Sarrià-Sant Gervasi
4 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Sarrià-Sant Gervasi

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Catalan

Description

Edita: Convergència Democràtica de Catalunya. Agrupació de Sarrià - Sant Gervasi. Maquetació: Dept. d'Informació. Correcció: Lourdes Nonell. Fotografia: ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 29
Langue Catalan

Exrait

Edita:
Convergència Democràtica de Catalunya
Agrupació de Sarrià - Sant Gervasi
Maquetació:
Dept. d’Informació
Correcció:
Lourdes Nonell
Fotografia:
Ramon Cervelló i Cristina Soler
Sarrià-Sant
Gervasi
El Diputat Albert Batalla
Activitats
Assemblees
Activitats
Política Municipal
Albert Batalla i Josep
Rull a l’assamblea de
l’agrupació
Trias amb els veïns
CiU exigeix que tanqui
Danzatoria
Àrea Verda gratuïta
Sumari
4
3
2
JNC
Actes de celebració dels
25 anys de la JNC
Sant Jordi
Fira del comerç
Caminem pel canvi
parla sobre l’actualitat política en l’assemblea de l’agrupació
Josep Rull ens explica
les competències que Catalunya
assolirà amb el nou Estatut
El convidat en l'assemblea del mes de maig ha estat
l'egarenc Josep
Rull. Rull ha manifestat que l'Estatut suposa "un pas endavant" en les
aspiracions nacionals de Catalunya i que, entre d'altres, incorpora la
creació d'una Agència Tributària bilateral entre Catalunya i l'Estat, la
substitució de les diputacions provincials per vegeuries i el reconeixe-
ment de Catalunya com una nació.
Batalla ha fet un acurat retrat de l'actualitat política catalana i
l'ambient que es respira al Parlament i s'ha referit tant a l'estat de les
relacions que manté CiU amb els altres grups de l'hemicicle com als
escenaris polítics de futur que es preveuen. El jove urgellenc, que
també és candidat a l'alcaldia de la seu poble i president de la JNC,
ha
manifestat que s'identifica especialment amb els joves del Districte, ja
que compagina estades entre La Seu i el barri de Sarriá.
P
a
r
l
e
m
-
n
e
·
j
u
n
y
d
e
2
0
0
6
Parlem-ne
·
juny
de 2006 · pàg. 2
Activitats de l’agrupació
Un any més, l'Agrupació ha donat suport a la cultura catalana en el seu dia més universal, Sant Jordi.
Aquest any les dues parades s'han ubicat a la Plaça Molina i Major de Sarrià. Es llibres més venuts
han estat "Idees i records" i "Una reflexió necessària" de Jordi Pujol.
El passat mes de maig es
varen celebrar la Fira del com-
erç del barri de Sarriá i la de
Sant Gervasi que per primera
vegada coincidint el mateix
dia. L'Agrupació va voler aprof-
itar l'ocasió per conèixer més
de prop les inquietuds dels ciu-
tadans i va instal·lar dues
parades,
una
al
carrer
Muntaner i l’altra a Major de
Sarriá.
El barri de Sant Gervasi va ser l'escollit per
començar la "Marxa pel canvi" a l'Ajuntament
de Barcelona. La caminada va començar de
bon matí el dissabte 13 de maig a l'Avinguda
Tibidabo i es va allargar fins al migdia, amb
l'arribada a les fonts de Montjuïc. Durant la
Caminada festiva, Xavier Trias va convidar a
passejar els ciutadans pels carrers i places de
la ciutat. Els veïns del Districte van ser dels
primers en afegir-se
a la comitiva, a l'alçada
de la Plaça Molina. La voluntat inicial de Trias,
de "mobilitzar la gent i d'explicar que hi ha una
altra manera de governar la ciutat", va quedar
superada amb l'èxit de la convocatòria.
Per Sant Jordi,
llibres en català
L'Agrupació,
amb el comerç de Sarrià-Sant Gervasi
Caminem “pel canvi”
a Barcelona
Activitats
Sarrià-Sant
Gervasi
El restaurant Tapèlia del carrer Tuset ha
acollit la primera trobada entre l'
Associació de Veïns d'aquest carrer i el
futur alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
Al sopar, que ha estat organitzat a peti-
ció de la mateixa Associació de Veïns,
hi
han
assistit una vintena de represen-
tants de l'Associació, ha servit per inter-
canviar idees per millorar la qualitat de
vida dels veïns.
El local del Districte, ubicat als baixos de l'Avinguda Tibidabo, 61
acumula nombroses denúncies dels veïns per molèsties degudes
a l'excés de soroll. A més, tot i que només té llicència de restau-
rant musical, es dedica a l'activitat de discoteca, s'hi han efectuat
obres sense llicència que alteren l'edifici de forma substancial, no
reuneix les condicions de seguretat necessàries i supera l'afora-
ment permès. CiU denuncia que aquesta situació s'ha vingut per-
llongant durant més de deu anys, sense que des de l'Ajuntament
s'hagi aportat cap solució satisfactòria al respecte, en demana
responsabilitats i reclama la insonorització del local i el restabli-
ment de l'estat original de l'edifici catalogat on s'ubica, que va ser
modificat per unes obres il·legals.
Aquest mes d'abril s'ha complert un any de l'inici de l'aplicació de l'Àrea Verda, el sistema d'aparca-
ment de pagament en superfície que el tripartit municipal ha ideat per fer que els ciutadans de
Barcelona ara hagin de dipositar diners en un parquímetre per continuar fent el que ja feien, donar
voltes pels carrers fins trobar un lloc per deixar el cotxe.
Des de l'inici de la posada en marxa del sistema, el consistori ha recaptat durant el 2005 un 42 per
cent més en concepte de parquímetres que el que va recollir el 2004, en total 23,5 milions d'euros, 7
milions d'euros més, quantitat que confirma que l'Àrea Verda és exclusivament recaptatòria i no millo-
ra ni la mobilitat ni el medi ambient a la ciutat. Per això Jaume Ciurana, president del Consell del
Districte ha explicat que "si al darrere de l'Àrea Verda no existís afany recaptatori, com insisteixen en
proclamar els responsables municipals, Joan Clos acceptaria la proposta de Xavier Trias i convertiria
l'Àrea Verda en zona d'aparcament gratuït per als residents de Barcelona".
Activitats del Grup Municipal
P
a
r
l
e
m
-
n
e
·
j
u
n
y
d
e
2
0
0
6
·
p
à
g
.
3
Política Municipal
Sarrià-Sant
Gervasi
L’Associació de Veïns del carrer Tuset
es reuneix amb Xavier Trias
CiU exigeix a l’ajuntament que tanqui
la discoteca “Danzatoria” per imcomplir la normativa
Trias proposa que l’Àrea Verda
sigui gratuïta per als residents
JNC
Parlem-ne
·
juny de 2006 · pàg. 4
Sarrià-Sant
Gervasi
Els joves del districte
celebren els 25 anys de la JNC
La Joventut Nacionalista de Catalunya commemora aquest any el seu 25è aniversari. Per
celebrar-ho, els militants actuals, els històrics i d'altres persones que en un moment o altre de la
seva joventut han passat per la JNC del Districte, s'han reunit en un sopar en un restaurant del carrer
Tuset.
També els joves del districte van participar molt activament en l’organització i el transcurs de l'acte
nacional de celebració de la JNC. La trobada va ser a Sant Cugat
i va reunir mig miler de person-
es entre les quals figuraven el Secretari general de CDC, Artur Mas i el President Jordi Pujol, que
després de dinar va cloure l'acte.
El jove del Districte Pol Lliró,
director de l'escola d'estiu de la JNC
L'actual cap de col·lectiu del Districte, Pol
Lliró ha estat nomenat director de la 24a
Escola d'Estiu de la JNC, que se celebrarà
els dies 27, 28, 29 i 30 de juny a Riner
(Solsonès).