Viure Sant Boi Viure Sant Boi
24 pages
Catalan

Viure Sant Boi Viure Sant Boi

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
24 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Viure Sant Boi Novembre 2006. Viure Sant Boi. Viure Sant Boi. Publicació mensual gratuïta editada per l'Ajuntament de Sant Boi. Edició digital: www.santboi.cat ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 116
Langue Catalan

Exrait

v0Vie urtnaSioB lbuPcaciensuió mratual gdetitï aep rda ataunAjle  dntmeioB tnaSóicidE . :ww.wasd gitilatntboi.caNoelcc00E6er2 evbmsimaurís | Pions| seicnègremE |  |toliueig Man Seren slEbirt stuio Vnclè diagèe nalna yiventnc municipals pujarcnàfni aerp lEaiPCI lomerimPr04ru aanguocallsent Msidealliaragi em pdeacipPrióaP60citrerb loss Pla de océs delep rlarpertsgi iina gsdisAncla BspmaC70tatilibomer a   p    ns  lioi 4m ie xevtr aesbrsOsimaa  lef rep a anuih-rlore mils eds alsi80ficiaPólaC nyaanom ccier aal.6bm 000orueed scasa de colònies01aNad l0260aCpmcifinalPed ertne3Lr0iailam FióacevsrA inim21p erel Cys d5 anari2rep moc l a IBIujapa adnspe larne tpailAujtnmaicacionsca bonifsendr Hiaf slartsep staxial vlsdedacas or
Des de fa unes setmanes la nostra ciutat disposa del Centre Munici-pal de Mediació Ciutadana, un servei nascut amb un objectiu molt clar: resoldre conflictes mitjançant la negociació i el diàleg. Es tracta d’una nova eina per continuar treballant amb l’objectiu de fomentar el civisme i la con-vivència. La mediació, com a eina per resoldre conflictes en la nostra comunitat, pretén resoldre d’una manera dialogant i positiva els conflictes entre veïns o entre parts. Les diferències i els conflictes són inevitables. El que sí que és evi-table és que es transformin en de-núncies, agressions o desconfian-ces. Per això la figura del mediador és bona. Ajudarà les parts a argumentar serenament, a entendre un la posició de l’altre i a arribar a acords, o bé que la part que ha causat el dany a l’altra persona o a la col·lectivitat l’esmeni. Com a alcaldessa, doncs, us convido a utilitzar aquest nou servei, així com a promoure’n l’ús, amb la finalitat d’aconseguir una millor convivència. Escoltar-nos els uns als altres és un dels valors que cal potenciar per tenir a les nostres mans nous elements que ens permetin fer front col·lectivament i eficaçment a l’incivisme i a la insolidaritat, basats en principis ètics i democràtics.
Un nou pas per fomentar el civisme
09
Montserrat Gibert i Llopart Alcaldessa
El millor esportista santboià de l’any
Novembre 2006Viure S
Visites escolars a l’Ajuntament 19 d’octubre de 2006
Escola Llor (3r A) 26 d’octubre de 2006
Escola Llor (3r B) 2 de novembre de 2006
Escola Llor (3r C)
ant 
Telèfons d’interès Ajuntament 93 635 12 00 Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP) 93 635 12 12 Informació metropolitana 010 Policia Municipal 092 / 936 40 01 23 Policia Nacional 091 Bombers 085 Casal de Barri Cooperativa i Molí Nou 93 654 48 54 Casal de Barri Camps Blancs 93 652 53 99 Casal de Barri Casablanca 93 654 03 02 Casal de Barri Marianao 93 654 08 00 Cal Ninyo 93 635 12 07 L’Olivera 93 652 98 40 Can Massallera 93 654 89 50 Coressa 93 652 98 30 Ràdio Sant Boi 93 654 16 00 Síndic Municipal de Greuges 90 635 12 20 Emergències mèdiques 061 Sanitat Respon 902 111 444 Hospital de Sant Boi 93 661 52 08 Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 93 630 97 60 Biblioteca Maria Aurèlia Capmany 93 630 64 63 Ràdio Taxi Sant Boi 93 630 00 00 Ràdio Taxi Baix Llobregat 93 630 30 30 Servei Local de Català 93 652 95 85 Oficina d’Informació de Residus 900 21 2005 Associació de Defensa Forestal 93 654 03 01 El Punt, Servei d’Informació Juvenil 93 652 98 43 Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 93 635 12 14 Telèfon contra la Violència Domèstica 900 72 74 76 2
