuksen neuvoa-antavan komitean
jäsenen nimeämisestä9 n päätös N:o 2/96, tehty 19 päivänä joulukuuta 1996,
maatalouden ja maaseudun yhteistyön teknisen keskuksen talousarvion vahvistamisesta
(1997) 22
III. EY:n ja AKT-valtioiden väliset sopimukset
Komission asetus (EY) N:o 427/96, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1996, AKT-maista
sekä Intiasta tapahtuvassa erityisen etuuskohtelun alaisen raa'an ruokosokerin tuonnissa
sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta jalostamojen hankintatarpeisiin 1 päivän
heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 välisellä kaudella 31
Komission asetus (EY) N:o 681/96, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1996, AKT-maista
sekä Intiasta tapahtuvassa erityisen etuuskohtelun alaisen raa'an ruokosokerin tuonnissa
sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta jalostamojen hankintatarpeisiin 1 päivän
heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 välisellä kaudella annetun asetuksen (EY)
N:o 427/96 muuttamisesta 33 IV
Sivu
Komission asetus (EY) N:o 1305/96, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1996, AKT-maista
sekä Intiasta tapahtuvassa erityisen etuuskohtelun alaisen raa'an ruokosokerin tuonnissa
sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta jalostamojen hankintatarpeisiin 1 päivän
heinäkuuta 1996 ja 28 päivän helmikuuta 1997 välisellä kaudella 34
Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 1996, Euroopan yhteisön ja toisaalta
Barbadosin, Belizen, Kongon tasavallan, Fidzin, Guyanan yhteistoiminnallisen tasaval­
lan, Norsunluurannikon tasavallan, Jamaikan, Kenian tasavallan, Madagaskarin­
lan, Malawin tasavallan, Mauritiuksen tasavallan, Surinamin tasavallan, Saint Kittsin ja
Nevisin, Swazimaan kuningaskunnan, Tansanian yhdistyneen, Trinidadin ja
Tobagon tasavallan, Ugandan tasavallan, Sambian tasavallan ja Zimbabwen tasavallan
sekä toisaalta Intian tasavallan välisten ruokosokeriin toimitusjaksolla 1995/1996 sovel­
lettavia takuuhintoja koskevien sopimusten tekemisestä kirjeenvaihtona (96/470/EY) 36
Sopimus Euroopan yhteisön ja toisaalta Barbadosin, Belizen, Kongon tasavallan,
Fidzin, Guyanan yhteistoiminnallisen tasavallan, Norsunluurannikon,
Jamaikan, Kenian tasavallan, Madagaskarin tasavallan, Malawin tasavallan,
Mauritiuksen tasavallan, Surinamin tasavallan, Saint Kittsin ja Nevisin, Swazimaan
kuningaskunnan, Tansanian yhdistyneen, Trinidadin ja Tobagon tasavallan,
Ugandan tasavallan, Sambian tasavallan ja Zimbabwen tasavallan sekä toisaalta Intian
tasavallan välinen ruokosokeriin toimitusjaksolla 1995/1996 sovellettavista takuuhin­
noista kirjeenvaihtona tehty sopimus 37
Tiedonanto Euroopan yhteisön ja Barbadosin, Belizen, Kongon tasavallan, Fidzin,
Guyanan yhteistoiminnallisen tasavallan, Norsunluurannikon, Jamaikan,
Kenian tasavallan, Madagaskarin, Malawin tasavallan, Mauritiuksen tasaval­
lan, Surinamin tasavallan, Saint Kittsin ja Nevisin, Swazimaan kuningaskunnan,
Tansanian yhdistyneen tasavallan, Trinidadin ja Tobagon tasavallan, Ugandan tasaval­
lan, Sambian tasavallan sekä Zimbabwen tasavallan välisen ruokosokeriin toimitusjak­
solla 1994/1995 sovellettavista takuuhinnoista kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen
voimaantulosta 44 IV. Maatalouden ja maaseudun kehittämisyhteistyötä käsittelevän AKT—
EY-alakomitean säädökset Sivu
Maatalouden ja maaseudunä käsittelevän AKT—EY-alakomitean
päätös N:o 1/96 tehty 19 päivänä joulukuuta 1996, maatalouden ja maaseudun yhteis­
työn teknisen keskuksen henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoi­
tettujen palkkojen ja veroasteikon mukauttamisesta 47
Maatalouden ja maaseudun kehittämisyhteistyötä käsittelevän AKT—EY-alakomitean
päätökseksi N:o 2/96 tehty 19 päivänä joulukuuta 1996 vastuuvapauden myöntämisestä
maatalouden ja maaseudun yhteistyön teknisen keskuksen johtajalle keskuksen varain­
hoitovuoden 1994 talousarvion toteuttamisen osalta 53
V. Tulliyhteistyökomitean asiakirjat
AKT—EY-tulliyhteistyökomitean päätös N:o 1/96, tehty 2 syyskuuta 1996, alkuperä­
tuotteiden käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Swazimaan kuningaskunnan erikois­
tilanteen huomioon ottamiseksi maan lankatuotannon (HS-koodit 5402.52 ja 5402.62)
osalta (95/557/EY) 59 n päätös N:o 2/96, tehty 2 päivänä syyskuuta 1996,
alkuperätuotteen käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Fidzisaarten, Mauritiuksen ja
Senegalin erityistilanteen huomioon ottamiseksi niiden tonnikalasäilykkeiden ja tonni­
kalan palojen (loins) tuotannon osalta (96/558/EY) 62
VI. Teollisen yhteistyökomitean säädökset
Teollisen yhteistyön AKT—EY-komitean päätös N:o 1/96, tehty 30 päivänä toukokuuta
1996, teollisuuden kehittämiskeskuksen henkilöstöä koskevan työjärjestyksen N:o
S21/S22/L.IV/93 muutoksista 67
AKT-valtioiden ja EY:n teollisen yhteistyökomitean päätös N:o 2/96, 30 päivänä tou­
kokuuta 1996, teollisuuden kehittämiskeskuksen henkilöstöä koskevan työjärjestyksen
N:o S3/L.IV/93 muuttamisesta 74
Teollisen yhteistyön AKT—EY-komitean päätös N:o 3/96 tehty 26 päivänä heinäkuuta
1996, teollisuuden kehittämiskeskuksen hallintoneuvoston jäsenen nimeämisestä 82 VI
