Simulang kumita ng pera

Simulang kumita ng pera

Documents
16 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

6LPXODQJ NXPLWD QJ SHUD 2JR MCFC DWYCP ICOKV CPI KUCPI UWDQM PC RCTCCP $QJ DNLQJ QDGLVNXEUL D\ WLQDWDZDJ QDDKPCT[ QRVKQPU $ODP NRQJ VD WXQRJ SD ODQJ QL\D D\ SDUD VL\DQJ NRPSOLNDGR SHUR DQJ WRWRR VLPSOH ODQJ VL\D $QJ NDLODQJDQ QL\R ODQJ JDZLQ D\ SXPLOL QJ LVDQJ EDJD\ QD LQ\RQJ LSDSDQJDODNDO DQJ LVWDN KDOLPEDZD DW KXODDQ NXQJ DQJ SUHV\R QLWR D\ WDWDDV R EDEDED +LQGL QL\R NDLODQJDQ PDODPDQ NXQJ PDJNDQR DQJ LWDWDDV R DQJ LEDEDED QLWR $QJMCKNCPICP PK[Q NCPI OCNCOCP C[NXQJ11 KVQ C[ VCVCCUR+Ø0'Ø KVQ C[ DCDCDC LPDJHV ZDOOHWV VNULOO SK MSJ .DEXXDQJ WXER 6NULOO LPDJHV SKRWRV ILOLSLQR SKRWR MSJ LPDJHV ZDOOHWV QHWHOOHU SK MSJ .

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 24 août 2016
Nombre de visites sur la page 8
Signaler un problème
Simulang kumita ng pera
750000 Php kada buwan gamit ang isang subok na paraan Ang aking nadiskubri ay tinatawag nabinary options. Alam kong sa tunog pa lang niya ay para siyang komplikado, pero ang totoo, simple lang siya. Ang kailangan niyo lang gawin ay pumili ng isang bagay na inyong ipapangalakal (ang istak, halimbawa) at hulaan kung ang presyo nito ay tataas o bababa. Hindi niyo kailangan malaman kung magkano ang itataas o ang ibababa nito. Angkailangan niyo lang malaman aykungOO, ito ay tataasoHINDI, ito ay bababa.
(./images/wallets/skrill/ph.jpg)
Kabuuang tubo (Skrill)
(/images/photos/filipino/photo15.jpg)
(./images/wallets/neteller/ph.jpg)
Kabuuang tubo (Neteller)
Isang simpleng halimbawa ng binary options
Sabihin nating gusto niyong tumaya, na ang halaga ngUSD/EURay tataas sa susunod na 60 segundo. Ang halaga ng pera ay tumataas ng nakalipas na 30 minuto, kaya ito ay100% na siguradong tataas pa sa susunod na minuto. Anghalaga ng payout ay 80%, at tumaya kayo ng 100 Php. Ang halaga nito ay tiyak na tataas, at kayo ay mananalo ng 180 Php (100 Php ang bumalik niyong deposito, 80 Php ang inyong napanalunan, dahil ang payout ay 80%). Ang panalo ay may kasiguraduhan dahil kahit tumaas lang ang halaga ng 0.01%, mananalo pa rin kayo ng 80%, palagi!
Higit pa diyan, hindi niyo kailangang maghintay, dahil sa loob lang ng 60 segundo, ang kailangan niyo lang gawin ay i-klik ang isa sa dalawang boton sa pahina sa Internet (/register).
Hakbang 1
Hakbang 2
Pumipili ako ng isang istak mula sa website (/register)
Inaalam ko kung ang halaga nito ay tataas o bababa – (ang paliwanag ng gabay para dito ay ang sumusunod (index.php#trends))
Hakbang 3
Hakbang 4
Hakbang 5
Para simulan ang kalakalan sa halagang 100 Phppinipili kong i-klik ang boton na(increaseodecrease) at saka ko ipinapasok ang halaga ng aking taya.
Naghihintay ako ng 5 o 10 minuto, ang panahon na sinusuri ang aking itinaya
Ang pera ay nakekredito sa aking akawnt – nagkakahalagang 180 Php (ang pamuhunan ko na 100 Php, dagdag ang 80 Php na kita)
Pagkilala ng trend
Bagamat tila komplikado, ang aking paraan ay mayroon lamang tatlong mahahalagang pagpipilian. Siympre, hindi madaling hulaan kung paano gagalaw ang istak sa loob ng isang taon. Pero sa kabutihang palad, dahil sa binary options, maaari kayong magkaroon ng maiikling kalakalanna tumatagal lang ng 30 minuto o kahit 60 segundo. Ito ang benepisyo ng aking paraan. At ang pinakamahalaga, ito ang dahilan kung bakit ako lubos na kumikita ng pera! Ang kabuuan ng paliwanag na ito ay napapaloob sa tatlong hakbang na may tig-i-isang pangungusap:
Ang lumalagong trend
Kapag inyong nakita ang upward trend ng istak (sa kaliwang kolum),palagi kayong tumaya sa panandaliang paglago.
(/register) Kung ang grapika ay tumaas sa mga nagdaang minito, gaya ng sa larawang ito, malinaw na patuloy itong tataas sa mga susunod na minuto.
Ang bumabagsak na trend
Kapag inyong nakita ang downward trend ng istak (sa kanang kolum),palagi kayong tumaya sa
panandaliang pagbagsak.
(/register) Kung ang grapika ay bumabagsak sa mga nagdaang minuto, gaya ng sa larawang ito, malinaw na patuloy itong babagsak sa mga susunod na minuto. Kaya dapat kang tumaya sa pagbagsak (PUT).
Walang pagbabago sa trend
Kapag inyong nakita na walang pagbabago sa istak (hindi nagbabago ang presyo nito),maghintay panandalian o maghanap ng ibang istak
(/register) Kung ang grapika ay walang pagbabago sa mga nakalipas na minuto, pinakamabuting maghintay hanggang ito ay magkaroon ng pagbabago, o maghanap ng ibang istak.
Mga Binary Option
Ang pinakamainam sa aking paraan ng kalakalan ay ito: hindi kailangang lumago nang sobra ang istak. Kung ang halaga ng istak ay 1000 Php, hindi mahalaga kung ito ay tumaas sa 1000.01 Php, 1001 Php o 1500 Php. Kung kayo ay tumaya ng 100 Php, at ang halaga ng istak ay tumaas nang kahit sa pinakamaliit na halaga, kayo ayPALAGINGkikita ng 80 Php.
Ang aking kotse mula sa likod
(/images/photos/filipino/photo10.jpg)
Ang bago kong bahay. Hindi ko makakayang bilhin ito sa sarili kong bayan
(/images/photos/filipino/photo7.jpg)
Ang upuan para sa drayber ng aking Lamborghini
(/images/photos/filipino/photo12.jpg)
Magtanongngkahit ano o magbahagi nginyongkaranasan
Magtanongngkahitanoomagbahaginginyongkaranasan Kapag pinagsama-sama ko ang aking kinita, umaabot ito ng mga 750000 Php kada buwan. Sa simula, tila siya isang panaginip. Mas kumita ako nang malaki sa isang araw kumpara sa kinikita ko noon ng ilang linggo sa dati kong trabaho. Noong una hindi ako makapaniwala, pero makalipas ang anim na buwan ng matagumpay na kalakalan, nagsimula akong magplano para sa aking kinabukasan. Opo, kailangan ko pa ding Ȇmagtrabahoȇ bawat araw, pero magagawa ko itosa Internet kahit saan at kahit gaano katagal ko siya gustong gawin. Karaniwan akong nagtatrabaho ng isang oras kada araw, at maaari kong gawin lahat, habang ako ay nakahiga at nakasuot ng pantulog.
Kung may mensahe, katanungan o pasasalamat, makipag-ugn ayan felixnavarrobinary@gmail.com o sa bahaging komento sa ibaba
lamang
sa
akin
sa
Mga kadalasang katanungan
Ligal po ba at mainam gamitin ang paraang ito?