BoiEl s
+petits de Sant Boi Infants nascuts darrerament
Hèctor Caballero Zabalza Àlex i Naiara Garrigues Martín Leyre Vega Alonso 27 marçNina González Ruiz17 setembreMariona Santaella Poch 13 maigDenis Alcocer García19 setembreCarlos García Simarro 3 juliolHéctor Caballero Zabalza Lucía García Rosa 21 setembrePaula Reñé Martí 3 agostEric Santos Sánchez 23 agost AdriàIzan Periche Ródenas Muñoz Pérez 25 t Pérez MorilloÀlex i Naiara Garrigues Martín Raúl agos 22 setembreCandela Chica Hinojosa 28 agostSandra Jou Pons23 setembreManel Dotú Carrasco 3209  aaggoossttlGie ntdAiVecir àan G ComgoalleorctVíterear CesvalaacV orIedr Pau Peral Ramí24 setembreCarlos Hernández León rez Jana Oriol Fort Gerard Peral Ramírez Amalia Veneroni Osuna 31 agostRubén Campos Pérez25 setembreRut Carolina Guadamud 41  sseetteemmbbrreenáruez Drígu RodÀlexzeminéoiErOuB leuqsG stzoapsni Alicia Ramos Martí Salma Mokhtari Martínez nez26 setembrePol Villaitodo García Ainara Molina Caballero Lucía Carrizosa Ruiz 5 setembrePaniaguoaLaura Sea anrr CtancueonlthieR Savlinández SHugo Fer Laia Ortega Sánchez27 setembreIván Luna Aguilar Josep Carles Salud Ramos 6 tembreBoumrde riaMtrcl ó aaFncSázheiriMevlaV ma28 setembreArnau Gallifa Gómez 7 sseetembreMarco José Moli Delgado29 setembreMarina Torrecillas Martínez Izan Molina Degnaad oPaula Sánchez Castillo 30 setembreIrene Muñoz Benages Elsa Barba Núñez1 octubreAlba Berenguer López 8 setembreM detiroepAz sóLasrribea Aialdnala LgoHu3 octubreWail Merizak Belarbi Hugo Villalabeitia Ramírez2 octubreAitor Ruiz Gómez Ishan Ben Mousa Oulad 191  sseetteemmbrbereB rear lyAlíaVtacro García AguJialvairer3 octubreAyman Laboudi Afyal Alejandro Sabino Blanco Iker López Periche 12 setembreSergi Jiménez Brotón4 octubreCandela Moreno Palacios Carla Díez Valera 1134  sseetteemmbbrreeeVagry eeLnaotsS alliV anatiAonslo A5 octubrePau Vázquez Martínez Gisela Gordillo Cara Pau Ramells Puigdengolas 15 setembreCarles Domínguez Ramírez Ainhoa Tejeda Vivo 16 setembreAinhoa Paredes Potrero 17 setembreMario Herrera Sánchez
És un servei que té com a objectiu defensar els drets i llibertats de les persones en relació amb l’actuació de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El titular del servei compleix les seves funcions amb inde-pendència i objectivitat. Carrer Riereta, 10, baixos. Tel. 93 635 12 20. sindicdegreuges@santboi.cat. Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Tardes a convenir.
ViureSant Boi Edició:Ajuntament de Sant BoiImpressió:Rotocayfo Quebecor, SA Ponent de Presidència:José Manuel González LabradorPublicitat:Joan Ferrer (629 77 12 52) Cap de Comunicació:Santiago Torres:uciótribDisTesiprat (Fundació Rubricatus) Redacció:Vicente Aparicio, Mercè Sas i Núria SerraTiratge:33.500 exemplars, en paper reciclat Fotografia:BaixImágenes.es, Cristina Diestro,Dipòsit legal:B9-72-919 Xavier Renau, Esther Coscojuela i Cordon Press Fotografia aèria:iotec Av Correcció lingüística:Servei Local de Català Aquesta revista es distribueix de manera gratuïta cada mes a tots els domicilis de Sant Boi. Si hi detecteu cap anomalia, ens la podeu comunicar trucant al telèfon 93 635 12 16.
