Regenera
5 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Regenera't Barcelona

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
5 pages
Catalan

Description

6 Maig 2011 – Regenera't Barcelona. Xavier Trias puja a Collserola per iniciar la cursa que l'ha de dur a l'alcaldia, obrint les finestres de Barcelona perquè hi ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 29
Langue Catalan

Exrait

Regenera’t BarcelonaXavier Trias puja a Collserola per iniciar la cursa que l’ha de dur a l’alcaldia, obrint les finestres de Barcelona perquè hi corri l’aire del canvi, i per presentar la nova visió de Barcelona, basada en la REGENERACIÓ que ens farà sortir amb èxit de la crisi Torre Baró,divendres, 6 de maig de 2011
El canvi en positiu a Barcelona Barcelona necessita dotar-se d’una Nova Visió i d’una Nova Ambició. Després de 32 anys seguits de Govern municipal del PSC i d’alcaldes socialistes,capital la catalana ha exhaurit el model sobre el qual va avançar durant els anys vuitanta i noranta. Des de l’entrada al segle XXI Barcelona no ha estat ben dirigida, Barcelona ha perdut oportunitats. Mentre la societat barcelonina empentava, s’oferia per fer front als nous reptes del món global, des de l’Ajuntament es coartava la iniciativa, es tutelava la societat. Ara ha arribat el moment d’alliberar energies; és el moment d’obrir portes i finestres. És el moment de fer córrer un aire nou per l’Ajuntament, ni més ni menys el que corre pels carrers i les places de la ciutat. Convergència i Unió, el partit hegemònic a Catalunya, que lidera el Govern de la Generalitat després d’una àmplia victòria electoral fa tot just sis mesos, ofereix ara un projecte sòlid i rigorós per fer possible el canvi a l’Ajuntament de Barcelona, al seu Govern, a la seva alcaldia. Un canvi en positiu i a favor de Barcelona. Nosaltres defensem una nova cultura política que se centri en les necessitats de les persones i tingui com a eina principal el diàleg. Fa anys, l’Ajuntament va encunyar el lema ‘Barcelona, posa’t guapa!’, que era un bon resum d’una proposta, la dels governs socialistes, centrada en la reforma urbana, massa sovint centrada en l’estètica, de la ciutat. Aquest model s’ha esgotat. Nosaltres ara proposem canviar el lema per ‘Barcelona, regenera’t ’, en el que la dimensió humana i donar resposta a les necessitat de les persones, de la gent que viu a Barcelona, serà l’eix principal. Així, a l’inici del mandat la prioritla lluita contra l’atur i la crisi econòmica, amb l’objectiu primer deat serà crear llocs de treball i treballar per evitar el tancament d’empreses: apostarem pel teixit productiu i social d’una ciutat basada en el coneixement.Volem també recuperar la complicitat entre la política i la societat, i ho portarem a terme amb transparència, proximitat i escoltant tothom. Farem de Barcelona una ciutat de referència per la seva qualitat de vida; una ciutat per a la gent que hi viu, on els seus serveis (neteja, seguretat, manteniment, enllumenat...)
funcionin bé i on treballem tots junts, el Govern amb l’oposició, l’Ajuntament amb la gent, i el sector públic amb el privat. Però al mateix temps volem mantenir la visió a llarg i Regenerar Barcelona, a partir de comprendre’n les noves gramàtiques: Volem Re-generar els barris, potenciant la seva mixticitat d’usos, fugint de l’especialització; volem Re-naturalitzar Barcelona, integrant natura i ciutat, girant la ciutat de cara al Parc de Collserola; cal implantar la nova llei de l’Àrea Metropolitana, sobretot en els aspectes de coordinació territorial. Cal Re-vertebrar l’Euroregió del Mediterrani, gràcies a una gran aposta per les infraestructures de connexió, com port, tren i aeroport, així com les infraestructures educatives i de recerca. Cal, en definitiva, RE-connectar Barcelona amb el món. Estem preparats; i estem segurs que aconseguirem la confiança dels barcelonins i les barcelonines el pròxim 22 de maig. Xavier Trias
DECÀLEG DE XAVIER TRIAS PER A LA REGENERACIÓ DE BARCELONA 1.Desenvolupament d'edificis i d’illes energèticament autosuficients, gestionades per xarxes intel·ligents, fomentant l’excel·lència en el disseny.2.Pla de Rehabilitació d’Edificis, promovent-ne l’estalvi i l’eficiència energètica. 3. Promoció de la calefacció centralitzada a nivell de barri, a través de plantes de biomassa al voltant de Collserola, l’aprofitament de la geotèrmia marina, i la valorització d’altres fonts energètiques no contaminants. 4. Assignació de coeficients de funcionament dels edificis i de les illes, per tal d'avaluar irecompensar la seva eficiència energètica.
5. Reducció dels desplaçaments obligats gràcies a lapromoció dels barris mixtesproductius/residencials,en els quals viure i treballar.
6. Impuls per al’aplicació immediata de la moto elèctrica i del cotxe elèctrica Barcelona, així com de sistemes col·lectius de transport nets.
7. Implantació de xarxes intel·ligents, basades en informació a temps real, per a la millora de la gestiódel manteniment, de la mobilitat, de la recollida de residus, d’aparcaments i de tota mena de serveis en l’espai públic.8.Re-naturalització dels carrers i de les placesBarcelona deper aconseguir un millor hàbitat humà,el focus en infraestructures posant obsoletes o en desús. 9. Implantació de sistemes de dades obertes (Programa Ajuntament Obert) per tal que tothom tingui accés immediat a la informació generada per la ciutat, i promoure així la intervenció dels ciutadans en la presa de decisions. 10. Acords amb centres de recerca nacionals i internacionals, perfer de Barcelonalaboratori urbà, que permetin implantar solucions que la un converteixin enuna ciutat de Zero Emissions.
Vegeu en el següent enllaçlaproposta enla http://xaviertrias.blip.tv/file/5008207/que es recullen els eixos bàsics de lareforma urbanística que Xavier Trias proposa per la ciutat de Barcelonai els seus entorns pels pròxims 40 anys, i en el que destaquen aspectes com la mixtura d’usos dels barris i l’autosuficiència energètica.
Per a més informació, contacteu amb: Òscar Martínez / Cristina Calvó / Jordi Corbalan 609 64 76 61 / 616 97 75 24 / 627 48 01 07 prensa@xaviertrias.cat
Segueixnos a: flickr.com/xaviertriasfacebook.com/xaviertriastwitter.com/xaviertrias