//img.uscri.be/pth/748ec5ed68ec3e8528f8bd76d8119ac1d44df642
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Resum executiu_Baròmetre Barcelona_abril11

De
19 pages

29 Abr. 2011 – 1. 663-117-11 & Baròmetre Barcelona_Abril'11. ÍNDEX. ▶. INTRODUCCIÓ. 1. Fitxa Tècnica. ▶. PRINCIPALS RESULTATS. 1. Comportament ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 32
Signaler un abus
Baròmetre Barcelona
-Resum executiu-
Realitzat per:
Data:
Estudi:
GAPS
Abril de 2011
663-117-11
ÍNDEX
INTRODUCCIÓ
1. Fitxa Tècnica
PRINCIPALS RESULTATS
1.
2.
3.
4.
Comportament electoral
Context actual
Govern municipal
Líders polítics
663-117-11 Baròmetre Barcelona Abril’11 _
1
663-117-11
_ Baròmetre Barcelona Abril’11
INTRODUCCIÓ
Fitxa tècnica
2
Fitxa tècnica
Univers d’estudi : Persones empadronades a Barcelona de 18 ó més anys amb dret a vot.
Grandària de la mostra i error mostral : 803 entrevistes telefòniques vàlides. Marges d’error, per a resultats globals, de ±3,53%, per a un nivell de confiança del 95,5% on p=q=50 i k=2.
Procediment de mostreig: La mostra s’ha construït segons un disseny aleatori estratificat multi-etàpic. La selecció dels domicilis dels entrevistats s’ha realitzat de forma aleatòria. Els individus a entrevistar han estat seleccionats segons quotes de sexe i edat, en funció de la distribució real d’aquestes variables per districtes (quotes creuades).
Mètode de realització de l’entrevista: Entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI) i administrades al domicili dels entrevistats, amb un qüestionari estructurat.
Controls de qualitat: El control del treball de camp ha estat del 100% de les entrevistes realitzades, a través del seguiment “in situ” pels responsables tècnics i de qualitat de GAPS. La supervisió del treball de camp ha estat del 20% mitjançant l’escolta remota de les entrevistes.
Treball de camp: Realitzat entre els dies 26 i 29 d’abril de 2011.
663-117-11 Baròmetre Barcelona Abril’11 _
3
_ 663-117-11 Baròmetre Barcelona Abril’11
PRINCIPALS RESULTATS
Comportament electoral
4
Estimació de vot 2011
_ 663-117-11 Baròmetre Barcelona Abril’11
9,7 9, ,7
Estimació de vot per a les Eleccions Municipals de Barcelona 2011 (Resultats reals Eleccions Municipals 2007 vs. Intenció de vot estimada Abril 2011)
0 8,8 7, ,0
29,9 24,6 25,5 23,6
34,4 ,
14,9 15,6 9 12,5 , 10,9 11,5
Altres+ Blanc
(% sobre vot vàlid)
5
Projecció d’escons 2011
663-117-11 Baròmetre Barcelona Abril’11 _
2-3
4
11-12
Projecció d’escons
4
4
2011 1412 7 2007
16-17
-
(Al semicercle interior els resultats reals de les Eleccions Municipals de Barcelona’07)
6
663-117-11
_ Baròmetre Barcelona Abril’11
PRINCIPALS RESULTATS
Context actual
7
Evolució de Barcelona
Valoració de l'evolució de la ciutat en els darrers 4 anys
% 100 80 38,0 60 15,0 40 20 46,7
0 Evolució de Barcelona en els darrers 4 anys
_ 663-117-11 Baròmetre Barcelona Abril’11
Ha m illorat Està igual Ha em pitjorat Ns /Nc
Valoració de la situació econòmica actual de la ciutat
% 100 19,4 80 15,0 Molt bona o bona 60 Ni bona ni dolenta 40 Dolenta o m olt dolenta 64,9 Ns /Nc 20
0
Situació econòmica actual de la ciutat
8
663-117-11 Baròmetre Barcelona Abril’11 _
PRINCIPALS RESULTATS
Govern municipal
9
Valoració del govern municipal
_ 663-117-11 Baròmetre Barcelona Abril’11
Valoració de la tasca del govern municipal
% M itjana 100 10
80 8
60 4,7 6 40 4
20 2
0 0 Valoració govern municipal
Bé (7-10) Correcta/Regular (5;6) Malam ent (0-4) Ns/Nc Mitjana
10