Viure Sant Boi Novembre 2006 El tema Los tributos municipales aplican subidas equivalentes al IPC Sant Boi mantiene el compromiso de no incrementar la presión fiscal nica (IVTM), de las plusvalías (a El IPC volverá a ser lalas que se aplican también las referencia para losmáximas reducciones para com-incrementos aplicadospensar el aumento de los valores por el Ayuntamiento encatastrales) y de la gran mayoría los tributos municipalesde precios públicos y tasas (grúa, del año 2007. Eldepósito municipal de vehículos, impuesto que afecta azonas azules, cortes de calles...). más personas e implica un mayor volumen dePolítica de subvenciones recaudación es el IBI. LaEl Pleno aprobó en octubre las Or-ran mdenanzas Fiscales de 2007, con los rgecibosa dyeo ríeas tde et rliobsutovotos a favor de PSC e ICV, la abs-también subirán, ende ERC i CiU y el voto entención 2contra del PP. Se aprobó también ell0o0, 7e, lcAoymuon teal mIiPeCn.t oP haraaun conjunto de medidas para bene- ficiar a los colectivos más desfavo-itemnpiodrot eq au ep baognairf icpaorr  emlásrecidos. Así, las familias numerosas continuarán pudiendo acogerse a de 27.000 propietariosuna bonificación del 90% en el reci-de viviendas en labo del IBI, mientras que a los pen-ciudad, pues los valoressionistas y jubilados se les subven-catastrales se hancionará el 10% en caso de cumplir incrementardo mucho enciertos requisitos económicos. los últimos años. LaTambién se ofrecen incentivos fis-principal conclusión esEl Ayuntamiento bonificará los recibos del IBI paracales para determinadas conductas que el Ayuntamientoamortiguar el impacto de la revisión catastralque se consideran positivas para el mantiene su compromisointerés general. Con este fin se man-de no aumentar latiene, por ejemplo, el recargo máxi-presión fiscal durante el mo previsto por la ley para las vi- medio de 15 euros, es decir, mu-La aplicación de los nuevos valo-mandato actual. cho menos de lo que resultaría sinres catastrales sin bonificación deshabitadas, y se añaden viendas supondría incrementos elevados las mencionadas bonificaciones. como novedad subvenciones en el en el importe de los recibos para importe de los tributos municipales Lav serolsliuaciza ddeócnildoie- aa tcm ald airoyafas lae . aslimiolatoP re  ltn,otamiAyun ha entoTLoosd odselmosá st ritrbibutuotosler-edadivitca ed ahgay s lacoríags   mnasli csuoncanodcaoiar-cen msltaap i pusee catastrales, realizada por el Minis- do aplicar importantes ‘descuen- también aumentarán, con carácter naderas en el Parc Agrari del Baix terio de Hacienda, ha entrado en tos’. El resultado final es que el general, de acuerdo con el valor Llobregat. vigor este año y se ha visto influi- 90% de los propietarios acabarán del IPC interanual del mes de Los contribuyentes que tengan do-da por el espectacular crecimien- pagando una cantidad equivalen- agosto, que fue de un 3.7%. Es el miciliado el recibo del IBI podrán pa-to del precio de los pisos que se te a la que pagaron el año pasa- caso, por ejemplo, del Impuesto garlo de forma fraccionada, en cua-ha producido en la última década. do más el IPC, con un aumento sobre vehículos de tracción mecá- tro plazos. Eficacia y responsabilidad Tras más de 25 años de ayuntamientos democráticos, el porcentaje de los ingresos del Estado que reciben las haciendas locales conti-núa muy lejos de sus aspiraciones y necesidades. Así las cosas, los tributos continúan siendo la principal fuente de ingresos de la gran mayoría de las administraciones locales. De ellos, el IBI es el que alcanza un mayor peso relativo (en Sant Boi, el 57% de la recauda-ción ). La ciudad ha optado por un modelo basado en una presión fiscal moderada, con aumentos anuales que tienen como límite, con carácter general, el IPC. En este modelo, la eficacia en el cobro re-sulta de gran importancia para mantener una economía saneada. Sant Boi presume de índices de impago muy bajos, tanto en el pe-ríodo voluntario como en el período llamado ‘ejecutivo’. (en el IBI; por debajo del 2%). Eso es un signo de eficacia en la gestión y, por Las personas que domicilien el IBI podrán pagar en cuatro plazosotro lado, una muestra de la responsabilidad de los contribuyentes. 3
