Aktiviteter for Arbejdsløse

-

Documents
116 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

AKTIVITETER FOR ARBEJDSLØSE SAMMENFATTENDE RAPPORT EJ Det europæiske Institut til forbedring af Leve-og Arbejdsvilkårene AKTIVITETER FOR ARBEJDSLØSE SAMMENFATTENDE RAPPORT ■à Det europæiske Institut til forbedring af Leve-og Arbejdsvilkårene Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Irland. Telefon: 826888 Telex: 30726 EURF LAYOUT OG TRYK: DET EUROPÆISKE INSTITUT © Copyright: DET EUROPÆISKE INSTITUTTIL FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILKÅRENE, 1985. Tilladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. FORORD Dette projekt blev startet i forbindelse med arbejdsprogrammet for 1983 som et led i fireârsprogrammet 1981-1984 om arbejdstid og fritid. I et samfund hvor arbejde spiller så afgørende en rolle i forbindelse med at give folk identitet og en mening med tilværelsen, giver arbejdsløshed anledning til en lang række sociale og psykologiske problemer udover alvorlige økonomiske problemer. I forbindelse med arbejdsløshed kan tiden ikke inddeles i arbejdstid og fritid; har man ikke noget arbejde, mister begrebet fritid meget af sin betydning.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 15
Langue Norwegian
Signaler un problème

AKTIVITETER
FOR ARBEJDSLØSE
SAMMENFATTENDE RAPPORT
EJ
Det europæiske Institut
til forbedring af Leve-og Arbejdsvilkårene AKTIVITETER
FOR ARBEJDSLØSE
SAMMENFATTENDE RAPPORT
■à
Det europæiske Institut
til forbedring af Leve-og Arbejdsvilkårene
Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Irland. Telefon: 826888 Telex: 30726 EURF LAYOUT OG TRYK: DET EUROPÆISKE INSTITUT
© Copyright: DET EUROPÆISKE INSTITUTTIL FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILKÅRENE,
1985. Tilladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. FORORD
Dette projekt blev startet i forbindelse med arbejdsprogrammet for 1983 som
et led i fireârsprogrammet 1981-1984 om arbejdstid og fritid. I et samfund
hvor arbejde spiller så afgørende en rolle i forbindelse med at give folk
identitet og en mening med tilværelsen, giver arbejdsløshed anledning til en
lang række sociale og psykologiske problemer udover alvorlige økonomiske
problemer. I forbindelse med arbejdsløshed kan tiden ikke inddeles i
arbejdstid og fritid; har man ikke noget arbejde, mister begrebet fritid
meget af sin betydning. Dette projekt, som er instituttets første studie om
arbejdsløshed, drejer sig om foranstaltninger og ordninger, der sigter mod
at hjælpe arbejdsløse med at bruge tiden på en mere struktureret og positiv
måde og derved hjælpe dem med sociale, psykologiske og til tider økonomiske
problemer.
Ved at koncentrere sig om netop dette politiske område kunne man få det
indtryk, at instituttet har accepteret, at den nuværende økonomiske krise
tilsyneladende er en situation, der er vanskelig at løse og, som forskningen
viser, har EF indtil videre ikke kunnet gøre noget ved den stigende
arbejdsløshed og ledighedsperiodernes længde. Det er baggrunden for, at man
har etableret disse nye foranstaltninger og ordninger spændende fra
decideret arbejdsrelaterede projekter til sociale og kulturelle aktiviteter
og fritidsaktiviteter.
Formålet med forskningen var at indsamle materiale om disse initiativer for
at sætte en udveksling af materiale og erfaringer i gang på europæisk plan
og være med til at vurdere, hvilken rolle denne type initiativer spiller i
forbindelse med den aktuelle beskæftigelsessituation. Det europæiske
Instituts arbejdsområder omfatter ikke direkte økonomisk vækst og udvikling,
selvom disse faktorer uvægerligt hænger sammen med spørgsmålet om at
forbedre leve- og arbejdsvilkår. Den økonomiske krises virkninger for den
enkelte, familien og samfundet er dog helt væsentlige interesseområder for
instituttet. Det er her vi håber forskningen kan medvirke til effektive
forbedringer. Det er også vigtigt, at projektet betragtes som et supplement
til det arbejde, andre EF-institutioner udfører om arbejdsløshedskrisen.
Undersøgelsen bør derfor studeres i tilknytning til f.eks. EF-kommissionens 2 -
arbejde om foranstaltninger med henblik på fortløbende jobskabelse eller
foranstaltninger rettet mod at påvirke udbudet af arbejdskraft samt
CEDEFOP's (Berlin) arbejde om erhvervsuddannelse.
Budgettet for dette projekt gav mulighed for at gennemføre undersøgelsen i
fem lande, nemlig:
- Danmark (Socialforskningsinstituttet, København)
- Frankrig (Institut Européen d'Education et de Politique
Sociale, Paris
- Irland (Institute of Public Administration, Dublin)
- Holland (Instituut voor Social-Wetenschappelijk
Onderzoek, Tilburg)
- Det forenede Kongerige (Policy Studies Institute, London)
Med udgangspunkt heri udarbejdede Dr. P. Humphreys, Institute of Public
Administration, Dublin, en sammenfattende rapport. For projektkoordineringen
stod Wendy O'Conghaile, projektleder ved Det europæiske Institut.
De fem landerapporter og den sammenfattende rapport blev vurderet af
repræsentanter for regeringer, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer
på et seminar, der blev afholdt i Dublin den 22. - 23. maj 1985. Disse tre
gruppers synspunkter findes i "evalueringsrapporterne" i denne rapport.
Instituttet vil gerne have lov til at understrege, at ansvaret for de i
denne rapport indeholdte analyser og synspunkter alene hviler på
forfatterne. EVALUERINGSRAPPORTER EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS
EVALUERINGSSEMINAR OM UNDERSØGELSE AF AKTIVITETER FOR ARBEJDSLØSE
Afholdt i Dublin den 22. - 23. maj 1985
FAGFORENINGSGRUPPENS EVALUERINGSRAPPORT
Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. Tel: (01) 826888 Telex: 30726 EURF