Puríssima”
5 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
5 pages
Catalan

Description

27 Nov. 2006 – A MÀ ................................ pàg. 4. • ACTUALITAT ..................... pàg. 5. • ESPECIAL PURÍSSIMA ........ pàg. 7. • A PEU .............................. pàg. 26 ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 29
Langue Catalan
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

PLAZA BÒBILA, 2 ST. BOI LLOB. TEL.: 93 635 80 82 FAX: 93 630 82 13
El consistori ha manifestat que es respectarà la legalitat
El ple municipal rep la ira d’un constructor
• ACTUALITAT VILADECANS ...pàg. 34
Amb nous motors HID 170 cv i204 cv Amb la màxima seguretat. Amb l’equipament més complet. Amb 4 anys de garantia.** Sense competència. PEUGEOT 407 SPORT PACK HDI DES DE 27.000 EUROS*. No té cap rival. Amb l’avançada tecnologia del motor HDI, amb les seves prestacions que ofereixen la màxima seguretat i el seu equipament complet, no té competència. Equipament de sèrie:• Llantes d’aliatge de 17” amb detecció de pressió d’inflament • Eixugaparabrises automàtic amb sensor de pluja • Fars de xenó • Detector d’obstacles • Seients elèctrics • Carregador de 6 CD • Regulador de velocitat • Ordinador de viatge • Filtre Anti Partícules (FAP) • Encesa automàtica dels fars • ABS + assistència a la frenada d’emergència • Repartidor electrònic de la frenada + ESP • Climatitzador automàtic bizona • Ràdio CD frontal amb lector d’MP3, comandament al volant, bituner, biantena i sis altaveus • Reglatge lumbar als seients davanters... No t’esperis més. Gaudeix ara del Peugeot 407, líder en vendes en el seu segment*** i, ara, amb 4 anys de garantia** en tota la gamma 407. Gamma 407: consum mixt (L / 100 km): entre 5,5 i 9,8. Emissions de CO(g/km): entre 145 i 233. *Preu recomanat Peugeot 407 ST Sport Pack HDI 136 cv. Inclou transport, impostos i Pla 2 Prever. **2 anys de garantia Peugeot més Seguretat Plus Peugeot per 2 anys. Oferta vàlida per a vehicles de la gamma 407 matriculats a particulars abans del 31 de desembre de 2006 a la Xarxa de Concessionaris de Catalunya. ***Font: matriculacions nacionals a particulars i empreses acumulades el gener-setembre de 2006. Model visualitzat: Peugeot 407 ST Sport Pack HDI 136 cv.
SUMARI
  EXEMPLAR GRATUÏTCADA SETMANA A LA TEVA BÚSTIA· 27 / 11 / 2006 · ANY 09 · NÚM. 449
ANUNCIS 93 630 66 77
C/ Jaume Balmes, nº 25, bajos. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Tel.: 93 654 71 21 (5 líneas). Fax: 93 630 38 58 www.jimenezasesores.com ∙ gestoria@jimenezasesores.com
TURYCAR• Santa Creu de Calafell, km 9,7 • Tel.: 93 652 11 11 Sant Boi de Llobregat
• A PEU..............................pàg. 26
• ESPECIAL PURÍSSIMA........pàg. 7
• ACTUALITAT.....................pàg. 5
• A MÀ ................................pàg. 4
Els regidors de Sant Boi i els ciutadans assistents al Ple municipal de 20 de novembre van viure una experiència única en la seva història. Una família de constructors van irrompre al ple, amb crits, xiulets i van repartir fems per tot el consistori; a més, van fer una foguera a la plaça de la vila. L’acte “deses perat” va ser perquè necessiten una llicència per a quatre habitatges, ja gairebé construïdes, al barri dels Canons. Al tancament de l’edició, la família havia anunciat més reivindicacions.Pàg. 5
NOTÍCIES Aprovat el Pla Local Transversal de les Dones Ja s’ha aprovat el Pla Local Transversal de les dones, que és fruit de l’anàlisi de les dones de Sant Boi. Els principals eixos seran la violència de gènere i la discriminació laboral. Aquest últim, com a conseqüència de l’augment de famílies monoparentals.Pàg. 6
LABORAL FISCAL CONTABLE SEGUROS GENERALES ASES. JURÍDICA
LA TELEVISIÓN METROPOLITANA CANAL 36
Mai no t’ha agradat treballar en equip perquè ets massa per-feccionista i penses que la gent no capta les teves idees. No obstant això, t’hi hauràs d’acostumar.
BESSONS del 21 de maig al 21 de juny Tens moltes ganes de reunir-te amb les teves amigues de sempre, aquelles que no et fa-llen mai, teniu pendent una ce-lebració que serà memorable... Prepara’t!
 SIQUIERES FELICITAR A ALGUIEN  ATRAVÉS DEL MERCAT,
ÀRIES del 21 de març al 20 d’abril Has viscut unes quantes set-manes bastant dures en què res no t’ha sortit com espera-ves. No et preocupis, perquè aquesta, les coses comença-ran a millorar.
