60 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Den Økonomiske og Sociale Situation i Fællesskabet

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
60 pages
Danish

Description

DEN RÅDGIVENDE FORSAMLING FOR ERHVERV OG SAMFUND Den Økonomiske og Sociale Situation i Fællesskabet DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Bruxelles 1989 Den Økonomiske og Sociale Situation i Fællesskabet De Europæiske Fællesskabers Økonomiske og Sociale Udvalg har besluttet at udgive et særtryk dels med udtalelsen og rapporten om den økonomiske situation, dels med udtalelsen om den sociale situation i Fællesskabet. Udtalelsen med tilhørende rapport om »Den Økonomiske Situation medio 1989« (ordfører : Michael Geuenich - Tyskland - Arbejdstagergruppen) og udtalelsen om »Udviklingen i den Sociale Situation i Fællesskabet i 1988« (ordfører : Poul Schade-Poulsen - Danmark - Arbejdsgivergruppen) vedtog Udvalget på sin 267. plenarforsamling (mødet den 22. juni 1989) under forsæde af Alberto Masprone. DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Kontoret for PR, Presse, Information og Publikationer 2, Rue Ravenstein Tlf. 519 90 11 Tig. adr.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 13
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait