Det Europæiske Fællesskab og dets Regioner
64 pages
Norwegian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Det Europæiske Fællesskab og dets Regioner

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
64 pages
Norwegian

Description

Det europæiske Fællesskab og dets regioner 10 år med Fællesskabets regionalpolitik og Den europæiske Fond for Regionaludvikling EFRU Denne publikation udgives også på følgende sprog: DE ISBN 92­825­5585­2 Die europäische Gemeinschaft und ihre Regionen GR ISBN 92­825­5586­0 Η Ευρωπαϊκή κοινότητα και οι περιφέρειες της ΕΝ ISBN 92-825-5587-9 The European Community and its regions FRN 92-825-5588-7 La Communauté europénne et ses régions IT ISBN 92-825-5589-5a Comunità europea nei contesto regionale NLN 92-825-5590-9 De regio's in de Europese Gemeenschap Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Denne brochure indgår i serien »Europæisk dokumentation«. Udarbejdet af: Afdeling IX/D-5 »Koordinering og udarbejdelse af publikationer« Luxembourg: Kontoret for de europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1985 ISBN 92-825-5584-4 Katalognummer: CB-44-85-072-DA-C Manuskript afsluttet i juli 1985 Tekster i denne publikation må med kildeangivelse frit gengives i deres helhed eller i uddrag. Printed in the FR of Germany DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS REGIONER 10 år med Fællesskabets regionalpolitik og Den europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) Side 5 FORORD: Grigoris Varfis 7 INTERVIEW: Pierre Mathijsen REGIONALPOLITIKKEN OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING (EFRU) 13 HVAD ER FORMÅLET MED EF'S REGIONALPOLITIK?

Informations

Publié par
Nombre de lectures 9
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Exrait