UDA LEKU Dec.2004

UDA LEKU Dec.2004

Documents
4 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

UDA LEKU. Association Uda leku elkartea • Malégarie karrika - 7, Jouandin etorbidea • 64100 Baiona/Bayonne. AURKIBIDEA : sommaire sar hitza/éditorial p.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 139
Langue Basque
Signaler un problème
sar hitza/éditorial
2004. urtean partaide dire 32 herrietarik 11 berriak 32 communes dont 11 nouvelles appuient ldUda Leku en 2004
Marrazki lehiaketa/ Concours de dessin
Eskolarteko zine hamabo 2005. urteko egutegia/ Calendrier 2005 de la q scolaire du cinéma
Emil eta detektiboa
Hendaiako Herriko etxea Mairie dHendaye : la pa àMartine Druffin
Uda leku elkartearen berripapera/ Bulletin dinformation de lassociation Uda Leku Décembre2004 Abendua3.zenbakia
itz araia dugu : B egonaldi uda (Haurren Xok arraldeko 9 zi zu ezberdinak ngabe goruntz rdueretan eta lumen bat iru ierazten irriak erdinak, begir soekiko lotura berantago er
zen gaituzten zten arnas baf a ez bada.
n egonkortas arritzen da. H ena (aisialdien z ezinbestekoa ien sorrera egi tan. Iparralde edo Hendaia ipaperean aur partaidetzari t aiek merezi du
eari ate jo on deneri!
UD
éditorial
L’heure est au bilan : CLSH de Bayonne Ste Croix, CLSH de Hendaye, 15 séjours l’été, 3 séjours l’hiver, 14 animations ponctuelles, la quinzaine scolaire du cinéma (sur 9 com-munes); une année riche en activités. Le nombre d’en-fants bénéficiant des services progresse régulièrement, pour atteindre cette année près de 550 enfants en struc-tures de loisirs et 2400 scolaires ponctuellement.
Les chiffres illustrent un volume d’activités, mais ne
retranscrivent pas les rires, les histoires entre copains et
copines, les divers apprentissages, les liens de confiance
avec les animateurs, le lien avec les familles… tous ces
petits bouts d’histoires qui continuent, après plus de 20 ans d’activité, à inventer de nouveaux souvenirs. Des tranches de vies qui nous lient à l’Euskara. Des tran-ches de vies qui nous lient en Euskara. C’est la matrice de notre bilan à nous. L’assise d’UDA LEKU s’appuie sur l’engagement nou-veau ou r enouvelé des divers partenaires. Le développe-ment du partenariat communes (compétence loisirs) est de première importance vis à vis de l’avenir proche, au moment même où nous sommes en passe de définir un projet de développement d’accueil en CLSH. Tous les enfants n’habitent pas à Bayonne ou Hendaye. En préala-ble à la présentation de ce projet de développement lors du prochain numéro, ce bulletin sera pour partie consacré au partenariat communes, complété par d’autres propos tous aussi importants.
D’ici à 2005, eguberri eta urteberri on deneri!
Benoît Etcheverry Lehendakaria/Président
da. Ongi etorri !
Z i
ESKO
Urtarrilaren 20an St LouisDONAPALEU
Goizean/Le m
Aratsaldean/a
Urtarrilaren LAtalant BAION
Filma/Film : Sinopsia/Syno Zer egingo zi rik haundiena gertatzen zai arazoak haun garri gustoko kanporatu na edozoin behi par daude zoi
Filma/Film : Sinopsia/Syno Anna Luise et nekoa da, eta bidaiak egiten ren ordez lan tzen du bere a eta Anna Luis eramaiteko !!!
Prezioak/P Garraio gabe Garraioareki
Izen emateak emate epealdi
Nous vous re Merciégalem transports no
1an ha
n
2005. URTEKO EGUTEGIA OLAIRE DU CINÉMA n 7an ” ”
te/ans) N (7-12 urte/ans)
oak.
e jakitean bere nahi a zer den Propi skuratu eta bere e. Baina, Propek izi k sorgina eta auzoek du. Behi hori ez da eta gaitzak parrez ile !!!
12 urtekoak.
a Luise, familia dirudu txean, beti karitatezko ziki eri baita. Anton, ama . Anna Luisek ainitz sufri gunduko duelaAnton tzeko eta itsas bazterrerat io huntan
ompagnateurs)
rtzen zaituztegu. Milesker izen za errexteko.
spar COURRIER ou par FAX. ciliter la programmation des
MARRAZKIA Lema :ar
Baionako Bil ziren 24 hau hartu izana, papertxoekin egin da. Zori
Concours de d septembre 200 Baiona rempor Gourrat, 4 ans.
Curiositédu c les enfants, on mêmes le dess plaisait le plus.
Emil eta detektibeak (film 2004) racontépar unélève. EMIL ETA DETEKTIBOA
utiko bat da, Emil deitzen da. Bere aitarekin bizi da. Bere aitak ez du lanik. larat heldu da Emilen s (x) eka. Biziki kontent da lan bat atxeman baitu. Biziki idatzen du, eta ix(s) tripu bat ukaiten du. Emilen aitak besoa hautsia du, ez da hartzen (aritzen) ahalko. Orduan, Emilen errinta, Emilen aita ikusterat abian bakantzetarat joanen da, treina hartuko du. Abian da. Ikusten du norbait irag . Galdegiten du : ?) posturik emaiten. Orduan sartzen da. Gizonak erraiten dako : zigarreta bat?du Emilek 1500 Euro badituela sakelan. Orduan emaiten dako lokar (r) araz artzen du eta abian da. Emil jeikitzen da, ez du bere sosa. Treinetik jausten da. du ostatu batean. Abian da sukaldeko lehio (iho) rat eta haragia hartzen du. ba (k), Emilen gainerat jauzi egiten du eta erraiten dako : ren haragia ebasten duzu. duzu gizon horrek ene sosa ebatsi du.ko zaitut. resentatzen dazko. Segitzen dute gizona. Mutiko batek Emil imitatu behar du. aren etxerat abian da. Xokoleta hartzen du ketchuparen orde. Amaren ordi(e) zen du, mainuan muza ainitz ezartzen du, mutikoaren arropak hartzen ditu. a segitzen dute. Maleta gorri bat badu. Hotela batean bizi da. Emil sartu da, re ganbarako gakoa. Gizona sartzen da. Emil atearen gibelerat abian da. ko berdina ikusi du garbigelan, bere sakelan ezarri du. Emil ofe azpirat abian ikusten du ofearen gainean, eskua ezartzen du kus (tx) inaren azpian, gizonak ezarri du. Burua kendu du, orduan Emilek fite hartu du gakoa eta maletare a. Gizona jeiki da. Maleta ez da hor. Karta hor zen, hunarat jin da! hartu du ren neska. Gizonak erraiten du : en dautzut neska, eta berriz emaiten duzu ene maleta. berriz emaiten du maleta. Haurra(e) k fotokopiak egiten dituzte, herriko  jiteko.Denak gizonaren gibelean. Eta gizona bertze aldean (rat) joan da (,) k berdin, eta bertze alderat lasterka (,) haurra(e) k segitzen dute beste aldetik. nak lasterka abian dira gizonaren gibeletik. Aintzinean ere. Mutikoaren ama a da. Meza emaiten du. Gizona elizat (n) sartu da. Denak bere gainerat joan (,) 2 mutikoak ere. Mutikoaren amak jandarmak deitzen ditu. Emil gizonaren arre (r) at joan da eta sosa hartu du. Emil telebistan pasatu da. Emilen aita jin Emil eta bere aitak ukan dute 5000 euro. Eta sos horrekin Emil eta bere aitak un guziak gomitatzen dituzte bakantzetako. Baigorriko San Josepe eskolako ikasle bat. CM1 maila.
HENDAIAKO HERRIKO ETXEAREN HITZA
nesse de la Ville dHendaye, le Centre de Loisirs UDA LEKU ouvre ses portes pendant les petites vacances scolaires en plus de l’été, et intègre le Contrat Education Temps Libre.
UDA LEKU est donc représentéau comitéde pilotage e de réflexion et de décision des pro éunissant les principaux partenaires (la a DRAC, la MSA, les chefs d’établisse tion académique, l’éducation nationa arents, les jeunes, les associations par
Centre de Loisirs UDA LEKU dHendaye ment aux réunions du groupe de tra s actions du CETL commeles malles  etles fond documentaire anima ateurs des différents centres peuvent tuitementles malles pédagogiquesurs activités en matériel spécifique et ux. Ils ontégalement accès aufond animationpour parfaire leur connais lics,être au fait de la législation et r maîtrise sur des activités diverses.
Loisirs UDA LEKU vient compléter les ntres de Loisirs : Centre social DENENT unicipaux, qui coexistent sur la com ye et permet de diversifier notre offre, est grande. Il complèteégalement les gue basque du CETL qui fonctionnent scolaires donnant ainsi un caractère kara en le sortant du cadre scolaire.
aye, désireuse de continuer les actions souhaite développer ce partenariat et lementàla possibilitépour UDA LEKU tre de Loisirségalement les mercredis aire.
Martine Druffin Mairie dHendaia/Hendaye
UDALBILTZA®