Yılmaz Özdil : Başbakan kim olsun?
4 pages
Turkish

Yılmaz Özdil : Başbakan kim olsun?

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Yılmaz Özdil'in, Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanmayan 15.08.2014 tarihli yazısı Başbakan kim olsun? Yılmaz Özdil Valla benim içimden geçen isim, Bilal… Birincisi, devlette devamlılık esastır, devlet dediğin babadan oğula’dır.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 15 août 2014
Nombre de lectures 41
Langue Turkish
YılmazÖzdil'in, Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanmayan15.08.2014 tarihliyazısı
Başbakankim olsun?
YılmazÖzdil
Valla benim içimden geçen isim, Bilal… Birincisi, devlettedevamlılıkesastır,devletdediğinbabadan oğula’dır. İkincisi,hiç unutmam, 2005 senesinde Brüksel’deki NATO zirvesinde, ABDBaşkanıBush,İngiltereBaşbakanıBlair ve bununbabasıbir arayagelmişti,Bushparmağıylabunu gösterip“çalışıyormu bu” diyesormuştu,babası“çalışıyor”demişti,Bush da daha bi saniye önceçalışıpçalışmadığınıbile bilmediğihalde “çokakıllıbi çocuk”demişti,Blair de gülerek “tıpkıbabasıgibi”demişti.
Üçüncüsü, Bush’la Blairhaklıydı,hakikaten çok zeki bi çocuk… Küçükken okuyacakparasıbile yoktu, Remzi’nin bursuyla okudu.Şimdi,çalışarakkazandığıparalarını48 saatsıfırlıyor,hâlâ 30 milyon avrosukalıyor,zekâsınıdüşünyani. Dördüncüsü, milletvekiliolmasınafilan gerek yoktur,doğuştanmilli egemendir, “23 Nisan”doğumludur.Seçim meçim yapılmasın,çocukbayramı’ndamakama oturtulsun, bi daha kalkmasın,isterassınister kessin. Beşincisi,vakıfçıolduğuiçin memlekete dair her mevzuya vâkıftır…Babasıne zamansıkışsaonu arar, telefon eder, Fenerbahçe’yişöyleyap der, telefon eder,şuişadamınıkucağaoturt der, telefon eder, çiftlik ne oldu diye sorar. Gerçi birazyavaşanlar, ha bireanlamadımbabacımder ama, olsun, o kadar kusurkadıkızındada olur, imamoğlundada olur. Bilal’denşahanebaşbakanolur. * Bilal olmazsa… HayırseverRızacuk oturur. * O damaaşallahBilal gibi zekâ küpü, henüz 26yaşındayken86 milyardolarlıkaltınihracatıyaptı. Ayrıca…Bakanlarınyarısızaten emrinde. Hayırseverolduğuiçin, seviyorbakanlarımızı.Kimine kol saati alıyor,kiminetakımelbisealıyor,kimine çikolata kutusu gönderiyor.Bakanlarımızda onu seviyor. Mesela,içişleribakanımızgerekirse önüneyatıyor. Başbakanımız“yuh çekersen,tokadıyersin” diyor, vatandaşlarıyumrukluyor, yerlerde tekmeletiyor,Rızada “hırsızvar” diyeni,korumalarınayakalattırıyor,ağzınıburnunu kırdırtıyor. Tam halef-selef olsun. Böylebaşaböyle tarak olsun. * Yokeğer,Rızada uymazsa… Müteahhit Cengiz olsun. *
Malum “tecavüzkaçınılmazsa,zevk almaya bak” derler,nasılolsa milletinorasınakoyacak, baribaşbakanolarak koysun. Ahaliyi donuna kadarsoymalarınarağmen,ahali itiraz edeceğine“soyuyorsa beni soyuyor, sana ne” diye kavga ediyorsa… “Gör bak, milletinorasınakoyacağız”diyen müteahhit Cengiz’e törenle plaket veriliyorsa… Allah yardımcımızolsun, müteahhit Nihat da bu Cengiz’inbaşbakanyardımcısıolsun. Çünkün’aapsınbuşartlardaNihat, koymazsa kabahat. * Müteahhit Cengiz de olmazsa… SayınApo olsun. * Hatırlarsınız,tapesisızmıştı,“Tayyip’in beni üçüncükişiolarakkonumlandırmasıtesadüfdeğil”demişti.Nedir devlet protokolü? Birincikişicumhurbaşkanı,ikincikişimeclis başkanı,üçüncükişibaşbakan…E madem öyle, tesadüf olarak kalmasın,resmiyetkazansın,“Yeni Türkiye” protokolüne geçilsin. Apo tekbaşınabaşbakanolmasa bile, hiç olmazsa eşbaşbakanolsun. * Yasin elKadı,dışişleribakanıolsun. Recepİvedik,kültür bakanıolsun. Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Hande Yener, Mustafa Sandal,Alişan,CengizKurtoğlu,Berdan Mardini, Ece Erken,ŞafakSezer kabineye girsin, Burhan Kuzu gene bişeyyapılmasın,düz milletvekilikalsın,delirsin. Acun, hükümet sözcüsü olsun. * Google’dan ayet sallayan, bakaramakaracıEgemenBağış’ıda Ekmeleddin’denboşalanİslamİşbirliğiTeşkilatı’nınbaşınagetirdin miydi,tadındanyenmez gari.”
SÖZCÜ, 15.08.2014
http://sozcu.com.tr/2014/gundem/yilmaz-ozdilin-yayinlanmayan-yazisi-basbakan-kim-olsun-577959/
SÖZCÜ, 15.08.2014