Novembre 2006 Viure Sant Boi La ciutat Pasqual Maragall va inaugurar lEscola Bressol Municipal La Marta El president de la Generalitat va lloar la feina feta per l’Ajuntament ball realitzat amb gran esforç per El 17 d’octubre, elpoder posar en marxa la primera president de laescola bressol municipal de Sant Generalitat, PasqualBoi». Maragall, va encapçalar l’acte oficialLa segona escola bressol, aviat d’inauguració a Sant BoiLuis Pérez ha afegit que «l’Ajun-de l’Escola Bressoltament continua treballant fort per Municipal La Marta, queincrementar les places públiques havia iniciat el curs unper a infants de 0 a 3 anys». La mes abans. Pasquali a adnyevprs «etse aj les-sid àna escola bressoesog Maragall va poderncioa fuel pnar euc ueq c- imoneEperocur comprovarin situque elrs». s2 centre de primeraer patitimnaoad led eaMir 3.000 msolar dene à le tsnoriurc infància que ha posat enl’avinguda de Can Carreres i el marxa l’Ajuntament de carrer Mimoses. Atendrà, igual Sant Boi funciona a pleque La Marta, 82 alumnes. rendiment al nou l’edifici que s’ha aixecat a lales autoritats municipals van visitar les aulesMaragall i Protecció a la infància ronda de Sant Ramon, a La inauguració de l’escola bres-tCoocamrp daenly cs,a rar eCr iLultuaítsAemtnasnt dside pre, el-e laaclt ee ndeGi a a SantcelebravB iou ancoll rinetam le  eia dixe  suènqe laió duracnaugsaa teno lv ov Cooperativa i Molí Nou. jornada va felicitar l’Ajuntament per professional sobreescola bressol municipal també ralitat Un equip de 14 havervan ser presents Jaume Constan- l’atenció seguit la línia de treball de i la protecció dels infants professionals atén els 82tí, nebot de la pedagoga Marta Marta Mata a favor d’una educa- (més informació a la pàgina 17). alumnes a la primera llarMata, que ha donat nom al cen- ció de qualitat. A més, l’Ajuntament avança en la d’infants municipal de la Eltre, i Irene Balaguer, presidenta de amb el CDIAP, el col·laboració regidor d’Educació, Luis Pérez, ciutat. que la presència de Centrel’escola de mestres Rosa Sensat, considera de desenvolupament in-que Marta Mata va fundar. Preci- Pasqual Maragall «va avalar el tre- fantil i atenció primerenca. El president de la Generalitat va veure com es desenvolupa el Pla de millora integral a Casablanca Pasqual Maragall va voler aprofitar l’estada a Sant Boi amb motiu dePMI de Casablanca la inauguració de l’Escola Bressol la Marta per conèixer de primera mà Arran de la segona convocatòria de les ajudes de la Llei de barris que com s’està desenvolupament el Pla de millora integral a Casablanca. la Generalitat concedeix a entorns urbans que requereixen una aten-El president de la Generalitat va recórrer a peu el barri, no va dubtar a ció especial, Casablanca rebrà 13,3 milions d’euros aportats pel govern conversar amb els veïns i veïnes que se li acostaven i va participar autonòmic i per l’Ajuntament. Aquests diners permetran fer un tomb a espontàniament en algunes activitats ciutadanes. la qualitat de vida a la zona, reactivar-la i resoldre alguns dels dèficits. A punt de començar una exhibició de gols a la plaça de L’Olivera Ballant amb les usuàries del casal de barri de Casablanca 4
Viure Sant BoiNovembre 2006
La ciutat
Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya, a Sant Boi
El Partit dels Socialistes de Catalunya -Ciutadans pel Canvi ha estat el més votat a Sant Boi (amb el 39,59 % dels vots). El segueixen Convergència i Unió (amb el 20,84 %) i el Partit Popular (amb l’11,45 %). Respecte a les eleccions de 2003, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (amb el 10,38 %) ha superat Esquerra Republicana de Catalunya (que ha obtingut el 9,69 %). Tot i que es presentava per primera vegada, també cal fer esment al resultat aconseguit per Ciutadans-Partido de la Ciudadania (el 2,94%).
