Agenda 2000

-

Documents
64 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

AGENDA mm UDVIDELSE Sammenfatning 1999 Rapporter om de enkelte ansøgerlandes fremskridt i retning mod tiltrædelse Europa-Kommissionen Supplement 2/99 Supplementerne 1999 1/99 Kommissionens program for 1999 Forelagt for Europa-Parlamentet af Kommissionens formand, Jacques Santer Beslutning frat om program for 1999 2/99 Sammenfatning 1999 — Rapporter om de enkelte ansøgerlandes fremskridt i retning mod tiltrædelse Bulletin for Den Europæiske Union Supplement 2/99 Sammenfatning 1999 Rapporter om de enkelte ansøgerlandes fremskridt i retning mod tiltrædelse Dokument udarbejdet på basis af KOM(1999) 500 Europa-Kommissionen Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2000 ISBN 92-828-8386-8 © De Europæiske Fællesskaber, 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÁ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Indholdsfortegnelse I. Indledning 5 II. Status 7 1. Førtiltrædelsesstrategia) Ansøgerlandene i Central- og Østeuropab) Cypern og Malta 9 2. Screening3. Tiltrædelsesforhandlingerne 10 4. Tyrkiet5. Europakonferencen1 III. Ansøgerlandenes fremskridt med hensyn til at opfylde kriterierne for medlemskab2 1. Politiske kriterier3 2. Økonomiske kriterier4 a) Samlet udviklingb) Oversigt over de enkelte lande 18 3.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 11
Langue Norwegian
Signaler un problème