TAURE del 21 d’abril al 20 de maig
Els lectors ens poden fer arribar les seves opinions, que hauran d’anar signades i acompanyades d’una fotocòpia del DNI del remitent.El Mercat de Terrassaes reserva el dret a publicar-les, abreujar-les o resumir-les, si ho considera oportú. Envieu les vostres cartes al correu electrònic abernabe@anuntis.com o a la següent adreça:El Mercat de Terrassa. Secció “Cartes a la directora”. Parc d’Oficines Sant Cugat Nord. Plaça Xavier Cugat s/n, pl. 2a. 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
DillDuilnlsun2s42d7edseetneomvbermeb·reN·úNmº.414594
Estimat Marcos, tots els teus amics et tenim molt ficat al cor, ja ho vas veure al teu comiat. Les pa-raules de l’alcaldessa, de la teva neboda, dels teus companys de feina de l’Ajuntament i dels teus amics en són una prova. Tots els que no vam par-lar ens vam sentir ben representats. Dijous aniré a la presentació del teu llibre pòs-tum, amb tot l’afecte com a professora teva que vaig ser al Consorci de la Normalització Lingüís-tica, i sentint la compensació d’haver tingut com a alumne un escriptor brillant. La feina d’ensenyar de vegades no es fàcil, per això agraeixo especialment el fet de poder-te re-cordar assegut a la meva classe d’aquella aula al Casal de l’Olivera. Em sento molt unida a totes les persones que ploren la teva marxa, i sempre tinc presents de manera especial la Natàlia i el Marcel, que et troben a faltar per tots els racons de casa i durant tots els segons de la jornada. A reveure, Marcos. Miriam Fradera Gajo
Horòscop (del 27 de novembre al 3 de desembre)
© ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L. Dipòsit legal: GI-475-97
Incidencia en el Pleno municipal
anuncis a Internet (www.segundamano.es), així com a altres publicacions editades pe qualsevol empresa del Grup ANUNTIS SEGUNDAMANO, tant en suport paper co Internet, amb l'objectiu de donar una major difusió als seus anunciants. El tractament automatitzat al qual seran sotmeses totes les dades de caràcter person recollides com a conseqüència de la sol∙licitud, utilització, contractació de qualsev producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquest publicació (inclosos, a aquest efecte, els que siguin facilitats per a la publicaci d'anuncis), té com a finalitat el manteniment de la relació contractual en el seu ca establerta amb Anuntis Segundamano España, S.L., editora d'aquesta publicació, ai com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als qual l'anunciant decideixi subscriure's o utilitzar; l'adequació d'aquests serveis a le preferències i gustos dels anunciants; l'estudi de la utilització dels serveis per part del anunciants; el disseny de nous serveis relacionats amb aquests; l'enviamen d'actualitzacions dels serveis; l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per l'edito d'aquesta publicació i/o per tercers dels sectors financer, automoció telecomunicacions, immobiliari, venda a distància, gran consum, oci, energia i aigua ONG i formació. Anuntis Segundamano España, S.L., podrà cedir, en el seu cas, le dades personals a Anuntis Segundamano Holdings, S.L., societat matriu de l'edito d'aquesta publicació, i a Qué Fácil Alicante, S.L., societat editora pertanyent al grup amb les mateixes finalitats que s'han indicat en relació amb els seus respectiu productes i serveis, i en particular a l'efecte que les publicacions i pàgines we propietat de qualsevol de les esmentades societats puguin incloure els anunci facilitats per l'anunciant. En certs casos, a més, es podrà proposar la comunicació d dades personals a tercers. Quan procedeixi, aquesta circumstància serà prèviament expressament advertida als anunciants en els formularis de recollida de dade personals, juntament amb la identificació de la societat que els cedeixi i aquest terce el tipus d'activitats a què es dedica i la finalitat a què respon la cessió. L'anunciant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació o oposici mitjançant correu postal a la següent adreça: Anuntis Segundamano España, S.L Departamento de Datos Personales. Avenida de Castilla nº 2, Parque Empresarial Sa Fernando, Edificio Japón I y II, 28830 San Fernando de Henares, Madrid, o b mitjançant correu electrònic a la següent adreça: datospersonales@segundamano.es l'anunciant haurà d'adjuntar i/o indicar: la referènci a la seva alta com a anunciant a la publicació de què es tracti, una fotocòpia del DNI la seva adreça postal i el telèfon de contacte.
El Mercat de Sant Boies limita únicament a oferir un servei de publicació d'anuncis sense obtenir cap comissió ni retribució, sense responsabilitzar-se de la procedència veracitat i puntualitat en la inserció dels anuncis. S.L., es reserva el dret a no publicar qualsevol anun que, pel seu contingut o naturalesa, pugui vulnerar la legislació vigent o suposi u atemptat físic o moral contra qualsevol persona o col∙lectiu, i, en particular, els que fa referència a menors, peticions de diners, joc il∙legal, contraban, persone desaparegudes, sectes, religions o política, donació d'òrgans, begudes alcohòliques tabac (excepte col∙leccionisme), discriminació racial, armes o material explosiu, entr altres. Per altra banda, i de conformitat amb allò convingut a la Llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció d'animals, l'empresa editora informa els Srs. Anunciants que ser necessària la inclusió del seu número de registre del nucli zoològic en tots els anunci que tinguin per objecte la transacció d'animals. Tots els drets de propietat intel∙lectual sobre el disseny, format i presentació gràfic dels anuncis així com de la revista en el seu conjunt seran d'exclusiva titularita d'Anuntis Segundamano España, S.L., sense que l'anunciant pugui reivindicar ca dret sobre els mateixos. Qualsevol modalitat d'explotació o de reproducció del mateixos en un altre mitjà, tant en suport paper com en suport electrònic, haurà d ser autoritzat prèviament i expressament per part d'Anuntis Segundaman España, S.L. Anuntis Segundamano España, S.L., es reserva el dret a publicar el
A mà
LLEÓ del 23 de juliol al 22 d’agost Passes per bons moments i et sents a gust amb les persones que t’envolten, tot i que no pots evitar trobar a faltar la família i parella per la distància. Paciència.