2006 2003 PARTIT VOTS % VOTS %
Les dades totals i per districtes, amb les comparatives del 2003, es poden consultar abontcati.wwsaw. Els resultats a Sant Boi, en compara-ció amb els de les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2003, les cinc principals candidatures han per-dut vots: PSC-CpC 3.683, CiU 442, PP 1.003, IC-EUiA 316 i ERC 797. Les ma-teixes xifres en percentatges varien el recompte de forma que tres partits baixen representació (PSC-CpC un 4,98 %, el PP un 1,26 % i ERC un 0,92 %) i dos en guanyen (CiU un 1,55 % ICV-EUiA un 0,51 %). Menys participació La participació a Sant Boi ha estat del 50,14 % de l’electorat, amb un total de 31.311 persones que van exercir el seu dret a vot. Aquesta xifra és un 6,36 % menor que les anterior eleccions autonòmiques.
PSC-CpC12.36139,5916.047 44,57 CiU6.50720,846.948 19,29 PP3.57411,454.576 12,71 ICV-EUiA3.24110,383.556 9,87 ERC3.0269,693.822 10,61 C’S9172,94 ALTRES9903,181.300 3,79
PARTICIPACIÓ: 50,14% (56,50 al 2003)
5
Novembre 2006Viure Sant Boi
La ciutat Sant Boi rep el primer Premi Innovació Democràtica Atorgat al procés participatiu del Pla de mobilitat
El projecte municipal Mou-te en verd: el procés participatiu del Pla de mobilitat a Sant Boiha merescut el Primer Premi d’Innovació Democràtica 2006. El guardó reconeix les experiències dels ajuntaments catalans que mostren noves formes de govern i participació social, a la vegada que promouen una millor qualitat democràtica. Han estat premiades cinc experiències. La de Sant Boi correspon als municipis de més de 50.000 habitants.
Membres d’entitats i de l’Ajuntament, al Pati dels Tarongers E la participació de 130 repre-n representació de l’Ajunta- amb ment, la regidora de Via Pública, sentants de col·lectius ciutadans María José Jordán, va recollir el diversos (educatiu, comercial, Primer Premi d’Innovació Demo- transport, veïnal, etc.). cràtica 2006 de mans del conse-ller de Relacions Institucionals iParticipació ciutadana Participació Ciutadana de la Ge- La regidora de la Via Pública, Ma-neralitat, Joan Saura. A l’acte ofi- ría José Jordán, ha explicat que cial de lliurament del guardó, que «l’Ajuntament ha incorporat pro-va tenir lloc el 10 d’octubre al Pa- cessos de participació ciutadana lau de la Generalitat, també eren a accions tan diverses com la de-presents els tècnics municipals i cisió de les inversions de part del alguns ciutadans membres de la pressupost municipal, el Pla de Comissió de Mobilitat que han par- millora integral de Casablanca, el ticipat en el projecte. Pla de mobilitat, el Reglament de participació ciutadana o el Pla de Mou-te en verdcivisme, entre altres». Per portar-El procés participatiu del Pla de ho a terme «el consistori ha mobilitat s’ha desenvolupat a Sant comptat amb subvencions de la Boi al llarg d’un any i mig. Han tin- Generalitat i de la Diputació de gut lloc 32 seminaris de treball Barcelona» (enguany, 19.500 i  amb la ciutadania i s’ha comptat 18.000 euros, respectivament). Sis dècades de tradicions i novetats Aviat veurem aquest colorit cartell pels carrers de Sant Boi. Els dibuixos de Roser Capdevila, l’autora de les famo-ses Tres Bessones, anunciaran que el 6, 7 i 8 de desem-bre podrem tornar a gaudir de la Fira de la Puríssima. En-guany, en una edició molt especial: la que celebra el seixan-tè aniversari. La Fira de 2006 mantindrà els espais que són tradició (Mos-tra de Bestiar, Fira del Planter, Exposició de Fruites i Ver-dures, Mostra d’Entitats, Mostra d’oficis tradicionals, Ex-posició municipal, Fira Comercial i d’Automoció, Envelat d’Espectacles, parades d’artesania, Fira d’atraccions, etc.) amb algunes novetats per destacar: el Connect@t desti-nat al jovent, per exemple, ampliarà espais i activitats al darrere de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. I, tal com diu el cartell, «... i moltes coses més!!!».
6
Más puestos de trabajo para personas con discapacidad La Fundación Once prevé poner en marcha un nuevo centro de trabajo protegido en Sant Boi. Las obras para construirlo están en marcha en la misma parcela de la la-vandería industrial de Flisa, muy cerca del hotel NH. Este nuevo centro de traba-jo pertenecerá a la empesa Sertel, de la Fundación Once, especializada en ser-vicios de gestión telefónica y telemárqueting. Entre sus clientes se cuentan Renfe (información, reserva y ven-ta de billetes), Sanitas (ser-vicio de cita previa), Jazztel (preventa telefónica), Gene-ral Óptica y Transports Me-tropolitans de Barcelona. La plantilla del centro estará compuesta por más de 200 trabajadores, entre ellos 80 personas con discapacidad. La referencia en el Baix Los planes de Sertel conso-lidan la relación de Sant Boi con la Fundación Once, con el objetivo común de promo-ver la integración sociolabo-ral de los miembros de este colectivo. En 2005 ya abrió sus puertas en la ciudad la lavandería industrial de Fli-sa, un centro especial de tra-bajo perteneciente a su gru-po. Ahí trabajan desde en-tonces unas 100 personas con discapacidad. Sertel se dirige a un perfil laboral dis-tinto y su instalación junto a Flisa supondrá, por tanto, una diversificación de la oferta. Sant Boi se constituye con esta y otras iniciativas como el punto de referencia co-marcal en el ámbito del tra-bajo protegido: INSOMIN (limpieza), CAT Càtering (cátering y jardinería) e In-tecserveis, de Sant Joan de Déu (limpieza), también em-plean a personas con disca-pacidad. Todo ello permite que el colectivo registre en nuestra ciudad índices de desempleo muy inferiores a la media catalana.
Viure Sant BoiNovembre 2006
La ciutat Adigsa inverteix 4 milions d’euros a rehabilitar pisos a Camps Blancs La Generalitat s’hi compromet en un conveni
El conseller delegat d’Adigsa, Miquel Bonilla, i els presidents de les associacions de veïns de Camps Blancs, Ramon Vilaplana, i La Unión, Ernesto Simarro, han signat un conveni segons el qual l’empresa de la Generalitat invertirà prop de 4 milions d’euros (3.975.987 euros) a la rehabilitació d’edificis construïts amb protecció oficial a Camps Blancs . L’acte va tenir lloc el dia 10 d’octubre, a l’Ajuntament de Sant Boi, en presència de l’alcaldessa, Montserrat Gibert.
Acte de signatura del conveni entre Adigsa i les associacions veïnals del barri de Camps Blancs E terme i es va optar per elaborar una Les actuacions a Sant Boi millo-l conveni relatiu a finançar la rehabilitació d’edificis a Camps raran la qualitat de vida de 940 fa- nova programació, el Pla director Blancs és fruit del Pla director mílies residents als blocs que es d’obres revisat, amb l’objectiu de d’obres revisat (PDOR), que van van construir amb protecció oficial poder finalitzar les obres. signar la Federació d’Associacions a Camps Blancs. En el nou pla, el calendari d’execu-de Veïns d’Habitatge Social de ció d’obres al barri s’allarga fins a Catalunya i Adigsa el 15 de juliol.Revisió del pla d’obresl’any 2013 i preveu actuacions com El Pla preveu invertir més de 148 En el balanç del Pla director l’aïllament dels edificis, la rehabi-milions d’euros en la millora dels d’obres vigent fins a l’any 2004 es litació d’elements de les façanes barris construïts en règim de pro- va observar que bona part de les o canvis en el subministrament de tecció oficial a Catalunya. actuacions no s’havien portat a l’aigua.
7
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents