Tweede ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé
16 pages
Norwegian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Tweede ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
16 pages
Norwegian

Description

TWEEDE ACS-EEG-OVEREENKOMST VAN LOMÉ (ondertekend op 31 oktober 1979) TEKSTEN MET BETREKKING TOT DE SAMENWERKING INZAKE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Deel II 1 januari 1984 — 31 december 1984 ACS-EEG-Raad van ministers Brussel TWEEDE ACS-EEG-OVEREENKOMST VAN LOMÉ (ondertekend op 31 oktober 1979) TEKSTEN MET BETREKKING TOT DE SAMENWERKING INZAKE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Deel II 1 januari 1984 — 31 december 1984 Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven : DA ISBN 92-824-0239-8 DEN 92-824-0240-1 GR ISBN 92-824-0241-X ENN 92-824-0242-8 FR ISBN 92-824-0243-6 ITN 92-824-0244-4 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie Luxemburg : Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1985 ISBN 92-824-0245-2 Catalogusnummer : BX-43-85-426-NL-C De in deze publikatie opgenomen teksten kunnen geheel of gedeeltelijk vrij worden overgenomen met vermelding van hun herkomst Printed in Belgium 3 -INHOUD BESLUITEN VAN HET COMITE VAN AMBASSADEURS Blz. Besluit nr. 1/84 van het ACS-EEG-Comité van Ambassadeurs van 27 januari 1984 tot vaststelling van de begroting van het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling (1984) - 5 -EESLUIT Nr. 1/8!

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 82
Langue Norwegian

Exrait