CRANC del 22 de juny al 22 de juliol Aviat et trobaràs enmig d’una situació familiar sense saber què has de fer o dir per no prendre partit per ningú. Inten-ta fer de mediador sense impli-car-t’hi gaire.
Telèfons d’interès
VERGE del 23 d’agost al 21 de setembre El ritme de treball que suportes des de fa setmanes està a punt d’esgotar-te les energies. No dubtis a demanar ajuda als companys i aprofita per des-cansar una mica.
LLÁMANOS936306677
Record per al Marcos Ballester
respeto por su parte, pero el respeto, según para quien, no lo usan, y lo digo por experiencia. Esperemos que la experiencia vivida desde la sala de Plenos nos haga reflexionar a unos y a otros, sobre todo a las personas que nos gobernarán los próximos cuatro años. Joaquín Munté Presidente de la AAVV de Torrelavila
CHICO Busca amistad con chi cos/as entre 18 y 28 años, para salir, pasear, tomar un café o ir al cine. Seriedad. Jose 630 852362
ENCUENTROS cada miércoles para genteque quiera practicar o hablar en inglés. Picapica y tomar algo, a partir de las 21,30 h. Para más información. Llamanos  607113737
CHICA Busca gente para formar una nueva revista. email: fanta_ 120@hotmail.com 936566185
CHICA Viuda desearía amistad con personas de 40 hasta 90 años, cultas y de nivel. 637090859
En el Pleno municipal que se celebró el pasado lunes día 20, en el apartado de ruegos y preguntas en el cual yo hacía uso de la palabra, entraron unas personas gritando, pitando, insultando a la alcaldesa y al resto de regidores/as, e incluso tira-ron estiércol junto a las mesas de la sala de Ple-nos. Parece ser que todo esto era por un problema de urbanismo. Yo en aquel momento (desconociendo lo que tam-bién estaba ocurriendo en el exterior) les apoye y les felicite, no por los insultos, etc., que esto no tiene justificación, pero si para que se dieran cuenta los señores del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Boi, ya que ellos tienen el dinero y el poder, con lo cual hacen y deshacen a su antojo, pero la mayoría de veces sin respetar a los/las ciudadanos/as, y como cuando te quejas o pides algo te responden ya le diremos algo o ya le mandaremos una carta, de esta manera te sacan de encima. Pero este algo o la carta nunca llegan (y no por culpa de correos) y este comportamiento del equi-po de gobierno hace que se te agote la paciencia. Luego te enfadas, te rebotas, te quemas y, según por el motivo que sea, puede que haya reacciones como la que desgraciadamente vivimos los asis-tentes del Pleno. En más de una ocasión les he comentado a estos señores que gobiernan que esta manera de proce-der que tienen no es la correcta, porque los/las ciudadanos/as, tanto a título personal como repre-sentantes de una entidad local, merecemos más
GRUPO Am stam xtoasta 55 años, buen nivel sociocultural, cena y baile todos los viernes y sábados, reuniones domingos. Si quieres conocer amigos/as lláma nos. Toni. 610245006
GRUPO Amistad señor culto desea conocer personas de 58 a 61 años con buena presencia y no fumadoras. Seriedad 93 3335471
GRUPO de amigos entre 35 y 50 años, Grupo Naranja, bastante selectivos, vamos de buen rollo.  934360956
GRUPO M xtoe am staentre 45 y 55 años se reúne sábados para hacer excursión. Próxima salida: Excursión de Torre Baró a Montcada Reixac.Email: paquitacam1@yahoo.es 626 953867 639025754
Edita:ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L. Jaume Balmes, 12 - 08830 Sant Boi Tel.: 93 630 66 77 Fax: 93 630 46 99 Directora de publicació:Vanessa Sánchez
4
Ref. 2260. MARIANAO, JUNTO C/ GIRONA. 70 m², 3 habs., salón 18 m², cocina equipada, baño perfecto, balcón, excelente situación, bien orientado, ¡¡¡OCASIÓN!!! 39.500.000 ptas. 237.400. Tel.: 93 511 88 77
Cartes a la directora
CENA Baile y diversión, viernes o sábado noche, con grupo amistad mixto personas 4060 años. Toni.  610245006 933493186
CHICO Joven desea formar grupo de amistad con chicos/as. Gente seria. Dejar mensaje. 636 894383 610881062
DINNERS in english Zeppelin group, we meet every friday at9.45 p.m. Come dinner/language exchange &make new friends (& afterwards we go dancing). 93 2211881
CENAS Practica inglés, diviér tete, ven a cenar, bailar, hablan do inglés todo el tiempo. Cada viernes y sábado. Edad 2439 años. English Speakers Specially Welcome. 609725242
AMISTAD se amplia grupo 3550 años. Llamar máximo miércoles hasta las 22 h. Jaime 600 762208
AMISTAD se amplia grupo 3550 años. Llamar máximo miercoles hasta las 22hTeresa. 680 391058
Ref. 2280. ZONA CENTRO. Impecable vivienda toda reformada, con balcón, sol todo el día, comedor independiente, cocina y baño nuevos. ¡¡¡SUPEROCASIÓN!!! 243.410. 40.500.000 ptas. Tel.: 93 511 88 77
SAGITARI del 22 de novembre al 20 de desembre Ha començat una nova etapa a la teva vida, ja que se t’han presentat oportunitats al treball i l’amor que no pots menyste-nir. Confia en les teves possibi-litats.
DINNERS in english Zeppelin group, nos encontramos todos los viernes a21,45 h. Ven, practi ca inglés cenando, haz nuevos amigos. Después vamos a bailar  932211881
Ref. 2282 ZONA CENTRO.Ático con terraza a nivel de comedor, ref. de cocina y baño, suelo gres, aluminio lacado, puertas roble, persianas eléctricas, terraza de 18 m. ¡¡¡ATENCIÓN AL PRECIO!!! 249.420. 41.500.000 ptas. Tel.: 93 511 88 77
BALANÇA del 22 de setembre al 22 d’octubre Hauries de començar a cuidar-te més, ja que el sedentarisme no t’ajudarà a estar en forma. Fent una mica d’exercici diari i menjant bé notaràs una millora general.
Ref. 2206. COMARCAL. 75 m. Exterior, 3 habs., salón 20 m. Cocina REFORMADA, baño NUEVO, suelo gres, puertas sapely, aluminio, balcón amplio, muy soleado, FINCA OBRA VISTA CON ASCENSOR. 279.470.46.500.000 ptas. Tel.: 93 511 88 77
CAPRICORN del 21 de desembre al 19 de gener Ningú no pot conèixer els teus problemes si no els compartei-xes amb les persones que t’envolten, ja siguin els com-panys de feina, la família o bé la parella.
AQUARI del 20 de gener al 18 de febrer Ets d’allò més persuasiu quan t’ho proposes. Per això aquests dies no dubtaràs quan hagis de plantejar canvis als companys. Ànims, rebràs el seu suport.
ESCORPÍ del 23 d’octubre al 21 de novembre Està molt bé demostrar sentit de l’humor a l’hora d’afrontar les coses i riure’s d’un mateix. Però s’ha de ser prou madur per distingir el que fa gràcia del que no en fa.
AMISTAD Grupo gente solitaria, chicos y chicas hasta 50 años  616137425
Amistats
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 635 12 00 Oficina d’atenció al públic . . . . . . . . 93 635 12 12 Departament de Consum. . . . . . . . .93 635 12 14 Informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Urgències mèdiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .061 Policia Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Policia Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 Bombers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 Hospital de St. Boi. . . . . . . . . . . . . 93 661 52 08 Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 630 31 31 Ràdio Taxi St. Boi. . . . . . . . . . . . . . 93 630 00 00 Ràdio Taxi Baix Llobregat . . . . . . . . .93 630 30 30 Servei Local Català . . . . . . . . . . . . . 93 652 95 85 Serveis Socials . . . . . . . . . . . . . . . . 93 635 12 14 Arxiu Històric . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 635 12 50 Serveis Funeraris. . . . . . . . . . . . . . 93 640 75 54 Tanatori Baix Lloberegat. . . . . . . . . 93 652 60 20 Deixalleria Mpal. . . . . . . . . . . . . . . . 93 630 45 45 Viver Empreses . . . . . . . . . . . . . . . . 93 630 24 64 CORESSA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 652 98 30 CLAUS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 630 18 41 Correus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 661 37 41 Consell Comarcal. . . . . . . . . . . . . . 93 658 24 00 Jutjats 1a. Instància. . . . . . . . . . . . 93 652 97 01 Biblioteca Ma. Aurèlia Capmany . . .93 630 64 63 Biblioteca J. Rubió i Balaguer. . . . . 93 630 97 60 Ràdio Sant Boi. . . . . . . . . . . . . . . . 93 654 16 00 Viver d’Empreses . . . . . . . . . . . . . . .93 630 24 64 Casal Camps Blancs. . . . . . . . . . . .92 652 53 99 Casal Casablanca. . . . . . . . . . . . . .93 654 03 02 Casal Ciutat Cooperativa. . . . . . . . .93 654 48 54 Casal Marianao. . . . . . . . . . . . . . . .93 654 08 00 Consell Comarcal del Baix. . . . . . . .93 685 24 00 Departament d’Agricultura . . . . . . . .93 640 08 82 Seguretat Social. . . . . . . . . . . . . . .93 640 06 87 Oficina Treball Generalitat. . . . . . . .93 652 20 11
AMISTAD Grupo mixto, todas edades amplia nuevos amigos, actividades ocio, baile y cultura les. Viernes y sábado noche cena baile, domingos hacemos una fiesta. Toni. 610245006
Ver más información en pág. 22-23
CHICO Joven de 35 años, simpá tico, divertido, soltero y sin hijos, desearia conocer chicas y chi cos. El interior es lo que importa. Dejar mensaje. 936614476  657851655
AMISTAD Grupo mixto, todas edades amplia nuevos amigos, actividades ocio, baile y cultura les. Viernes y sábado noche cena baile, domingos hacemos una fiesta. Toni. 933493186
PEIXOS del 19 de febrer al 20 de març Està molt bé que hagis co-mençat a cuidar-te més que abans, i la pràctica d’exercici és un primer pas important, però no deixis de banda l’ali-mentació.
Dilluns 27 de novembre· Nº 449
Una família de constructors vol una llicència d’obres Els regidors de Sant Boi viuen un “espectacle” durant el ple municipal
Actualitat
5
nRedaccióballadors que no podem pagar”. “La desesperació ens ha dut a aquest extrem”, ha manifestat Daniel Pocs sabíem al començament del ple municipal delCano. Des de l’Ajuntament han afirmat que “davant 20 de novembre de 2006 que es convertiria en unel silenci administratiu només es pot construir si veritable “espectacle”. El ple es va desenvolupars’està emparat per la llei”. “A nosaltres se’ns ha dit amb normalitat fins que, en l’inici de precs i pre-que presentem un recurs, però estem en una situa-guntes, van entrar unes 25 persones carregadesció límit i no podem esperar anys a què se celebri el amb fems, que van repartir per tot el consistori. Ambjudici”, ha dit Daniel. crits i xiulets van fer callar el president de l’associa-Al tancament d’aquesta edició, el Consistori havia ció de veïns de Torre la Vila i l’alcaldessa per ferinterposat la corresponent denúncia, “perquè va ser sentir la seva veu, més tard, poc abans de l’arriba-un atemptat contra béns i representants públics i tot da de la Policia Nacional, van provocar un incendiel que costi la reparació ha d’anar a càrrec d’ells”, amb pneumàtics a la plaça de la Vila i van fer pin-ha afirmat l’alcaldessa, Montserrat Gibert, que en elMoment en què Manuel Cano va perdre els nervis i va fer sentir la seva veu. tades a la façana. Es tractava dels membres d’unamoment de l’incident fou un exemple d’enteresa i família de constructors de Sant Boi, Digon-Canoserenitat. L’alcaldessa va deixar clar en el ple que Obras y Servicios, als quals l’Ajuntament s’ha negat“l’Ajuntament no es deixarà influenciar per pres-a donar un permís d’obra a una part d’una parcel∙lasions ni per amenaces i serem rigorosos en el com-situada al carrer Garona, 27-29, del barri d’Elspliment de la legislació vigent”. Canons-Orioles. Segons el consistori, “la parcel∙la téEls 25 regidors de tots els partits polítics amb repre-2 2 1.110 mi hi ha 87,74 men els quals no es potsentació a l’Ajuntament es van reunir en Junta de construir, això afectaria una de les quatre cases quePortaveus dimarts passat per analitzar els fets i va l’empresa vol fer”. Segons Daniel Cano, fill i emple-concloure amb la “condemna a aquest acte antide-at de l’empresa, “fa 1,5 anys vam sol∙licitar la llicèn-mocràtic”. Tot i que no ha estat possible obrir una cia i van fer estudis tipogràfics i tot està en regla”,comissió d’investigació com va sol∙licitar el grup tant és així que “ les cases ja estan gairebé enlles-d’ERC, tota la documentació sobre el cas està a dis-tides i ja tenen propietari”, ha explicat Daniel. “Vamposició de tots els grups a secretaria. fer l’obra perquè davant el silenci administratiuManuel Cano va ser posat en llibertat sense càrrecs s’entén que és correcte construir”. Ara la famíliadimarts a la nit. Al tancament d’aquesta edició la s’ha trobat amb el problema que “el banc no con-família tenia previst continuar amb més manifesta-El Síndic de Greuges també hi va ser al ple. Es poden veure els fems repartits per la sala. cedeix les hipoteques sense la llicència i nosaltrescions reivindicatives. anem a la ruïna perquè a l’empresa hi ha cinc tre-Tot plegat, un assumpte que fa força pudor. Tuvo lugar en el campo Joan Baptista Milà, antes del partido de Liga ante el PeraladaEleccions municipals Jaume Pujadas, la Homenaje a Manuel Castilla,alma nova cara de CiU a máter del Santboià en los años 60les municipals nEl Mercat El grup de Convergència i Unió estrenarà candi-dat per a les eleccions municipals. Jaume El FC Santboià rindió un homenaje a su ex jugador Pujadas és un advocat de 60 anys, afiliat a CDC Manolo Castilla, que jugó en el equipo de 1961 a desde l’any 1976. És professor de legislació a 1969 y se convirtió en toda una institución. Castilla, l’Escola d’Estudis Universitaris de Fisioteràpia que llegó desde el Málaga Atlético, un equipo de Gimbernat, professor de català per la UB i la Tercera División, destacó en Sant Boi por su voluntad UAB i patró de la Fundació Cassià Just, per a la y espíritu de lucha. recuperació social de persones discapacitades. El homenaje tuvo lugar el domingo 19 de noviembre, Amb CiU, són tres les formacions polítiques de como acto previo al partido que disputaron el Sant Boi que presenten nous candidats, PSC Santboià y el Peralada. Castilla fue toda una institu-amb la figura de Jaume Bosch i IC-Verds amb ción en la entidad en los años 60. Líder indiscutible la de Lluís Pérez. del equipo de aquella década, destacó por su coraje y por infundir siempre ánimos a sus compañeros. Castilla hizo el saque de honor y recibió de manos del Manuel Castilla y su esposa durante el homenaje en el campo Joan Baptista Milà. presidente Jordi Casals el carnet de Socio de Honor y el Diploma de Honor de la entidad. Su señora fueEn el encuentro de Segunda División Juvenil entre elSegún fuentes del Vinyets-Molí Vell Club de Fútbol, obsequiada con un ramo de flores.Vinyets-Molí Vell Club de Fútbol y el Sant Boi Club“nosotros pedimos jueces de línea y un delegado Atlético, hubo agresiones verbales y físicas contra elfederativo para evitar incidentes”. “El partido