De regio
64 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

De regio's van de Europese Gemeenschap

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
64 pages
Nederlandse

Description

De regio's in de Europese Gemeenschap 10 jaar regionaal beleid van de Gemeenschap en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO Deze publikatie wordt eveneens ¡n de volgende talen uitgegeven: DA ISBN 92­825­5584­4 Det europæiske Fællesskab og dets regioner DE ISBN 92­825­5585­2 Die Europäische Gemeinschaft und Ihre Regionen GRISBN 92­825­5586­0 Η Ευρωπαϊκή κοινότητα και οι περιφέρειες της ΕΝ ISBN 92-825-5587-9 The European Community and its regions FRN 92-825-5588-7 La Communauté européenne et ses régions IT ISBN 92-825-5589-5a Comunità europea nel contesto regionale Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie De onderhavige brochure maakt deel uit van de serie „Europese Documentatie" Auteur: Afdeling IX/D/5 — Coördinatie en voorbereiding van publikaties Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1985 ISBN 92-825-5590-9 Catalogusnummer: CB-44-85-072-NL-C Manuscript voltooid in juli 1985 De in deze publikatie opgenomen teksten kunnen geheel of gedeeltelijk vrij worden overgeno­men met vermelding van hun herkomst. Printed in the FR of Germany DE REGIO'S VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 10 jaar regionaal beleid van de Gemeenschap en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) INHOUD Biz.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 25
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Exrait