Opo, ang paraang ito ay garantisadong ligal at maaaring g amitin ninuman. Mainam itong gamitin sa mga nasuri at mga lisensyadong website (narito ang kanilang listahan (/index.php#companies)). Matagal ko na silang ginagamit at kahit kailan hindi ko sila naging problema
Paano ko po idedeposito ang inisyal na pamuhunan?
Marami pong paraan para makapagdeposito at ipinaliwanag o silang lahat sa pahinang ito (/deposit). Pinakamainam gamitin ang credit card o ang Internet waller, tulad ng Skrill o Neteller. Kung hindi ito magagawa gamit ang inyong kard, maaari din kayong magdeposito sa pamamagitan ng bank transfer, na marahil ay inyong nagagawa sa online banking.
Magkano po ang dapat kong ideposito?
Inererekomenda ko po ang nagkakahalagang deposito na kahit 200€, nang sa gayon magamit niyo din ang paraan na aking sinusunod. Kung hindi sapat ang inyong deposito, maaaring hindi maging mabisa at matagumpay ang paraan na aking ginagamit. Makatatanggap kayo ng inisyal na bonus sa inyong unang deposito na magsisilbing "top-up". Halimbawa, kung magdedeposito kayo ng 400€, makukuha niyo din kadalasan ang halangang 400€ na bonus, para makapagsimula kayong kumita sa halagang 800€ na deposito.
Paano ko po magagawa ang mga withdrawal? Gaano kadalas ako maaaring maglabas ng pera sa pamamagitan ng mga withdrawal?
Inererekomenda ko po ang isang beses na withdrawal kada buwan, at ito ay walang bayad. Karaniwang may bayad kapag mas madalas ang withdrawal. Kung nais niyong maglabas ng pera, i-klik niyo lang ang WITHDRAW na boton sa inyong akawnt, makatatanggap kayo ng mensahe na kung sa an maaari niyong ipasok ang mga detalye ng inyong akawnt sa bangko. Karaniwang dumarating ng pera sa loob ng 24-48 oras.
Saan ako dapat maglaro?
Dapat kong bigyang diin na ang paraang ito ay gumagana la mang sa mga nasuri at lisensyadong website, gaya dito (/register). Doon ako naglalaro nang walang problema, puwedeng gamitin doon ang paraan na aking sinusunod at
ang mga napapanalunan doon ay nailalabas kaagad.
Puwede ko po bang gamitin ang gayong paraan sa marami pang lugar? Gaano kadalas ako dapat maglaro?
Opo, iyan nga ang aking inirerekomenda, puwede kayong ma grehistro sa dalawang website (/index.php#companies), magdeposito nang sapat sa bawat isa sa kanila at magsimulang kumita. Hinihikayat ko kayong m aglaan ng hanggang 30 minuto araw-araw sa bawat site. Kung susubuka n niyong maglaan ng, halimbawa, 8 oras kada araw sa isang website, kahina-hinala na iyon (at nakababagot din)!
Puwede ko po ba kayong makausap sa Skype o Facebook?
Ginawa ko po ang website na ito para maibahagi ko ang aking nalalaman sa iba. Ikagagalak kong makipag-usap, kaya lang, hindi k o po magagawang maglaan ng ilang oras para personal na ipaliwanag ang paraang ito sa lahat. Puwede niyo po akong sulatan sa email (/contact) at marahil ay makasasagot pa rin ako kahit abutin pa ako ng ilang araw.
Ang paraan na aking ibinahagi ay nakalathala sa website na ito nang walang bayad at maaari itong pakinabangan ng lahat. Puwede niy o itong basahin, siguraduhing ito ay inyong nauunawaan at simulan siyang gamitin. Ipinakita ko sa inyo ang pagkakataon, pero hindi ko po maipipilit o magagaw a ang lahat para sa inyo.
Kung hindi pa rin kayo nakasisiguro, marahil po ay hind i nababagay ang paraan na ito para sa inyo. Ang aking paraan ay para sa mga marurunong na tao na alam ang kanilang gusto, samantalang ang pagpasok sa opisina o regular na trabaho ay maaaring mas mainam para sa iba.
Nabasa ko po ang nakasulat dito pero hindi ko pa rin siya maintindihan. Meron po ba kayong mas simpleng paliwanag para sa bawat hakbang na kailangan?
Nauunawan ko po na nakalilito ang bagay na ito para sa mga nagsisimula pa lamang, kaya gumawa ako ng maikli at simpleng bersiyon (/easy) ng paraang aking ginagamit. Para matunghayan ang paliwanag na ito, i-klik lang dito (/easy). Inirerekomenda ko pa rin na basahin ang kabuuan ng paliwanang at ang mga komento ng ibang tao, na matatagpuan sa ibabang b ahagi ng website.
Kailangan ko po bang i-download ang software o puwede po ba akong maglaro online?
May ibang website na kung saan puwedeng mag-download ng software ang kliyente at magsimulang kumita mula roon. Pero hindi ito kailangan at puwede kayong maglaro palagi, gamit ang inyong website browser. Ang download version ay para lamang mabigyan kayo ng ginhawa sa paggamit at kaparis ito ng sa browser version.
Sinubukan ko pong bisitahin ang mga website pero hindi sila naglo-load, o kaya may naka-block. Ano po ang gagawin ko?
Totoong blocked ang ilang website sa ibang bansa. Subukan niyo po munang magrehistro sa kanilang lahat (/index.php/#companies). Kung hindi kayo makapagrehistro sa mga website na ito, puwede nating sabihing blocked ang IP address mula sa inyong bansa. Subukan po ninyong mag-download ng isang tool na ang pangalan ay VPN. Puwede po nitong baguhin ang inyong IP address na tulad ng sa ibang bansa. Ang pinakamahusay na libreng VPN tool ay ang TunnelBear.
Mga Binary Option - Mga Patunay at Pagsiyasat
criscete(88.103.252.*)isinulat akawnt
Magdagdag ng bagong komento!
3DDQR ED LWR JXPDJDQD PD\ UHJXODU DNRQJ DNDZQW VD EDQJNR 0DJDJDPLW NR ED LWR SDUD VD PJD GHSRVLWR DW ZLWKGUDZDO"
Like (https://www.facebook.com/pages/kumita-sa-internetcom/1658286331073230) • Tugon sa komentong ito • 02.06. 2014 19:00
Oscar H(185.15.111.*)isinulat
Wala akong alam
+HOOR KLQGL NR WL\DN NXQJ SDDQR SHUR QDSDGSDG DNR VD LQ\R QJ ZHEVLWH KDEDQJ WXPLWLQJLQ DNR VD ,QWHUQHW /LOLQDZLQ NR QD ZDOD DNRQJ SODQR QD PDJLQJ PLO\RQDU\R *XVWR NR ODQJ PDJLQJ PDOD\D SDJGDWLQJ VD SHUD ZDOD DNRQJ SLQDNDPDWDDV QD VXZHOGR SH UR PDV PDWDDV SD ULQ L\RQ VD NDUDQLZDQ $QJ QDJSDSDKLUDS VD DNLQ D\ DQJ DNLQJ ELQDED\D UDQJ PRUWJDJH /XERV QD PDNDWXWXORQJ DQJ GDJGDJ QD ¼ NDGD EXZDQ 6XVXEXNDQ NR DQJ LQ\RQJ LSLQDOLZDQDJ GLWR VD LED SHUR PDWDSRV NRQJ EDVDKLQ DQJ EXRQJ DUWLNXOR KLQGL NR VL\D PDV\DGRQJ QDXQDZDDQ 3RVLEOH EDQJ LSDOLZDQDJ QL\R LWR VD PJD PD\ PDKLQDQJ SDQJXQDZD" $NR D\ HPSOR\DGR SHUR PD\ VDSDW QD SDQDKRQ DNR SDUD GLWR