transcu-La otra cara del deporteárbitro, que es de origen magrebí, por parte de esterrió con normalidad hasta el final, cuando se increpó último equipo. “Al parecer no estaban de acuerdo conal árbitro y a uno de los jueces de línea por parte de En un contexto que nada tenía que ver con esteel arbitraje durante el partido que terminó con un 0-dos entrenadores y algunos jugadores locales”, han homenaje, a pocos metros del campo de FC2 a favor del Vinyets-Molí Vell”, han afirmado fuentesexplicado las mismas fuentes. “Las sanciones para el Santboià, en el campo municipal La Parellada, tuvie-de este último.Sant Boi Club Atlético han sido de 25 partidos para 6 ron lugar unos incidentes que nada tienen que verLa convivencia entre ambos clubs, que entrenan enjugadores, 5 para otros dos, 5 para dos entrenadores con el espíritu deportivo.el mismo campo, no es demasiado satisfactoria.y 3 para el delegado del equipo”, han concluido. Jaume Pujadas és el nou candidat de CiU.
6Actualitat Breus Aquest divendres comença el Flamenquito Festival a Casablanca El Grup de flamenc fusió MANTE-K serà l’en-carregat de començar el Flamenquito Festival, aquest divendres 1 de desembre a les 22 hores al Casal de Joves de Casablanca. L’Associació de Joves de Casablanca, organit-zadors del festival, fan una aposta per forma-cions de petit i mitjà format per apropar els santboians a l’evolució creadora del flamenc, el desenvolupament de les seves formes expressives i la modernització des de la tradi-ció dels seus llenguatges. Flamenquito Festival propicia l’encontre, el mestissatge i la fusió, donant suport a l’activitat creativa dels artistes implicats a trobar nous camins estè-tics i expressius per al flamenc del segle XXI. Els altres artistes que participaran al Festival, que durarà tot el mes, són Flamenco Club Band, Irakunda i Expresso. Aquests artistes ens faran viatjar per un món d’estils musicals com elfunky,reggae,latin, sense deixar les arrels del flamenc: la rumba, els tangos i lesbulerías. Professors de l’IES Marianao en suport d’un professor agredit de Castelldefels Professors de l’IES Marianao de Sant Boi, a títol individual, van desplaçar-se al jutjat de Gavà amb altres professors de la comarca per donar suport a un professor de l’institut Josep Lluís Sert, de Castelldefels, agredit per la ger-mana d’un alumne. El professor, que ha demanat l’anonimat, va anar a un judici de fal-tes que s’ha ajornat fins al 13 de desembre, després que la mare de la jove (que es va absentar) presentés un justificant mèdic. Bolsas solidarias y recicladas se podrán encontrar en la Fira de la Puríssima
El arte de Phillip Stanton ya se ha convertido en todo un emblema de la Fira de la Puríssima, sobre todo desde que saliera a la venta el bolso contra la violencia familiar en beneficio de la asociación EMI de Sant Boi. En la elaboración de estos bolsos de la marca RUW se usan materiales reciclados -que de otro modo se desecharían- para fabricar com-plementos de moda. Además, se hacen apor-taciones, sobre el total de facturación que se donan a ONG.
Los bolsos están hechos con material reciclado.
DilDliullnusn2s42d7edseetneomvbermeb·reNú·mN.º145449 Breus
El Centre de Recursos i Documentació per a les Dones ubicat a Can Jordana va néixer l’any 2004. Les dones són les més perjudicades a l’hora de tornar a la vida laboral E. Osorioo la creació del Centre de Recursos i Documentació per a les Dones de Can Jordana. Ara, es fa un pas En unes dates que no podien ser més encertades,més en aquest pla que “parteix de la voluntat d’in-després de la celebració del Dia Internacional con-corporar la perspectiva de gènere a totes les políti-tra la Violència de Gènere dissabte passat, es vaques i accions”, ha dit Amor del Álamo. aprovar el Pla Local Transversal de les Dones per unanimitat durant sessió plenària (tot i les incidèn-El que pensen les dones de Sant Boi cies). Aquest document inicial, que és el fruit del tre-ball d’una auditoria que fa una anàlisi i un diagnòs-Tot i que els temes més prioritaris són la violència i tic de les dones de Sant Boi durant dos anys, hala discriminació laboral, també s’abordaran qües-posat de manifest que “les llars monoparentals hantions de mobilitat com el fet que les dones es mouen augmentat molt i retrobar-se amb la vida laboralmenys amb cotxe, troben a faltar que els autobusos activa no és fàcil amb càrregues familiars”, ha infor-les portin als centres sanitaris, on han d’anar sovint mat la regidora de Dona de l’Ajuntament, Amor delamb fills o avis, i també pensen que, a la ciutat, hi Álamo. “La dificultat d’accés de les dones al mónha massa obstacles per anar a peu. Segons elles, laboral és més important que no la diferència departicipen menys a la vida pública perquè no hi ha sou, respecte a un home”, ha afirmat la regidora.llocs on deixar els infants. Les famílies monoparen-L’Ajuntament de Sant Boi ha apostat sempre pertals haurien de tenir ajuts per accedir a habitatge una política decidida en l’àmbit, exemples d’aixòprotegit i els homes s’han d’implicar en les tasques són la constitució del Consell Municipal de lesdomèstiques. Com sempre, les dones continuen Dones, el circuit local contra la violència a les donesassumint la majoria de tasques de l’àmbit privat.
