Associering EØF-Cypern - EØF-Malta - EØF-Tyrkiet

-

Documents
124 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESKABER TEKSTSAMLING II ASSOCIERING EØF-CYPERN EØF-MALTA EØF-TYRKIET 1. januar — 31. december 1985 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESKABER TEKSTSAMLING II ASSOCIERING EØF-CYPERN EØF-MALTA EØF-TYRKIET 1. januar — 31. december 1985 Denne publikation udgives også på følgende sprog: DE ISBN 92-824-0353-X GRN 92-824-0354-8 EN ISBN 92-824-0355-6 FRN 92-824-0356-4 IT ISBN 92-824-0357-2 NLN 92-824-0358-0 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg : Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1986 ISBN 92-824-0352-1 Katalognummer : BY-46-86-662-DA-C © by EKSF-EØF-Euratom. Bruxelles — Luxembourg, 1986 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Luxembourg INDHOLDSFORTEGNELSE - 5 EØF-CYPERN Side GENERELT Interne fællesskabsbestemmelser angående samarbejdsaftalen Rådets forordning (EØF) nr. 3016/85 af 28. oktober 1985 om anvendelse af afgø­relse nr. 1/85 truffet af Associerings­rådet EØF-Cypern om en ny ændring af ar­tikel 6 og 17 i protokollen vedrørende definitionen af begrebet "varer med op­rindelsesstatus" og vedrørende metoder­ne for administrativt samarbejde 19 SAMARBEJDSRÅDETS AFGØRELSER Afgørelse nr. 1/85 truffet af Associe­ringsrådet EØF-Cypern den 21.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 32
Langue Norwegian
Signaler un problème

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESKABER
TEKSTSAMLING
II
ASSOCIERING
EØF-CYPERN
EØF-MALTA
EØF-TYRKIET
1. januar — 31. december 1985 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESKABER
TEKSTSAMLING
II
ASSOCIERING
EØF-CYPERN
EØF-MALTA
EØF-TYRKIET
1. januar — 31. december 1985 Denne publikation udgives også på følgende sprog:
DE ISBN 92-824-0353-X
GRN 92-824-0354-8
EN ISBN 92-824-0355-6
FRN 92-824-0356-4
IT ISBN 92-824-0357-2
NLN 92-824-0358-0
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Luxembourg : Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer,
1986
ISBN 92-824-0352-1
Katalognummer : BY-46-86-662-DA-C
© by EKSF-EØF-Euratom. Bruxelles — Luxembourg, 1986
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Luxembourg INDHOLDSFORTEGNELSE - 5
EØF-CYPERN
Side
GENERELT
Interne fællesskabsbestemmelser angående
samarbejdsaftalen
Rådets forordning (EØF) nr. 3016/85 af
28. oktober 1985 om anvendelse af afgø­
relse nr. 1/85 truffet af Associerings­
rådet EØF-Cypern om en ny ændring af ar­
tikel 6 og 17 i protokollen vedrørende
definitionen af begrebet "varer med op­
rindelsesstatus" og vedrørende metoder­
ne for administrativt samarbejde 19
SAMARBEJDSRÅDETS AFGØRELSER
Afgørelse nr. 1/85 truffet af Associe­
ringsrådet EØF-Cypern den 21. okto­
ber 1985 om en ny ændring af artikel 6
og 17 i protokollen vedrørende defini­
tionen af begrebet "varer med oprindel­
sesstatus" og vedrørende metoderne for
administrativt samarbejde 23 Side
INTERNE EØF-BESTEMMELSER
Rådets forordning (EØF) nr. 799/85 af
26. marts 1985 om åbning, fordeling og
forvaltning af et fællesskabstoldkon­
tingent for gulerødder, henhørende under
pos. ex 07.01 G II i den fælles told­
tarif, med oprindelse i Cypern (1985) 27
Rådets forordning (EØF) nr. 1132/85 af
30. april 1985 om åbning, fordeling og
forvaltning af et fællesskabstoldkontin­
gent for friske druer til spisebrug, hen­
hørende under pos. ex 08.04 Ali den
fælles toldtarif, med oprindelse i Cy­
pern (1985) '9
Rådets forordning (EØF) nr. 1133/85 af
30. april 1985 om åbning, fordeling og
forvaltning af et fællesskabstoldkontin­
gent for nye kartofler, henhørende under
pos. 07.01 A II b) i den fælles toldta­
rif, med oprindelse i Cypern (1985) 32
Rådets forordning (EØF) nr. 1681/85 af
19. juni 1985 om ændring af forordning
(EØF) nr. 3700/83 om fastsættelse af
gyldigheden af den ordning, der anven­
des i samhandelen med republikken Cy­
pern ud over den 31. december 19835
Rådets forordning (EØF) nr. 2729/85 af
27. september 1985 om åbning, fordeling
og forvaltning af et fællesskabstold­
kontingent for auberginer, henhørende
under pos. 07.01 T II i den fælles
toldtarif, med oprindelse i Cypern (1985) 36 - 7 -
Side
Rådets forordning (EØF) nr. 3389/85 af
18. november 1985 om åbning, fordeling
og forvaltning af et fællesskabstold­
kontingent for vin af friske druer, hen­
hørende under pos. ex 22.05 C i den fæl­
les toldtarif, med oprindelse i Cypern
(1986) 41
Rådets forordning (EØF) nr. 3390/85 af
18. november 1985 om åbning, fordeling
og forvaltning af et fællesskabstold­
kontingent for hedvine, henhørende under
pos. ex 22.05 C i den fælles toldtarif,
med oprindelse i Cypern (1986) 44
Rådets forordning (EØF) nr. 3391/85 af
18. november 1985 om åbning, fordeling
og forvaltning af et fællesskabstoldkon­
tingent for tørrede druer, henhørende
under pos. 08.04 B I i den fælles told­
tarif, med oprindelse i Cypern (1986)8
Rådets forordning (EØF) nr. 3392/85 af
18. november 1985 om åbning, fordeling
og forvaltning af et fællesskabstold­
kontingent for rødbeder, henhørende un­
der pos. ex 07.01 G IV i den fælles
toldtarif, med oprindelse i Cypern (1986) 51
Rådets forordning (EØF) nr. 3393/85 af
18. november 1985 om åbning, fordeling
og forvaltning af et fællesskabstoldkon­
tingent for sød peber, henhørende under
pos. ex 07.01 S i den fælles toldtarif,
med oprindelse i Cypern (1986) 53
Rådets forordning (EØF) nr. 3395/85 af
18. november 1985 om indførelse af lof­
ter og af et fællesskabstilsyn med ind­
førsler af visse tekstilvarer med op­
rindelse i Cypern (1986)5 - 8 -
Side
Rådets forordning (EØF) nr. 3682/85 af
20. december 1985 om ændring af forord­
ning (EØF) nr. 3700/83 om fastsættelse
af gyldigheden af den ordning, der an­
vendes i samhandelen med republikken
Cypern ud over den 31. december 1983 58