Sivu
AKT—EY-teollisuusyhteistyökomitean päätös N:o 4/96 tehty 18 päivänä joulukuuta
1996, teollisuuden kehittämiskeskuksen henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen
ehdoissa tarkoitettujen palkkojen ja veroasteikon mukauttamisesta 86 n päätökseksi N:o 5/96, tehty 18 päivänä joulu­
kuuta 1996, teollisuuden kehittämiskeskuksen talousarvion hyväksymisestä (1997) 91 VII
II. Lomén yleissopimuksen soveltamista koskevat
yhteisön säädökset sivu
A. Kaupankäynti
a) Kauppasuhteet
Yhteinen toiminta, 25 päivältä maaliskuuta 1996, jonka neuvosto on hyväksynyt
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella erikoislähettilään nimeä­
misestä Afrikan Suurten Järvien alueelle (96/250/YUTP) 103
Yhteinen kanta, 3 päivältä kesäkuuta 1996, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan
unionista tehdyn J.2 artiklan perusteella ja jolla pidennetään yhteisen kannan
95/544/YUTP Nigeriasta voimassaoloa (96/361/YUTP)5
Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 1996, erikoislähettilään nimeämistä
Afrikan Suurten järvien alueelle koskevan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3
artiklan perusteella neuvoston hyväksymän, yhteisen toiminnan 96/250/YUTP sovelta­
misen jatkamisesta (96/441/YUTP) 106
Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä lokakuuta 1996, jonka neuvosto tekee liittyen yhtei­
sellä toiminnalla 96/250/YUTP nimitetyn Afrikan Suurten järvien alueen erikoislähet­
tilään valtuutuksen jatkamisesta aiheutuviin taloudellisiin vaikutuksiin (96/589/YUTP) 107
Yhteinen toiminta, 11 päivältä marraskuuta 1996, jonka neuvosto on hyväksynyt
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella Zairen demokratiakehi-
tyksen tukemiseksi (95/556/YUTP)8
Yhteinen toiminta, 22 päivältä marraskuuta 1996, jonka neuvosto on hyväksynyt
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella Suurten järvien alueesta
(96/669/YUTP) 111
Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 1996, Euroopan unionista tehdyn sopi­
muksen J.4 artiklan 2 kohdan perusteella unionin yhteisen toiminnan valmistelemiseksi
ja täytäntöönpanemiseksi Suurten järvien alueen osalta (96/670/YUTP) 113
Tanskan lausuma neuvoston päätöksestä, joka koskee Suurten järvien alueella toteutet­
tavan Euroopan unionin yhteisen toiminnan täytäntöönpanoa4 VIII
Sivu
Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 1996, Nigeriasta määritellyn yhteisen
kannan 95/544/YUTP voimassaolon pidentämisestä (96/677/YUTP) 115
b) Maataloustuotteet
Komission asetus (EY) N:o 127/96, annettu 25 päivänä tammikuuta 1996, banaanien
tuontia koskevan tariffikiintiön lisämäärän poikkeuksellisesta myöntämisestä vuoden
1996 ensimmäiseksi neljännekseksi hirmumyrskyjen Iriksen, Luisen ja Marilynin joh­
dosta 119
Komission asetus (EY) N:o 486/96, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1996, AKT-val­
tioista peräisin olevien perinteisten banaanien tuontitodistusten antamisesta vuoden
1996 toiselle neljännekselle 121
Neuvoston asetus (EY) N:o 619/96, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1996, Afrikan,
Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilla
alueilta (MMA) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja tiettyihin maataloustuotteiden
jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä annetun asetuksen
(ETY) N:o 715/90 muuttamisesta2
Komission asetus (EY) N:o 822/96, annettu 3 päivänä toukokuuta 1996, banaanien
tuontia koskevan tariffikiintiön lisämäärän poikkeuksellisesta myöntämisestä vuoden
1996 toiseksi neljännekseksi hirmumyrskyjen Iriksen, Luisen ja Marilynin johdosta 124
Komission asetus (EY) N:o 871/96, annettu 14 päivänä toukokuuta 1996, CN-koodei-
hin 0714 10 91 ja 0714 90 11 kuuluvien Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista
(AKT) tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevien
tuotteiden tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
annetun asetuksen (ETY) N:o 2245/90 muuttamisesta 126
Komission asetus (EY) N:o 982/96, annettu 31 päivänä toukokuuta 1996, Afrikan,
Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin olevia tiettyjä maataloustuotteita koskevien
yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY)
N:o 2942/95 muuttamisesta 133
Komission asetus (EY) N:o 1226/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, yksityis­
kohtaisista säännöistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT) tai merenta­
kaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevien durran ja hirssin erityisen tuonti­
järjestelmän soveltamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 865/90 muuttamisesta
Uruguayn kierroksen monenvälisten neuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan
sopimuksen täytäntöön panemiseksi7
Komission asetus (EY) N:o 1313/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, CN-koodeihin
0714 10 91 ja 0714 90 11 kuuluvien Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT)
tai merentakaisista maistaja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevien tuotteiden
tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 31 päivänä
heinäkuuta 1990 annetun asetuksen (EY) N:o 2245/90 muuttamisesta 139