La parròquia considera compatible conviure amb la biblioteca El futur dels terrenys de la plaça de Mercè Rodoreda en estudi nRedaccióen uns baixos d’uns pisos, Mercè assegura que “aquí se celebren molt pocs batejos i comunions Els futur dels terrenys situats entre la plaça dei cap casament, tothom opta per Sant Baldiri o Mercè Rodoreda i el carrer d’Antoni Gaudí, dealtres esglésies per a aquests sacraments”. propietat municipal, estan en estudi. El primerMercè també ha ressaltat que “ara les activitats de esborrany del Pla de Biblioteques destaca aquestcatequesi i el casal infantil es fan a un altre local al emplaçament per acollir una biblioteca ambnúmero 25 del mateix carrer, perquè no hi caben”. àmbit d’influència al barri de Marianao. Per altraEl grup municipal del PP se n’ha fet ressò i dema-banda, des de la parròquia Sant Antoni Mariana un espai per a la parròquia en la seva propos-Claret, que es troba a dos baixos del carrer deta d’inversions per a 2007. Joan Pfaff i s’ha quedat petita, també valoren els terrenys de la plaça com una bona ubicació per aDues activitats perfectament compatibles una nova església al barri, que els feligresos demanen des de l’any 1997. Mercè, una feligre-Tot i que el primer esborrany del Pla de sa de la parròquia, ha explicat que “el local de laBiblioteques planteja aquests terrenys per ubicar 2 parròquia potser no arriba als 100 mi quan femuna possible biblioteca de barri, i que els veïns la benedicció dels rams no s’hi cap”. “Marianaohan demanat en diverses ocasions, Mercè ha s’ha fet molt gran els últims anys i cada cop veconclòs que “en aquest terrenys hi ha espai sufi-més gent”, ha informat ella. A causa de lescient per a les dues coses i, a més, són dos equi-poques dimensions del local i al fet que es trobapaments que no són incompatibles”.
Sant Boi té dues zones sensibles per a la proliferació del mosquit tigre
Tot i que s’ha detectat la presència del mosquit tigre en algunes poblacions veïnes, a Sant Boi de moment encara no ha arribat. El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Boi ha afirmat que “estem en col∙laboracions amb el Consell Comarcal perquè a Sant Boi hi ha dues zones sensibles, que són el canal i el riu”. “Precisament aquest mosquit no té res a veure amb això perquè apareix en petites quantitats estancades i es propaga pels parabrises dels cotxes”, ha explicat Saavedra. El regidor ha conclòs que “no ens n’escaparem”.
Suport per a la radicació de la violència masclista
L’Ajuntament ha aprovat una moció del grup municipal d’ERC per manifestar el suport i el compromís amb totes les accions legislatives destinades a l’abordatge integral de les violèn-cies contra les dones. El text insta el Govern i el Parlament catalans a prioritzar l’aprovació de l’avantprojecte i la tramitació parlamentària de la Llei dels drets de les dones per a la radicació de la violència masclista, que no va donar temps a aprovar durant l’anterior legislatura a causa de l’avançament de les eleccions.
ERC no està d’acord amb l’actual consorci per la TDT
Segons el grup municipal d’ERC, “volem que els representants de tots els grups municipals, tant de l’Ajuntament com de l’oposició, puguin par-ticipar en la gestió de la televisió”. A més, Enric García, president d’ERC Sant Boi, ha declarat que “volem que tots els grups socials i polítics estiguin representats en el contingut. Per aquest motiu, ens vam abstenir al ple, perquè el consorci continuarà tal i com estava plantejat”. Segons ha explicat Enric Garcia, “de les quatre televisions que hi haurà al Baix Llobregat, pre-cisament ens van dir que sí a les dues que esta-ran a la zona Nord”. José Manuel González , regi-dor de Comunicació, va ressaltar al ple que “convé diferenciar estatuts de reglament. Avui hem aprovat la creació del consorci; un cop assolit això, el reglament es pot millorar”.
El riu es recuperarà en dos anys, segons el pla de restauració ambiental
El tram final del Llobregat recuperarà bona part dels seus valors naturals en menys de dos anys. Aquest és l’objectiu del pla de restauració ambiental i paisatgístic que començarà la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) la propera primavera a dos sectors del riu, de Martorell a Castellbisbal i de Sant Boi al Prat. En total són 15 quilòmetres de riu en els quals s’invertiran 19 milions d’euros per convertir-los el 2008 en un parc fluvial, amb nous camins que obriran la ribera del riu als 10 municipis que creua. Es crearan 16 punts d’informació i senyalització a llocs singulars i es condicionarà per a vianants, bicicletes i vehicles.
Monogràfic Dilluns 27 de novembre· Nº 449 La Fira del Planter es trobarà a Maria Girona i no a la Rambla La 60a edició de la Fira de la Puríssima combina tradició i novetats nE. Osoriollums. Això ha estat gràcies a la col∙laboració del Mercat de la Flor de Mercabarna, que serà una De nou els santboians podrem gaudir els propersrealitat abans d’acabar 2007. 6, 7 i 8 de desembre de la nostra Fira més sona-Una de les activitats que s’estrenen aquest any da. I no és per no res que es tracta de la segonaserà l’exhibició d’esports rurals bascos (dia 7 a les més antiga de la comarca (per darrera de la de12.30 h, al parc de la Muntanyeta). I a la zona in-Molins de Rei), ja que enguany celebra la seva sei-dustrial, darrere del Decathlon, es podrà conduir un xantena edició.4x4 en un circuit habilitat específicament per al 6, En la Fira d’aquest any podrem trobar els tradicio-7, 8, 9 i 10 de desembre. D’altra banda, la Desfila-nals espais del certamen com són la Fira del Plan-da de Moda (dia 7 a l’envelat d’espectacles) comp-ter, l’Exposició de Fruites i Verdures, la Mostra detarà prèviament amb una exhibició d’artistes (can-Bestiar, la Fira Comercial i d’Automoció, paradestants, actors, ballarins, maquillatge i DJ’s) a càrrec d’artesania, atraccions, etc. Tot es trobarà en elde l’acadèmia Mithos i, posteriorment, es farà el seu emplaçament habitual, excepte la Fira delsorteig de la Campanya de Nadal del comerç local. Planter que, amb motiu de les obres de remodela-Per primer cop, comptaran a la inauguració oficial ció de la Rambla Rafael Casanova, es traslladarà ade la Fira de la Puríssima (dia 6 a les 12 a la Bi-l’avinguda Maria Girona (a l’entrada del municipi,blioteca Jordi Rubió i Balaguer) amb la interpreta-per les Termes Romanes. Veure mapa).ció de signes per a persones sordes.
Les principals novetats
A la part alta del parc de la Muntanyeta, s’obrirà per segon any consecutiu la Carpa Fresca, que en-guany ampliarà continguts. A més de ser un espai per als mercats, entitats, revistes agrícoles, etc., tindran lloc activitats diverses com ara xerrades so-bre nutrició organitzades pels mercats municipals, contes de “pa amb tomàquet”, tasts d’olis verges, berenars infantils i degustacions a càrrec dels res-taurants Moncho’s i Tastaolletes. Aquest any, s’ins-tal∙larà al parc de la Muntanyeta un gran paó real, de 12 metres de llargada, fet amb flors naturals i
Seixanta anys de Fira, una fita històrica
Ja han passat seixanta anys des que van començar les primeres exposicions eminentment agrícoles a Sant Boi. La Fira, que ha anat incorporant moltes vessants, cada vegada s’ha fet més completa i s’ha convertit en un “gran esdeveniment de ciutat”, com sol dir l’alcaldessa Montserrat Gibert. Per a cele-brar aquest 60è aniversari, es farà un sopar com-memoratiu en el que hi seran presents les perso-nes relacionades amb la Fira des dels seus origens fins a l’actualitat. A més, a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, on es trobarà l’estand municipal, un
Especial Fira de La Puríssima
Les activitats de la cultura popular catalana també tenen el seu lloc a la Fira.
gran 60 donarà la benvinguda a tots els visitants i es podrà fer un recorregut per la trajectòria històri-ca de la celebració, mitjançant fotografies, cartells i objectes diversos. Cal destacar que en una edició tan important com aquesta, la popular dibuixant Roser Capdevila ha estat l’encarregada de fer el cartell de la Fira, au-tora amb uns dibuixos característics, que ja hem pogut veure a la sèrie deLes tres bessones.
Les activitats mítiques
Hi ha activitats a la Fira que, tot i no ser dels co-mençaments, ja tenen una trajectòria. Així, no po-dran faltar la trobada de cotxes clàssics i antics, el concurs de gossos d’atura, el certamen de talla-dors de pernil ibèric, la desfilada de moda, el con-curs d’arrossegament de pes amb cavalls o l’inter-canvi de plaques de cava. La cultura popular catalana també tindrà el seu es-
13
pai amb dracs, gegants i ballada de sardanes. Ca-da vegada més, pren protagonisme la trobada i el brindis de les cases regionals, no hem d’oblidar que Sant Boi és un municipi d’acollida.
Una Fira Sostenible
Enguany, s’han establert criteris mediambientals per a què els expositors tinguin en compte: s’han contractat proveïdors amb responsabilitat corporati-va, el muntatge serà amb materials ecològics i reci-clables i es potenciarà l’ús d’energies alternatives per mitjà de generadors especials i plaques solars. Els visitants podran usar contenidors de recollida selectiva ubicats en el recorregut que repartiran in-formadors. Entorn a la sostenibilitat s’han organitzat activitats com l’escenificació dels contesLes tres bessones miren el món, la inclusió de cotxes que funcionen amb energies alternatives a la Fira d’Au-tomoció i l’estand de l’Institut Català d’Energia.