Aktieselskabers Struktur
77 pages
Danish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Aktieselskabers Struktur

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
77 pages
Danish

Description

Bulletin FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Supplement 6/83 Aktieselskabers struktur Ændret forslag til femte direktiv Kommissionen for De europæiske Fællesskaber Supplementerne 1983 1/83 Kommissionens udtalelse om Grønlands status 2/83 Information og høring af arbejdstagerne i virksomhederne 3/83 Forøgelse af EF-strukturfondenes effektivitet 4/83 Tilpasning af den fælles landbrugspolitik 5/83 Udsigterne for udvikling af nye politikker - Forskning og ud­vikling, energi samt nye teknologier 6/83 Aktieselskabers struktur - Ændret forslag til femte direktiv Suppléments 1983 1/83 Avis de la Commission sur le statut du Groenland 2/83 Information et consultation des travailleurs dans les entre­prises 3/83 Accroissement de l'efficacité des Fonds structurels de la Communauté 4/83 Adaptation de la politique agricole commune 5/83 Perspectives pour le développement de politiques nouvelles : recherche et développement, énergie, technologiess 6/83 La structure des sociétés anonymes : Proposition modifiée de cinquième directive Bulletin for De europæiske Fællesskaber Supplement 6/83 Ændret forslag til femte direktiv i henhold til EØF-traktatens artikel 54, (3) (G) om aktieselskabers struktur og deres organers beføjelser og pligter (forelagt for Rådet af Kommissionen den 19.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 23
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait