Beter leven
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Beter leven

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

Europa in bewegingBeter levenDe vele voordelen van de interne marktEuropese CommissieDeze publicatie wordt uitgegeven in alle officie talen van de Europese Unie: Deens, Duits

Informations

Publié par
Nombre de lectures 22
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

Europa in beweging
Beter leven De vele voordelen van de interne markt
Europese Commissie
Deze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans en Zweeds.
Europese Commissie Directoraat-generaal Pers en communicatie Publicaties B-1049 Brussel
Manuscript voltooid in augustus 2002
Omslag: EKA Lay-out omslag: EC-EAC
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2002
ISBN 92-894-4054-6
© Europese Gemeenschappen, 2002 Overneming toegestaan.
Printed in Belgium
GE D R U K TP A P I E RG E B L E E K TC H L O O R V R I JO P
DeEuropeseUnie Lidstaten en kandidaat-lidstaten
Lidstaten Kandidaat-lidstaten
Situatie voorjaar 2002
NL
Dan ze opr ct ng ene ontwikkeling van de Europese Unie konden in de loop van de laatste vijftig jaar voor de EU-burgers allerlei beperkingen worden opgeheven. Vooral sinds de totstandbrenging van de interne markt tien jaar geleden is grote vooruitgang geboekt. De nationale grenzen tussen de EU-lidstaten zijn in de praktijk nog nauwelijks van belang. Zo is een markt ontstaan waar goederen, mensen en diensten zich vrij in de hele EU kunnen bewegen. Deze markt heeft ook economische en werkgelegenheidskansen gecreëerd die het leven van honderden miljoenen Europeanen hebben veranderd.
In deze brochure worden enkele van de vele voordelen beschreven die EU-burgers nu genieten. In de eerste plaats wordt duidelijk gemaakt dat de interne markt geen droog en stoffig concept is dat alleen voor grote bedrijven van belang is. De interne markt betekent een beter leven voor iedereen.
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L-2985 Luxembourg
ISBN 9289440546 :HSTCSJ=YYUZY\:>